Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

< 2018 >
Jūlijs
Sv.Jul 0 1

Citi pasākumi

Zeltiņos informatīvs un izklaides pasākums bērniem un jauniešiem ar viesošanos zirgu sētā “Purenes”

Pr.Jul 0 2

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Ot.Jul 0 3

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Ot.Jul 0 3

Sporta pasākumi

9.00 Baltijas un Latvijas karavīru sporta spēles Pilssalas stadionā

Tr.Jul 0 4

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes iestāžu un struktūrvienību vadītāju sanāksme
9.30 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
13.00 Senioru pēcpusdiena Mārkalnes estrādē “Lakstīgalas”

Tr.Jul 0 4

Sporta pasākumi

9.00 Baltijas un Latvijas karavīru sporta spēles Pilssalas stadionā

14.00 Vivantas Volkovas ceļojošās izstādes “Zvanu stāsti” atklāšana Bejas novadpētniecības centrā

Ce.Jul 0 5

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme
9.30 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Ce.Jul 0 5

Sporta pasākumi

9.00 Baltijas un Latvijas karavīru sporta spēles (Pilssalas stadionā)

Se.Jul 0 7

Citi pasākumi

19.00 Prinduļu kaujas vietā Ziemera pagasta „Prinduļos” piemiņas brīdis
Projekta “Dots devējam atdodas” (Zeltiņi) dalībnieku tikšanās ar Apes novada bērnu sociālās aprūpes centra “Gaujiena” bērniem un jauniešiem

Ot.Jul 1 0

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde

14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

11.00 Pasākums bērniem “Izzini Latviju” Māriņkalna tautas namā

Tr.Jul 1 1

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

Ce.Jul 1 2

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

14.00 Radošās darbnīcas bērniem „Mazās saimnieces” Veclaicenes bibliotēkā

 

10.00 Senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku tikšanās Alsviķu kultūras namā

14.00 Vēsmas Kokles-Līviņas jaunās grāmatas “Alūksne mana, Latvija mana” prezentācija Bejas novadpētniecības centrā

16.00 Tekstilmākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres personālizstādes “Senās mežģīnes” atklāšana un tikšanās ar mākslinieci Alūksnes muzejā

Pk.Jul 1 3

Sporta pasākumi

11.00 Skriešanas seriāla „Mizojam, ka prieks” 3. posms Zeltiņos

16.30 Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas 30 gadu jubilejas salidojums „Krāsainie sapņi”

22.00 Atpūtas pasākums kopā ar Latvijas Radio 2 DJ Aivi Pilssalas estrādē

22.00 Zaļumballe ar grupu “Putukvass” Alsviķu estrādē, lietus gadījumā – kultūras namā

Se.Jul 1 4

Sporta pasākumi

11.00 „Livonijas kauss” apvidus loka šaušanā sporta centrā “Mežinieki”

12.00 Eiropas un Latvijas čempionāts ūdens motosportā Alūksnes ezerā

15.00 Sporta diena visai ģimenei ar sportiskām un atraktīvām izdarībām Strautiņos

Sv.Jul 1 5

Citi pasākumi

Projekta “Dots devējam atdodas” (Zeltiņi) dalībnieku viesošanās Valkas novada ģimenes atbalsta centrā “Saulīte”

Sv.Jul 1 5

Sporta pasākumi

11.00 „Livonijas kauss” apvidus loka šaušanā sporta centrā “Mežinieki”

12.00 Eiropas un Latvijas čempionāts ūdens motosportā Alūksnes ezerā

Pr.Jul 1 6

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde mazā zāle

Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme mazā zāle

11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

15.00 Zemes lietu komisijas sēde

Ot.Jul 1 7

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

14.00 „Caur J. Prangeļa diapozitīviem ieskatīsimies Veclaicenes vakardienā” Veclaicenes klubiņā

Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Tr.Jul 1 8

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

11.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības ceļojošās izstādes “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” atklāšana Alūksnes Kultūras centrā

Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 21. saiets – konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi” Alūksnes Kultūras centrā

Ce.Jul 1 9

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Finanšu komitejas sēde

14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 21. saiets – konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi” Alūksnes Kultūras centrā

Pk.Jul 2 0

Citi pasākumi

9.00 Būvvaldes sēde

18.00 Animācijas filma bērniem “Kukaiņu slepenā dzīve” Alsviķu kultūras namā

Se.Jul 2 1

Sporta pasākumi

10.00 “Stipro skrējiens Ilzenē” apvidus šķēršļu skrējiens “Melnupes kauss”

Se.Jul 2 1

Citi pasākumi

12.00 Radošā darbnīca ar Dainu Bindi Bejas novadpētniecības centrā

20.00 Jaunannā uz plosta Pededzes upē (upes augšpusē pie tilta) muzicē Zane Junkuna un Māris Rozenfelds           

Pr.Jul 2 3

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

Ot.Jul 2 4

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde

21.00 Jaunannā parkā pie tautas nama brīvdabas kino vakars

Tr.Jul 2 5

Citi pasākumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

10.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

Ce.Jul 2 6

Citi pasākumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Alūksnes novada domes sēde (mazā zāle)

Pk.Jul 2 7

Citi pasākumi

9.00 Būvvaldes sēde

15.00 Zemes lietu komisijas sēde

Pk.Jul 2 7

Sporta pasākumi

19.00 “Nakts volejbols” aktīvās atpūtas vietā “Cālenītis” Liepnā

14.00 Ligijas Priedes izstādes “palikt tuvu…” atklāšana Bejas novadpētniecības centrā

Se.Jul 2 8

Sporta pasākumi

11.00 Skriešanas seriāla „Mizojam, ka prieks” 3. posms Zeltiņos

Se.Jul 2 8

Citi pasākumi

16.00 Kapusvētki Ezeriņu kapos

12.00 Kapusvētki Mālupes kapos

14.00 Kūdupes kapos kapusvētki

15.00 Svētbrīdis “Piemineklim Annas pagasta kritušajiem karavīriem Latvijas atbrīvošanas cīņās – 85” Ezeriņu kapos

 

11.00 II Vispasaules Malēniešu svētki Jaunlaicenē

19.00 Teātra izrāde Annas kultūras namā

Liepnas pagasta svētki ar makšķerēšanu, sporta aktivitātēm, 19.00 braucamrīku parāde, 22.00 balle estrādē

20.00 Brāļu Puncuļu koncerts, 22.00 zaļumballe Mālupes estrādē

Sv.Jul 2 9

Citi pasākumi

13.00 Kapusvētki Opekalna kapos

14.00 Cēsu baptistu draudzes zvanu koncerts Opekalna baznīcā

14.00 Kapusvētki Sprinduļkalna kapsētā

15.00 Kapusvētki Saidu kapsētā

16.00 Kapusvētki Liepnas kapsētā

Pr.Jul 3 0

Citi pasākumi

8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

 

Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Ot.Jul 3 1

Citi pasākumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Skip to content