Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija - Alūksnes novads

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Glika iela 10, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

Direktore: Uva Grencione-Lapseniete

Tālruņi:
26356444 (U.Grencione-Lapseniete)
26669126 (direktora vietniece izglītības jomā I.Zelča)
29144781 (ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine S.Zilaua)
25432052 (lietvede E.Ausēja)
25472240 (dienesta viesnīca)

www.aluksnesgimnazija.lv

e-pasts: avg@aluksne.lv

Pašnovērtējuma ziņojums

 

Skip to content