PAR DABU MĀCĀMIES DABĀ - Alūksnes novads

PAR DABU MĀCĀMIES DABĀ

Dabas izzināšana ir svarīga un aktuāla ikvienā vecumā. Tā veicina izpratni par mūsu rīcību, sākot no pavisam  vienkāršam lietām – augu un dzīvnieku atpazīšanu, dabas saudzēšanu, atkritumu šķirošanu, plogingošanu, līdz pat darbībām, kas vērstas uz dabas resursu saglabāšanu, klimata saudzēšanu.

Lai rosinātu interesi, nostiprinātu zināšanas, dabas izzināšanu 9. grupas bērni veido caur praktisku darbošanos āra nodarbībās un aktivitātēs.

Pirms āra nodarbībām grupā ar bērniem tiek pārrunāti drošības noteikumi, kas veido attieksmi, motivāciju un veicina atpazīt bīstamās situācijas ikdienas dzīvē.

Aktivitātes dabā pavasara mēnešos cieši saistījās gan ar plānoto dabas zinātņu jomā, gan ar EKO skolas gada tēmu “Mežš”, gan ar Vides dienām.

Meža  dienā (21.marts) bērni izteica priekšlikumus,  ko varētu darīt meža saudzēšanas nolūkā, kādu labumu dod mežs.  Āra nodarbībā “Ciemošanās mežā” vēroja koku saknes, nolauztu koku zarus, prognozēja, kāpēc kokiem lūst zari, kas var dzīvot alās zem koku saknēm. Mācījās mērīt ar nosacītiem mēriem koku apkārtmēru, salīdzināt vecus un jaunus kokus.

Ūdens dienā (22.marts) devās  iepazīt un izpētīt tuvumā esošās ūdenstilpes,  mācījās  vērot, salīdzināt, saskatot un stāstot par kopīgo un atšķirīgo, ieklausījās  strauta ūdens skaņās. Plogingojot mācījās darboties ar atkritumu savākšanas rīku, pilnveidoja atkritumu šķirošanas prasmes.

Izzinošā nodarbībā (9.aprīlis) pilnveidoja zināšanas par kokiem, skatoties digitālo grāmatu “Koki un krūmi Alūksnes ezera krastā”. Devās ekspedīcijā “Meža olimpiādes Koku atpazīšanas maršrutā” vadoties pēc dotās kartes, darba lapām. Pēcpusdienas cēlienā kopīgi apkopoja paveikto, pētīja savāktos dabas materiālus, aizpildīja krustvārdu mīklu.

Āra nodarbībā (16. aprīlis)  dabas takā  “Pie bērza”  pēc apraksta atpazina koku – bērzu; meklēja kukaiņu nosaukumus atšifrējot, kādu burtu slēpj skaitlis; pēc spējām izlasīja kukaiņa nosaukumu, atrada attēlu; pāros veidoja gleznu no dabas materiāliem, izdomāja nosaukumu un pastāstīja par tur attēloto.

Zemes dienā (22.aprīlis) izteica  idejas par zemi, ko tā mums sniedz, zemeslodes resursiem. Skatījās  video filmu “Risinājums plastmasas piesārņojumam”, pilnveidoja zināšanas par 3 risinājuma veidiem plastmasas piesārņojuma ierobežošanai. Sagatavoja zemi, iesēja  puķu sēklas – kliņģerītes, samtenes, kas ievāktas no iepriekšējā gada rudens.

  1. maijā piedalījās sportiskajā nodarbībā “Mana drošība mežā”, pilnveidoja prasmes orientēties, sadarboties, veikt aktivitātes komandās. Stāstīja par gūtajām emocijām pēc nodarbības.

 Pareizi izvēlēta aktivitāte ļauj ne tikai aktīvi pavadīt laiku un smelties jaunu enerģijas devu,  bet arī iemācīt  bērniem ko jaunu.

 Izglītošanas process ir tikpat svarīgs un vērtīgs kā svaigs gaiss, saules staru sniegtais D vitamīns un izkustēšanās.

Aktivitātes brīvā dabā sniedz iespējas, kuras  nav tikai “svaigs gaiss”, bet arī kopā būšana, prieks, neaizmirstamas emocijas un arī zināšanas, tāpēc mācību gadu noslēgsim ar orientēšanās aktivitātēm Alūksnes Muižas parkā kopā ar vecākiem.

PAR DABU MĀCĀMIES DABĀ   PAR DABU MĀCĀMIES DABĀ   PAR DABU MĀCĀMIES DABĀ   PAR DABU MĀCĀMIES DABĀ   PAR DABU MĀCĀMIES DABĀ   PAR DABU MĀCĀMIES DABĀ   PAR DABU MĀCĀMIES DABĀ   PAR DABU MĀCĀMIES DABĀ   PAR DABU MĀCĀMIES DABĀ  

Sagatavoja: 9.grupas skolotājas  Ilze HOLLA, Inese VĪTOLA

Skip to content