PII „Saulīte” - Alūksnes novads

PII „Saulīte”

 

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

Katru rītu saulīte lec spoža
Ezeros un upēs rotājās
Mugurā tai seģenīte koša
Matos zelta bārkstis spīgojas.
/rindas no iestādes himnas/

Pirmsskola izglītības programmas realizācijas adreses:
* "Saulīte", Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333
* "Zemenīte", Strautiņi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333

Vadītāja Viola Lāce
Tālrunis: 29162206
e-pasts: saulite@aluksne.lv

NOLIKUMS

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Bērnu rindas reģistrs


Vecākiem

IESNIEGUMS REĢISTRĀCIJAI RINDĀ

IESNIEGUMS BĒRNA UZŅEMŠANAI


Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” ir Alūksnes novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Iestādē darbojas divas jaukta vecuma grupas bērniem -  no 1,5 līdz 3 gadiem un no 4 līdz 7 gadiem. Iestādes vadītāja uzņem bērnus, ņemot vērā rindā iestāšanās datumu un brīvo vietu skaitu iestādē.

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts, pamatojoties uz licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Izglītības programmas kods 0101 11 11.

Darba laiks: Izglītības iestāde strādā 5 dienas nedēļā no pulksten 7.00 līdz pulksten 19.00.

Izglītības iestādes MISIJA – Bērniem draudzīga, interesanta, attīstoša un darboties veselīga vide, kur bērns grib saredzēt, sadzirdēt, sajust, saprast un būs saprasts un gaidīts!

Izglītības iestādes VĪZIJA  par izglītojamo – zinātkārs, atbildīgs, cieņpilns, drošs, radošs bērns, kas atvērts sadarbībai un jaunradei.

Izglītības iestādes VĒRTĪBAS cilvēkcentrētā veidā:

CIEŅA – attieksmē, attiecībās, saskarsmē vienam pret otru.

ATBILDĪBA – par saviem vārdiem un darbiem. Līdzatbildība vienam par otru.

BRĪVĪBA – apzināties sevi, savas vajadzības, individualitāti. Individuāla pieeja katram bērnam, jo katrs bērns ir īpašs.

Profesionālu, radošu un mīļu pedagogu vadībā ikvienam izglītojamam tiek dotas iespējas attīstīties un veidot savu personību. Iestādē sagatavošanas bērniem ir iespēja apgūt personīgās drošības pamatus kopā ar Džimbu “Džimbas drošības skoliņā”.

Svinam Latviešu gadskārtu ieražu svētkus, organizējam un piedalāmies sporta aktivitātēs. Bērni ik dienas daudz laika pavada svaigā gaisā, pētot dzīvo dabu un apkārtni, novērojot gadalaiku un cikliskās nomaiņas. Kustības svaigā gaisā vairo dzīvesprieku un interesi par pasauli!


 

Saulite"
Skip to content