Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

0.30 līdz 6.00 Jaungada nakts balle (Jaunannas TN)

Ot.Jan 0 2

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.30 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Tr.Jan 0 3

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.30 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Vēstures skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Kursi “Karjeras attīstības atbalsts skolā” pedagogiem Alūksnes novada vidusskolā

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

Ce.Jan 0 4

Citi pasākumi

9.00 Mājturības skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Dabaszinību jomas skolotājus sanāksme Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Pk.Jan 0 5

Citi pasākumi

10.00 Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

18.00 Jaungada diskoballīte bērniem Alsviķu kultūras namā

12.00 Mālupes, Malienas, Mārkalnes, Liepnas, Pededzes un Alūksnes senioru saviesīga pēcpusdiena „Un atkal gads ir ceļa jūtīs” Mālupes Saieta namā

17.00 Džeza teātra izrāde “Pēc pusnakts/After midnight” Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Jan 0 8

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Ot.Jan 0 9

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde

14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

17.30 Tikšanās ar grima/makeup mākslinieci Ingunu Luiku Jaunlaicenes tautas namā

Tr.Jan 1 0

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

10.00 Senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku tikšanās Alsviķu kultūras namā

15.30 Radošā nodarbība Mālupes Saieta namā

Ce.Jan 1 1

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Tautasdziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala” skolēniem Alūksnes Kultūras centrā

11.00 Tematisks pasākums “Neklātienes ceļojums uz Slovēniju” Kalncempju sabiedriskajā centrā

17.00 Tematisks pasākums – tikšanās ar pirmo Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona komandieri Ēriku Melni Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā

Pk.Jan 1 2

Citi pasākumi

10.00 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Novada posma vēstures olimpiāde 9. un 12. klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Seminārs angļu valodas skolotājiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

19.00 Kolberģa amatierteātra izrāde “Par vīriešiem un kaķiem”, Alsviķu teātra studijas izrāde “Dāvana tantei” Kolberģa tautas namā

11.00 Gleznotāja Jāņa Selgas gleznu izstādes atklāšana Alūksnes muzejā

12.00 Cikla “Latvija 100” pasākums „Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus” Ziemera pagasta Vistas kalnā

13.00 Senioru atpūtas pēcpusdiena Pededzes tautas namā

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra deju kolektīva “ENKU – DRENKU” koncerts Alūksnes Kultūras centrā

Literatūras izstāde par Ziemera pagasta Vistas kalnu Veclaicenes bibliotēkā

13.00 Baltinavas teātra “Palādas” izrāde “Ontans i saime” Māriņkalna tautas namā

16.00 Viktora Lapčenoka koncerts Alūksnes Kultūras centrā (ATCELTS)

Pr.Jan 1 5

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde, pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

10.00 Novada posma latviešu valodas olimpiāde 8., 9. klasei Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

Ot.Jan 1 6

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

Tr.Jan 1 7

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā

13.00 Senioru pēcpusdiena Mārkalnes tautas namā

19.00 Stand–up komēdija Vīrišķības tests “MAČO” Alūksnes Kultūras centrā

Rokdarbu pamatu apgūšana „Darbnīca dvēselei” Pededzes tautas namā

Ce.Jan 1 8

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Finanšu komitejas sēde

10.00 Krievu valodas konkurss “Veltījums Latvijai” 6.-12. klasei Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

17.00 Tematisks pasākums – saruna ar strūklaku meistaru un fotogrāfu Alvitu Grīvnieku Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā

18.00 “Rokdarbu darbnīca savam priekam” Jaunannas tautas namā

Pk.Jan 1 9

Sporta pasākumi

Latvijas čempionāts autorallijā

Pk.Jan 1 9

Citi pasākumi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

10.00 Novada posma fizikas olimpiāde 9.-12. klasei Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

17.00 Animācijas filmu pēcpusdiena Kolberģa tautas namā

18.00 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums „Ar domu par rītdienu” pie Mālupes Saieta nama

18.00 Pasākums “Pie tējas tases” Māriņkalna tautas namā

Se.Jan 2 0

Sporta pasākumi

Latvijas čempionāts autorallijā

11.00 Darbnīcas bērniem „Čaklās rokas” Veclaicenes klubiņā

13.00 1991. gada barikāžu aizstāvju atcerei veltīts pasākums Alūksnes muzejā

13.00 Vizāžistes Ingunas Luikas “Make-up meistarklase” Mārkalnes Sabiedrības centrā

18.00 Ekoloģiskās mūzikas grupas “DUCELE” koncerts Jaunlaicenes tautas namā

19.00 Pededzes pašdarbības kolektīvu atpūtas vakars Pededzes tautas namā

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums “Atmiņu ugunskurs” Liepnas tautas namā

Pr.Jan 2 2

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

Ot.Jan 2 3

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde

Tr.Jan 2 4

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

10.00 Senioru tikšanās Jaunannas bibliotēkā

17.00 Tikšanās Bibliotēkas draugu klubiņā – saruna ar psiholoģi Svetlanu Volkovu Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā

Rokdarbu pamatu apgūšana „Darbnīca dvēselei” Pededzes tautas namā

Ce.Jan 2 5

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Domes sēde

10.00 Skatuves runas konkurss skolēniem Alūksnes Kultūras centrā

14.00 „Caur J. Prangeļa diapozitīviem ieskatīsimies Veclaicenes vakardienā” Veclaicenes klubiņā

19.00 Dailes teātra traģikomēdija “Klusā daba ar resno puisēnu” Alūksnes Kultūras centrā

Pk.Jan 2 6

Citi pasākumi

9.00 Būvvaldes sēde

14.00 Kaimiņpagastu senioru pēcpusdiena “Tikšanās puteņu rakstos” Malienas tautas namā

18.30 Filma “Maģiskais kimono” Alūksnes Kultūras centrā

19.00 Alsviķu teātra studijas izrāde “Dāvana tantei” SKIIM centrā “Dailes”

Se.Jan 2 7

Sporta pasākumi

 

Slēpojums “Alūksne’ 2018”

12.00 Hip-hop deju meistarklase Māriņkalna tautas namā

13.00 Pasākuma cikla “Latvijai 100” ietvaros “Saruna 10×10”, tēma “Izglītība” Jaunlaicenes tautas namā

13.00 Koncertprogramma “Priecīgu jauno gadu!” Zeltiņu tautas namā

14.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” izrāde “Pidžama sešiem” Alūksnes Kultūras centra kamerzālē

15.00 Jāņa Norda spēlfilma “Ar putām uz lūpām” Alsviķu kultūras namā

17.00 Sadancis “Deju putenis Liepnā 2018” ar devīzi “Simts deju soļi Latvijai” Liepnas vidusskolas zālē, 20.00 balle Liepnas tautas namā

19.00 Starptautisks akordeonu šovs “TRIO BALCARDIONS” Alūksnes Kultūras centrā

Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums “Ko SUNĪTI mums nesīsi Jaunā gada gājumā?”

17.00 “Latvijas Koncerti” koncerts pirmsskolas vecuma bērniem “Smilšu pasaka par zelta putnu” Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Jan 2 9

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

10.00 Novada posma latviešu valodas olimpiāde 11., 12. klasei Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

12.00 Jauno grāmatu apskats (Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā

Ot.Jan 3 0

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Lasītprieka stunda Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Tr.Jan 3 1

Citi pasākumi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

10.00 Novada posma ekonomikas olimpiāde 10.-12. Klasei Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

Skip to content