Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

< 2019 >
Novembris
Pk.Nov 0 1

Kultūra

16.30 Radošo prasmju klubiņa nodarbība “Grozu un dekoru pīšana no avīzēm” Alsviķu kultūras namā
19.00 Valmieras Drāmas teātra viesizrāde, D.Aivss “Venēra kažokādā” Alūksnes Kultūras centrā

Se.Nov 0 2

Kultūra

13.00 Kaimiņpagastu satikšanās pēcpusdiena “Atver sirdi priekam” Kolberģa tautas namā

18.00 Koncerts “Karavīrs gadu simtā”. Piedalās: Zemessardzes orķestris, Zemessardzes koris “Stars” Alūksnes Kultūras centrā

18.00 Jaunannas amatierteātra “Šūpoles” izrāde, E.Vulfs “Līnis murdā” Mālupes Saieta namā

19.00 Teātra vakars, R.Missūnes komēdijas “Šauj viņu nost!” un “Sveikas omītes!” Liepnas tautas namā

Sv.Nov 0 3

Cits

13.00 Erudīcijas spēles “Zelta prāti” 3. sezonas 1. spēle Zeltiņu skolas zālē

Pr.Nov 0 4

Cits

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Ot.Nov 0 5

Cits

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
14.00 Malienas pagastu pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Tr.Nov 0 6

Cits

9.00 Annas pagastu pārvaldes darbinieku sanāksme
9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
14.00 Tikšanās ar vēsturnieci A. Ievednieci, prezentācija “Nacionālo partizānu kustība Mārkalnē. Leons Rabuzis” Mārkalnes Sabiedrības centrā
16.00 Rokdarbu pamatu apgūšanas nodarbība – tamborēšana no motīviem Mālupes Saieta namā Dabaszinātņu skolotāju pieredzes brauciens

Ce.Nov 0 7

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
13.00 Zemes lietu komisijas sēde
17.00 Vēstures stunda “Arhīvs – mūsu vēstures māja” Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā

Pk.Nov 0 8

Citi

10.00 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma Alūksnes novada vidusskolā
12.00 Supervīzija pirmsskolas pedagogiem

Pk.Nov 0 8

Kultūra

19.30 Malienas amatierteātra “Pakāpiens” viesizrāde, B.Jukņevičas sadzīviska luga “Pilsētnieki” Kolberģa tautas namā

Se.Nov 0 9

Citi

9.00 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma Alūksnes novada vidusskolā
12.00 Jauniešu projekta “Izzini sevi, lai mācītos!” ietvaros praktisko un izzinošo nodarbību cikla “Gatavojam kopā!” nodarbība Jaunannas tautas namā
19.30 Tematisks pasākums “Tēvu zemi paturēt!”,

Se.Nov 0 9

Kultūra

12.00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts Māriņkalna tautas namā
16.00 Alūksnes senioru amatierteātris “Pagrabiņš” ar izrādi “Lielais pārpratums” Mārkalnes tautas namā
19.00 Jaunannas amatierteātra “Šūpoles” izrāde – E.Vulfa komēdija “Līnis murdā” Zeltiņu tautas namā
20.00 V.Griķa un grupas “Vilx” akustiskais koncerts “Es vēlos mājās pārnākt”,
22.00 balle Malienas tautas namā
22.00 Jautra ballīte Māriņkalna tautas namā

Sv.Nov 1 0

Kultūra

16.00 Koncerts “Starp sapņu miljoniem” Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Nov 1 1

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Administratīvās komisijas sēde 
10.00 Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas “Svētki Ziemeļvalstīs” ietvaros Alūksnes pilsētas bibliotēkā bērnu literatūras nodaļā
12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums “Par tevi, par mani, par Latviju”
14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Tr.Nov 1 3

Citi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Dzīvokļu komisijas sēde apmeklētājiem
9.30 Uzvaras 1, 2.stāvā
10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde Uzvaras ielā 1

Ce.Nov 1 4

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme
10.00 Vācu valodas valsts olimpiādes novadu kārta 10.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas
14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Ce.Nov 1 4

Kultūra

19.00 “Trio Angelicus” koncerts “Latvijas dvēseles dziesmas” Alūksnes Kultūras centrā

Pk.Nov 1 5

Kultūra

14.00 Koncerts “Mana tautas dziesma” Alūksnes Kultūras centrā
16.30 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas mācību zīmējumu izstādes atklāšana Alūksnes Mākslas skolas zālē
19.00 Tikšanās ar novadnieku – Latvijas armijas pārstāvi Ilzenes bibliotēkā
19.00 Jaunalūksnes pagasta amatiermākslas kolektīvu koncerts “Mūsu Latvija mūžības grāmatā savu vēsturi raksta”,
21.00 svētku balle Kolberģa tautas namā
19.00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums “Tiec, kur zeme skaistākā…” Pededzes tautas namā

