PII „Saulīte”

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

Katru rītu saulīte lec spoža
Ezeros un upēs rotājās
Mugurā tai seģenīte koša
Matos zelta bārkstis spīgojas.
/rindas no iestādes himnas/

Juridiskā adrese: “Saulīte”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV- 4333
Vadītāja Viola Lāce
Tālrunis: 29162206
e-pasts: saulite@aluksne.lv

Darba organizācijas kārtība Covid - 19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā.

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” ir Alūksnes novada pašvaldības pakļautībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kurā tiek īstenota Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, kods: 01011111.

Darba laiks:
Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte’’ strādā 5 darba dienas nedēļā, 24 stundu darba režīmā, no plkst. 7.00 pirmdienās līdz plkst. 19.00 piektdienās.

Iestādē darbojas 2 grupas bērniem vecumā no 1-7 gadiem:

1-3g. (jaunākā) grupa un 4-6 g.  (vecākā) grupa.

Iestādes darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamiem pieejamu attīstošu vidi, īstenot audzināšanas procesu un nodrošināt Vispārējā izglītības programmā noteiktā mērķa un uzdevumu sasniegšanu.

Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojamo audzinoša un attīstoša darbība.

Iestādes galvenie uzdevumi ir:

  1. Nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu attīstību;
  2. Īstenot Vispārējā izglītības programmā noteikto mērķi un uzdevumus;
  3. Sagatavot izglītojamos pamatizglītības programmas uzsākšanai;
  4. Nodrošināt izglītojamo drošību un veselību iestādē.

Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes ,,Saulīte’’ vīzija:

Pirmsskolas izglītības iestāde, kurā tiek nodrošināta droša, kvalitatīva, mājīga mācību vide, kas veicina zinātkāru, radošu, dzīvespriecīgu, veselīgu, patstāvīgu izglītojamā personības attīstību.

Iestādei ir sava himna.

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Bērnu rindas reģistrs

 

Skip to content