Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

Pk.Mar 0 1

Citi notikumi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

10.00 VIII Mūzikas olimpiāde 5.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Pk.Mar 0 1

Kultūra

19.00 Komēdija “Precēta vīrieša mīlas dēkas” Alūksnes Kultūras centrā

Se.Mar 0 2

Citi notikumi

10.00 Jauno grāmatu diena Zeltiņu bibliotēkā

11.00 Tikšanās jauniešiem – improvizācija projekta “Atklājot mobilitāti un sevi” ietvaros Pededzes tautas namā

Se.Mar 0 2

Sports

11.45 Slēpojums “Alūksnes ziema 2019” Alūksnes novada ziemas sporta centrā “Mežinieki”

Se.Mar 0 2

Kultūra

16.00 Dzintars Čīča un Kaspars Antess koncertā “Draugi uz mūžu” Alūksnes Kultūras centrā

19.30 Koncerts “Par sievietēm ne pa jokam!”, 22.00 balle Mālupes Saieta namā

Pr.Mar 0 4

Citi notikumi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Masļeņicas meistarklase – pankūku diena Pededzes bibliotēkā

Ot.Mar 0 5

Citi notikumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde

Ot.Mar 0 5

Kultūra

14.00 Klaunu šovs “Oki – Doki” Māriņkalna tautas namā

Tr.Mar 0 6

Citi notikumi

9.00 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

16.00 Radošā nodarbība – tekstilmozaīkas darbu gatavošana Mālupes Saieta namā

Spēļu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Tr.Mar 0 6

Kultūra

13.00 Klaunu šovs “Oki – Doki” Jaunannas tautas namā

Ce.Mar 0 7

Citi notikumi

9.00 Kalncempju pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Alūksnes un Apes novadu ģeogrāfijas olimpiāde 8. klasei Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Praktiskās nodarbības vecākās paaudzes bibliotēkas lietotājiem Pededzes bibliotēkā

 

Ce.Mar 0 7

Kultūra

10.00 Klaunu šova “Oki – Doki” izklaidējoša cirka programma Malienas tautas namā

Pk.Mar 0 8

Citi pasākumi

9.30 Pirmsskolas izglītības skolotājiem seminārs pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”

10.00 V.Plūdonim veltīta literatūras izstāde Pededzes bibliotēkā

11.00 Tradicionālais Sieviešu dienas pasākums “Savas dzīves priekam” Annas bibliotēkā

Masļeņicai veltīta rokdarbu izstāde “Pavasaris nav aiz kalniem” Pededzes bibliotēkā

Pk.Mar 0 8

Kultūra

14.00 Jaunalūksnes pagasta senioru atpūtas pēcpusdiena kopā ar Kolberģa amatierteātri un Mārkalnes vokālo ansambli Kolberģa tautas namā

18.00 9. klašu ģimeņu vakars “Mēs uzziedam…” Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

19.00 Svētki sievietēm “Izzini un iepazīsti sevi” – tikšanās ar L.Stepenu Alūksnes Kultūras centrā

19.00 Muzikāls dzejas pasākums Jaunannas sievietēm “Varbūt vēlreiz iemīlēties….” Jaunannas tautas namā

19.00 Grupas “Rahu The Fool” koncerts “Ai, meitenes, skaistules, draiskules! Ai!” Zeltiņu tautas namā

Se.Mar 0 9

Kultūra

No 14.00 Tradicionālās slāvu Meteņdienas – Masļeņicas svinības Pededzē

14.00; 17.00 Mūzikas un dejas izrāde “Māsa Kerija” Alūksnes Kultūras centrā

14.00 Kaimiņpagastu senioru tikšanās “Prieka pilnu pavasari!” Malienas tautas namā

16.00 Animācijas filma “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” Alsviķu kultūras namā

19.00 Atpūtas vakars Kalncempju pagasta iedzīvotājiem “No visas sirds…” Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā

 

Se.Mar 0 9

Sports

12.00 Alūksnes novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešu komandām Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē

Se.Mar 0 9

Citi notikumi

Masļeņicai veltīta rokdarbu izstāde “Pavasaris nav aiz kalniem” Pededzes bibliotēkā

