Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

0.30-6.00 Jaungada nakts ballīte (Jaunannas tautas namā)

Ot.Jan 0 1

Kultūra

0.30-6.00 Jaungada nakts ballīte Jaunannas tautas namā  

Tr.Jan 0 2

Citi pasākumi

9.00 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

Ce.Jan 0 3

Citi pasākumi

9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bērnu tiesību aizsardzības kursi pedagogiem Alūksnes novada vidusskolā

10.00 Alūksnes un Apes novadu vispārizglītojošo un profesionālā ievirzes skolu direktoru sanāksme Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā

13.00 Senioru saviesīga pēcpusdiena “Lai laimīgs Jaunais gads” Mālupes Saieta namā

14.00 Romantiskā komēdija “Jaungada taksometrs” Alsviķu kultūras namā

Pr.Jan 0 7

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Ot.Jan 0 8

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.30 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00)

14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Tr.Jan 0 9

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30)

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

10.00 Sociālās, kultūras, izglītības, Finanšu un Tautsaimniecības komiteju apvienotā sēde

Spēļu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Ce.Jan 1 0

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

13.00 Seminārs dabaszinātņu skolotājiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

16.00 Radošā nodarbība – gobelēna tehnikas pamatu apguve Mālupes Saieta namā

Pk.Jan 1 1

Citi pasākaumi

10.00 Novada posma vēstures olimpiāde 9.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Seminārs angļu valodas skolotājiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Pk.Jan 1 1

Kultūra

19.00 Elegantais koncerts “Tenoru Jaunais gads” Alūksnes Kultūras centrā         

Se.Jan 1 2

Sports

10.00 Reģionālās volejbola sacensības vīriešu komandām “Atzeles līga” Ziemera pamatskolas sporta zālē

Se.Jan 1 2

Kultūra

18.00 Pededzes gadskārtas tradīciju svētki “Svjatki” Pededzes tautas namā

Sv.Jan 1 3

Kultūra

11.00 Bērnu rīts Jaunannas tautas namā

13.00 Gaujienas amatierteātra “Kaķu nams” joku izrāde “Kadru maiņas operators” Zeltiņu tautas namā

18.00 Dailes teātra viesizrāde “Balta vārna melnā krāsā” Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Jan 1 4

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Novada posma latviešu valodas olimpiāde 8., 9.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

Ot.Jan 1 5

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.30 Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Tr.Jan 1 6

Citi pasākumi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

Tr.Jan 1 6

Kultūra

10.00 Tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala” Alūksnes Kultūras centrā

10.00 Senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās Alsviķu kultūras namā

12.00 Tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi (Alūksnes pilsētas bibliotēkā

13.00 Senioru pēcpusdiena Mārkalnes tautas namā

Ce.Jan 1 7

Sports

10.00 Florbols B grupai Ziemeru pamatskolā

Ce.Jan 1 7

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Pk.Jan 1 8

Citi pasākumi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

10.00 Novada posma fizikas olimpiāde 9.-12.kl. Ernsta Glika Alūksnes Valst sģimnāzijā

Pk.Jan 1 8

Sports

19.00 “Rally Alūksne 2019”

Se.Jan 1 9

Sports

“Rally Alūksne 2019”

Se.Jan 1 9

Kultūra

15.00 Baltinavas teātra “Palādas” izrāde “Māma – detektīvs” Māriņkalna tautas namā

19.00 Koncerts “Kaspars Antess un pianists Anatolijs Livčs” Liepnas tautas namā

Sv.Jan 2 0

Citi pasākumi

13.00 Barikāžu atceres pasākums sadarbībā ar Alūksnes muzeju Alūksnes Kultūras centrā

13.00 Erudīcijas spēles “Zelta prāti” 2.sezonas 3.spēle Zeltiņu skolas ēkā

16.00 “Atmiņu ugunskurs”, veltīts 1991. gada barikāžu aizstāvju atcerei pie Liepnas tautas nama

Pr.Jan 2 1

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Leļļu teātra “Tims” izrāde “Šreks un Ēzelītis dejā lec” Liepnas tautas namā

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

Pr.Jan 2 1

Kultūra

12.00 Leļļu teātra “Tims” koncertprogramma “Šreks un Ēzelītis dejā lec…” Malienas tautas namā

Ot.Jan 2 2

Kultūra

13.00 Leļļu teātra “Tims” koncertprogramma “Šreks un Ēzelītis dejā lec….” Māriņkalna tautas namā

Ot.Jan 2 2

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.30 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00)

13.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

Tr.Jan 2 3

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30)

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

10.00 Alūksnes un Apes novadu krievu valodas olimpiāde 8., 11.klasēn Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Senioru tikšanās Jaunannas tautas namā

Ce.Jan 2 4

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Finanšu komitejas sēde

10.00 Florbols C grupai Ziemeru pamatskolā

14.00 Erudītu klubiņš “Pasaulē populārākās bērnu grāmatas” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Ce.Jan 2 4

Kultūra

20.00 Spēlfilma “Tēvs nakts” Alūksnes Kultūras centrā

Pk.Jan 2 5

Citi pasākumi

9.00 Būvvaldes sēde

9.00 Alūksnes un Apes novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs Alūksnes novada vidusskolā

9.00 Fizikas gada ietvaros Alūksnes novada tehniskās jaunrades darbnīcas 4.-12. klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

10.00 Alūksnes un Apes novadu vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju seminārs Alūksnes novada vidusskolā

12.00 Praktiskās nodarbības seno amatu darbnīcā – aušana Bejas novadpētniecības centrā

Pk.Jan 2 5

Kultūra

10.00 Leļļu teātra “TIMS” muzikālā programma bērniem “Šreks un Ēzelītis dejā lec” Alsviķu kultūras namā

13.00 Muzikāls dzejas pasākums “Skaistāk par visu zied mīlestība” Kalncempju sabiedrības centrā

Se.Jan 2 6

Kultūra

13.00 Teātra pēcpusdiena SKIM centrā “Dailes” Ilzenē

19.00 Deju kolektīvs “Korneti” ielūdz uz koncertu “Pierobežas sadancis” Veclaicenes tautas namā

20.00 “Danču vakars tautiešiem” Jaunlaicenes tautas namā

Se.Jan 2 6

Sports

11.00 Jaunsargu kauss biatlonā ziemas sporta centrā “Mežinieki”

Sv.Jan 2 7

Kultūra

17.00 “Ievas Kerēvicas un “Mirage Jazz orchestra” džeza ekspedīcija dodas tālāk” Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Jan 2 8

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

10.00 Novada posma latviešu valodas olimpiāde 11., 12. klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā

Ot.Jan 2 9

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme      

Tr.Jan 3 0

Citi pasākumi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

10.00 Novada posma ekonomikas olimpiāde 10.-12. klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā

Tr.Jan 3 0

Kultūra

Literārā stunda “Vinnijs Pūks un labās manieres” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa “Pipariņš” pasākums “Šodien savus sapņus varam plaukstā pasvārstīt”

Ce.Jan 3 1

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Alūksnes novada domes sēde

Ce.Jan 3 1

Kultūra

14.00 Jaunannas Tautas namā viesizrāde – R.Blaumanis “Velniņi”          

Skip to content