Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

< 2019 >
Jūlijs
Pr.Jul 0 1

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Ot.Jul 0 2

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Administratīvās komisijas sēde
14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
Fotoorientēšanās Mārkalnes bibliotēkā un tās apkārtnē

Tr.Jul 0 3

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Alsviķu pagastu pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Ce.Jul 0 4

Citi

9.00 Mārkalnes pagastu pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Kalncempju Sabiedriskā centra organizēts pārgājiens “Apzinām savu pagastu”

Pk.Jul 0 5

Citi

10.00 Tematiskā izstāde “Ziedos nāc vasariņa pār kalniem, pār lejām” Pededzes bibliotēkā

Jauno grāmatu apskats bērniem Ilzenes bibliotēkā

Se.Jul 0 6

Dažādi

Vēsturisko dārzu dienas Alūksnes Muižas parkā:

11.00 parka augu un mikroorganismu izpētes darbnīca bērniem “Barona laboratorija”,

13.00 kroketa spēle pie Alūksnes Jaunās pils

11.30 Sacensības apvidus lokā šaušanā Jaunalūksnes pagasta “Namejos”

12.00 Sporta svētki Alsviķu sporta laukumā

15.00 Taku skriešanas sacensības “Stirnu buks” Pilssalā

22.00 Zaļumballe Alsviķu estrādē

Sv.Jul 0 7

Kultūra

16.00 Tikšanās ar aktieri R.Celmu projekta “Pumpurs” ietvaros Jaunannas tautas namā

Sv.Jul 0 7

Citi

19.00 Piemiņas brīdis Prinduļu kaujas vietā Ziemera pag.“Prinduļos”

Pr.Jul 0 8

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Ot.Jul 0 9

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde

14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

17.00-20.00 Radošas aktivitātes ar bērnu teātri “Ejam!” un JK “Tikšķis” parkā pie Jaunannas tautas namā

Tr.Jul 1 0

Citi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

11.00 Radošās darbnīcas un dažādas izklaidējošas aktivitātes bērniem Māriņkalna tautas namā

12.00 Erudītu klubiņš “Cik daudz Tu zini par savu ķermeni Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Ce.Jul 1 1

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

Pk.Jul 1 2

Citi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

14.00 Senioru pasākums “Es iebrienu vasarā” Veclaicenes tautas namā

Pk.Jul 1 2

Kultūra

19.00 Starptautisks Latvijas, Francijas, Beļģijas, Vācijas mūziķu kopkoncerts “Mūzika vieno” Alūksnes Kultūras centrā

Se.Jul 1 3

Sports

10.00 Pasaules jauniešu un Latvijas čempionāts ūdens motosportā Alūksnes ezerā

Se.Jul 1 3

Kultūra

22.00 DJ lielsalidojums Pilssalas estrādē

Se.Jul 1 3

Citi

Seminārs “Attīsti sevi laukos” Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju jauniešiem Ilzenes Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

Sv.Jul 1 4

Sports

10.00 Pasaules jauniešu un Latvijas čempionāts ūdens motosportā Alūksnes ezerā

 

Sv.Jul 1 4

Citi

15.00 Izzinošs pārgājiens pa dabas taku “Bebru valstībā” ar JK “Tikšķis” Jaunannā

Seminārs “Attīsti sevi laukos” Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju jauniešiem Ilzenē Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

Pr.Jul 1 5

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Seminārs “Attīsti sevi laukos” Ilzenes, Zeltiņu, Alsviķu, Kalncempju jauniešiem Ilzenē Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

Ot.Jul 1 6

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

Tr.Jul 1 7

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

Ce.Jul 1 8

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Finanšu komitejas sēde

14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Spēļu diena Māriņkalna bibliotēkā

Pk.Jul 1 9

Kultūra

XIV Latvijas amatierteātru salidojums

20.00 Veru starptautiskās folkloras festivāla ietvaros lielkoncerts “Es atnācu dižoties, nāciet tautas skatīties” Veclaicenes estrādē

Se.Jul 2 0

Kultūra

XIV Latvijas amatierteātru salidojums

11.00 Senioru kopas “Noskaņa” tikšanās Alsviķu kultūras namā

22.00 Zaļumballe Bejas estrādē “Dainas”

Sv.Jul 2 1

Kultūra

XIV Latvijas amatierteātru salidojums

Pr.Jul 2 2

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Ot.Jul 2 3

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde

Tr.Jul 2 4

Citi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

13.00 Senioru pēcpusdiena (Mārkalnes tautas namā

13.00 Jauno grāmatu izstāde-apskats Pededzes bibliotēkā

Ce.Jul 2 5

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Domes sēde

Pk.Jul 2 6

Citi

9.00 Būvvaldes sēde

Se.Jul 2 7

Sports

12.00 Skriešanas seriāla “Mizojam, ka prieks” 3.kārta Zeltiņos

16.00 Apvidus šķēršļu skrējiens “Stipro skrējiens Ilzenē 2019” Ilzenē (norises datums mainīts no 20.07. uz 27.07.)

Se.Jul 2 7

Kultūra

12.00 Kapusvētki Mālupes kapos

Jaunlaicenes muižas svētki “Sirdspuksti Jaunlaicenes muižā”:

14.00-17.00 izklaide visai ģimenei – “Brīnumu kalēju” spēles, iepazīšanās ar Jaunlaicenes baronu sirds darbiem,

20.00 Nikolaja Puzikova koncerts,

22.30 balle

14.00 Kapusvētki Kūdupes kapos

16.00 Kapusvētki Ezeriņu kapos

19.30 Malienas tautas nama amatierteātra “Pakāpiens” izrāde – B.Jukņēviča “Pilsētnieki” Mālupes brīvdabas estrādē

20.00 Noskaņu mūzikas koncerts, muzicēs grupa “Labi cilvēki” uz plosta Pededzes upē Jaunannā, pie tilta

22.00 Zaļumballe Mālupes estrādē

Sv.Jul 2 8

Kultūra

13.00 Kapusvētki Liepnas kapos

14.00 Kapusvētki Sprinduļkalna kapos

15.00 Kapusvētki Saidu kapos

Pr.Jul 2 9

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Skip to content