Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

Pr.
Ot.
Tr.
Ce.
Pk.
Se.
Sv.
decembris
1
2
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-02

  9.00 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

3
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-03

  9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bērnu tiesību aizsardzības kursi pedagogiem Alūksnes novada vidusskolā

  10.00 Alūksnes un Apes novadu vispārizglītojošo un profesionālā ievirzes skolu direktoru sanāksme Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā

4
5
 • Kultūras pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-05

  13.00 Senioru saviesīga pēcpusdiena “Lai laimīgs Jaunais gads” Mālupes Saieta namā

  14.00 Romantiskā komēdija “Jaungada taksometrs” Alsviķu kultūras namā

6
7
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-07

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  10.00 Zemes lietu komisijas sēde

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

8
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-08

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  10.30 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00)

  14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-09

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30)

  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

  10.00 Sociālās, kultūras, izglītības, Finanšu un Tautsaimniecības komiteju apvienotā sēde

  Spēļu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

10
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-10

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  13.00 Seminārs dabaszinātņu skolotājiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  16.00 Radošā nodarbība – gobelēna tehnikas pamatu apguve Mālupes Saieta namā

11
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-11

  19.00 Elegantais koncerts “Tenoru Jaunais gads” Alūksnes Kultūras centrā         

 • Citi pasākaumi
  Šajā dienā
  2019-01-11

  10.00 Novada posma vēstures olimpiāde 9.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  10.00 Seminārs angļu valodas skolotājiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

12
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-12

  18.00 Pededzes gadskārtas tradīciju svētki “Svjatki” Pededzes tautas namā

 • Sports
  Šajā dienā
  2019-01-12

  10.00 Reģionālās volejbola sacensības vīriešu komandām “Atzeles līga” Ziemera pamatskolas sporta zālē

13
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-13

  11.00 Bērnu rīts Jaunannas tautas namā

  13.00 Gaujienas amatierteātra “Kaķu nams” joku izrāde “Kadru maiņas operators” Zeltiņu tautas namā

  18.00 Dailes teātra viesizrāde “Balta vārna melnā krāsā” Alūksnes Kultūras centrā

14
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-14

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

  10.00 Novada posma latviešu valodas olimpiāde 8., 9.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

15
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-15

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  9.30 Veclaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

16
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-16

  10.00 Tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala” Alūksnes Kultūras centrā

  10.00 Senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās Alsviķu kultūras namā

  12.00 Tikšanās ar rakstnieku Aivaru Kļavi (Alūksnes pilsētas bibliotēkā

  13.00 Senioru pēcpusdiena Mārkalnes tautas namā

 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-16

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

17
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-17

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

 • Sports
  Šajā dienā
  2019-01-17

  10.00 Florbols B grupai Ziemeru pamatskolā

18
 • Sports
  Šajā dienā
  2019-01-18

  19.00 “Rally Alūksne 2019”

 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-18

  10.00 Zemes lietu komisijas sēde

  10.00 Novada posma fizikas olimpiāde 9.-12.kl. Ernsta Glika Alūksnes Valst sģimnāzijā

19
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-19

  15.00 Baltinavas teātra “Palādas” izrāde “Māma – detektīvs” Māriņkalna tautas namā

  19.00 Koncerts “Kaspars Antess un pianists Anatolijs Livčs” Liepnas tautas namā

 • Sports
  Šajā dienā
  2019-01-19

  “Rally Alūksne 2019”

20
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-20

  13.00 Barikāžu atceres pasākums sadarbībā ar Alūksnes muzeju Alūksnes Kultūras centrā

  13.00 Erudīcijas spēles “Zelta prāti” 2.sezonas 3.spēle Zeltiņu skolas ēkā

  16.00 “Atmiņu ugunskurs”, veltīts 1991. gada barikāžu aizstāvju atcerei pie Liepnas tautas nama

21
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-21

  12.00 Leļļu teātra “Tims” koncertprogramma “Šreks un Ēzelītis dejā lec…” Malienas tautas namā

 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-21

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  9.00 Leļļu teātra “Tims” izrāde “Šreks un Ēzelītis dejā lec” Liepnas tautas namā

  10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

  Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

  11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

  13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

22
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-22

  9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

  10.30 Administratīvās komisijas sēde (uzaicinātajiem no 11.00)

  13.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-22

  13.00 Leļļu teātra “Tims” koncertprogramma “Šreks un Ēzelītis dejā lec….” Māriņkalna tautas namā

23
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-23

  8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

  9.00 Dzīvokļu komisijas sēde (apmeklētājiem 9.30)

  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

  10.00 Alūksnes un Apes novadu krievu valodas olimpiāde 8., 11.klasēn Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  10.00 Senioru tikšanās Jaunannas tautas namā

24
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-24

  20.00 Spēlfilma “Tēvs nakts” Alūksnes Kultūras centrā

 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-24

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Finanšu komitejas sēde

  10.00 Florbols C grupai Ziemeru pamatskolā

  14.00 Erudītu klubiņš “Pasaulē populārākās bērnu grāmatas” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

25
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-25

  10.00 Leļļu teātra “TIMS” muzikālā programma bērniem “Šreks un Ēzelītis dejā lec” Alsviķu kultūras namā

  13.00 Muzikāls dzejas pasākums “Skaistāk par visu zied mīlestība” Kalncempju sabiedrības centrā

 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-25

  9.00 Būvvaldes sēde

  9.00 Alūksnes un Apes novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju seminārs Alūksnes novada vidusskolā

  9.00 Fizikas gada ietvaros Alūksnes novada tehniskās jaunrades darbnīcas 4.-12. klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  10.00 Alūksnes un Apes novadu vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju seminārs Alūksnes novada vidusskolā

  12.00 Praktiskās nodarbības seno amatu darbnīcā – aušana Bejas novadpētniecības centrā

26
 • Sports
  Šajā dienā
  2019-01-26

  11.00 Jaunsargu kauss biatlonā ziemas sporta centrā “Mežinieki”

 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-26

  13.00 Teātra pēcpusdiena SKIM centrā “Dailes” Ilzenē

  19.00 Deju kolektīvs “Korneti” ielūdz uz koncertu “Pierobežas sadancis” Veclaicenes tautas namā

  20.00 “Danču vakars tautiešiem” Jaunlaicenes tautas namā

27
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-27

  17.00 “Ievas Kerēvicas un “Mirage Jazz orchestra” džeza ekspedīcija dodas tālāk” Alūksnes Kultūras centrā

28
 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-28

  8.30 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

  10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

  10.00 Novada posma latviešu valodas olimpiāde 11., 12. klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  11.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

  13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

  Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā

29
30
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-30

  Literārā stunda “Vinnijs Pūks un labās manieres” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

  12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa “Pipariņš” pasākums “Šodien savus sapņus varam plaukstā pasvārstīt”

 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-30

  9.00 Bāriņtiesas sēde

  9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

  10.00 Novada posma ekonomikas olimpiāde 10.-12. klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

  12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā

31
 • Kultūra
  Šajā dienā
  2019-01-31

  14.00 Jaunannas Tautas namā viesizrāde – R.Blaumanis “Velniņi”          

 • Citi pasākumi
  Šajā dienā
  2019-01-31

  9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes, iestāžu darbinieku sanāksme

  10.00 Alūksnes novada domes sēde

februāris
februāris
februāris
Skip to content