Se.Nov 1 6

Kultūra

16 12.00 Tikšanās ar mākslinieci A.Slišāni, Kalncempju pagasta jaundzimušo sveikšana Ates muzejā
13.00 Latvijas 101. dzimšanas dienas svinības Annas kultūras namā
15.00 Latvijas dzimšanas dienai veltīts sarīkojums “Manas Latvijas noskaņas…” Alsviķu kultūras namā
17.00 Valsts svētkiem veltīts koncerts “Apmīļo, saulīte, savu zemīti” Liepnas tautas namā
17.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts svētku pasākums “Ar cieņu Latvijai, Veclaicenei” Veclaicenes tautas namā
18.00 Svētku koncertuzvedums “Sirdspuksti” Alūksnes Kultūras centrā
18.00 Latvijas Valsts svētkiem veltīts koncerts “Bet mīlestībā ir saknes…” Jaunannas tautas namā
18.30 Valsts svētku svinīgā uzruna un jaundzimušo sumināšana,
19.00 “Zaļā galma kapelas” koncerts,
21.00 balle Mārkalnes tautas namā
22.00 Svētku ieskaņu atpūtas vakars ar grupu “Putukvass” Alsviķu kultūras namā

Pr.Nov 1 8

Kultūra

10.00-14.00 Jaunas izglītojošas spēles izstādē “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām”, ekspozīciju apmeklējums bez maksas Alūksnes muzejā
14.00 Annas jauktā vokālā ansambļa “Tik un tā” sniegumā Imanta Kalniņa dziesmu programma “Mēs satiksimies iekšup vīdamies” Zeltiņu tautas namā
15.00 Latvijas 101.dzimšanas dienas svinības “Es Latvijai”: Alūksnes novada pašvaldības apbalvojuma “Sudraba zīle” pasniegšana, Zemessardzes 51. kājnieku bataljona vīru ansambļa “Dobeles zemessargi” muzikāls sveiciens Alūksnes Kultūras centrā  
16.00 Svētku koncerts “Skani Latvijai” Ilzenes Sporta, kultūras, izglītības un mūžiglītības centrā “Dailes”

Ot.Nov 1 9

Citi

9.00 Ilzenes pagastu paŗvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde Uzvaras ielā 1 Pēc sēdes– pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

Ot.Nov 1 9

Kultūra

16.00 Tikšanās ar mākslinieku K.Brekti un izstādes “Monster” idejas autori A.Petri Alūksnes muzejā

Tr.Nov 2 0

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotekā
10.00 Senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās Alsviķu kultūras namā

Ce.Nov 2 1

Citi

21 9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
10.00 Finanšu komitejas sēde Uzvaras ielā 1
13.00 Zemes lietu komisijas sēde 
17.00 Tikšanās ciklā “Savējie iedvesmo!”Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā Pasākums “Ienāc spēļu pasaulē-spēļu diena” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
Tematiska pēcpusdiena bibliotēkas lasītājiem “Grāmatas – mani labākie draugi” Jaunalūksnes bibliotēkā

Ce.Nov 2 1

Sports

10.00 Basketbols B grupai Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā

Pk.Nov 2 2

Citi

9.30 Seminārs praktikums 5 un 6 gadīgo bērnu skolotājām Apē

Pk.Nov 2 2

Sports

10.00 Atzeles līgas spēles volejbolā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē

Pk.Nov 2 2

Kultūra

17.00 Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu muzikālā pēcpusdiena “Baroka noskaņās” Ceļu pārvaldes zālē Alūksnē
19.00 V.Mitrohins un draugu orķestris ar koncertprogrammu “Lai iet” Alūksnes Kultūras centrā
19.00 Spēlfilma “Dvēseļu putenis” Malienas tautas namā

Se.Nov 2 3

Kultūra

23 17.00 Filma “Dvēseļu putenis” Alsviķu kultūras namā
17.00 Koncertkompānijas “SOLIARIS” (Lietuva) cirka – teātra izrāde “Pasakainā planēta” Mālupes Saieta namā
Amatierteātru skate Alūksnes Kultūras centrā

Sv.Nov 2 4

Kultūra

24 16.00 I.Akurāteres un A.Hermaņa koncerts “Vēlēšanās” Alūksnes kultūras centrā

Pr.Nov 2 5

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Ot.Nov 2 6

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Administratīvās komisijas sēde
10.00 Krievu valodas valsts olimpiādes novadu kārta 9.-12.klasēm. Ersnat Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
13.00 Ziemera pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

Tr.Nov 2 7

Citi

8.30 Pededzes pagastu pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Dzīvokļu komisijas sēde apmeklētājiem  pulksten 9:30 Uzvaras 1, 2.stāvā
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā

Ce.Nov 2 8

Citi

9.00 Būvvaldes sēde
9.00 Mārkalnes pagastu pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
10.00 Domes sēde Uzvaras ielā 1
10.00 Bioloģijas valsts olimpiādes novadu kārta 9.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Ce.Nov 2 8

Sports

10.00 Tautas bumba D grupai Alūksnes Bērnu un jauniešu sporta skolā

Pk.Nov 2 9

Citi

9.30 Kursi “Psihoemocionālā inteliģence” pirmsskolas izglītības skolotājiem

Se.Nov 3 0

Kultūra

12.00 Alūksnes novada senioru atpūtas pasākums Pededzes tautas namā
19.00 Dramatiskais kolektīvs “Troksnis” aicina uz jubilejas pasākumu “Dzīves garša” Liepnas tautas namā
19.00 Svinīgs tematisks pasākums, 21.30 balle Mālupes Saieta namā
20.00 Atpūtas vakars pie galdiņiem “Tikšanās vietu mainīt nedrīkst” Jaunannas tautas namā

Skip to content