Sv.Mar 1 0

Kultūra

17.00 Valmieras Drāmas teātra viesizrāde “Kaķis uz nokaitēta skārda jumta” Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Mar 1 1

Citi notikumi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9.30 Alūksnes un Apes novadu 5 un 6 gadīgajiem intelektuālo spēļu olimpiāde “Gudrinieks 2019”  Alūksnes novada vidusskolā

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Seminārs vizuālās mākslas skolotājiem

10.00 Krievu valodas skolotāju seminārs

11.00-15.00 “Galda spēļu stundas skolēnu brīvdienās” Zeltiņu vēstures krātuvē

12.00 Kursi vēstures un sociālo zinību skolotājiem

14.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

Ot.Mar 1 2

Citi notikumi

9.00 Ilzenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

9.00 Kursi vēstures un sociālo zinību skolotājiem

11.00 Kursi sākumskolas skolotājiem

11.00-15.00 “Galda spēļu stundas skolēnu brīvdienās” Zeltiņu vēstures krātuvē

14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

14.00 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasei

Spēļu diena Mārkalnes bibliotēkā

Tr.Mar 1 3

Citi notikumi

8.30 Pededzes pagastu pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Kursi sākumskolas skolotājiem

10.00 Latviešu valodas skolotājiem seminārs

10.00 Liepnas pagastu pārvalde darbinieku sanāksme

10.00 Bērnu rīts “Neesi ruksis!” – izglītojoša nodarbība pirmsskolas vecuma bērniem Alūksnes Pilsētas bibliotēkā bērnu literatūras nodaļā

10.00 Senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās Alsviķu kultūras nams

11.00-15.00 “Galda spēļu stundas skolēnu brīvdienās” Zeltiņu vēstures krātuvē

11.00 Radošas darbnīcas bērniem “Sagaidām pavasari” Māriņkalna tautas namā

13.00 Karnevāls bērniem Mārkalnes tautas namā

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasei

Ce.Mar 1 4

Citi notikumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

11.00 “Garlaicībai deguns garš”, galda spēļu turnīrs skolēniem pavasara brīvdienās Zeltiņu bibliotēkā

11.00-15.00 “Galda spēļu stundas skolēnu brīvdienās” Zeltiņu vēstures krātuvē

13.00 Ziemera pagasta pārvaldes un iestāžu darbinieku sanāksme

14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasei

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12. klasei

Ce.Mar 1 4

Kultūra

20.00 Spēlfilma “Klases salidojums” Alūksnes Kultūras centrā

Pk.Mar 1 5

Citi notikumi

11.00 “Garlaicībai deguns garš”, galda spēļu turnīrs skolēniem pavasara brīvdienās Zeltiņu bibliotēkā

11.00-15.00 “Galda spēļu stundas skolēnu brīvdienās” Zeltiņu vēstures krātuvē

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12. klasei

Pk.Mar 1 5

Kultūra

19.00 V.Zemgala koncerts “Tikai Tev” Kolberģa tautas namā

Se.Mar 1 6

Citi notikumi

10.00 Leģionāru piemiņas dienas pasākumi pie Mātes tēla Alūksnes muzejā

12.00 Jauniešu nodarbība “Uztaisi pats savu kendamu” Veclaicenes pag. z/s “Pauguri”

13.00 Jauno grāmatu diena un grāmatu apskats Jaunalūksnes bibliotēkā

 

Se.Mar 1 6

Kultūra

17.00 Pianista R.Tāla (Igaunija) ekskluzīvs klavieru solokoncerts Alūksnes Kultūras centrā

17.00 I.Baumanes, R.Pētersona un V.Samta akustiska koncertprogramma “Tuvu tuvu” Mārkalnes tautas namā

19.00 Koncerts “Sanāciet lieli, mazi…”, 22.00 balle Jaunannas tautas namā

19.00 Aizkraukles KN vokālās grupas “Tikai tā!” koncerts “Par prieku sev, par prieku Tev!”, 21.00 diskotēka “Saldie 80 – tie” Malienas tautas namā

20.00 “Danču vakars tautiešiem” Māriņkalna tautas namā

Se.Mar 1 6

Sports

10.00 Ilzenes kausa izcīņa florbolā Ilzenē “Dailēs”

Sv.Mar 1 7

Citi pasākumi

12.00 Projekta “Iedvesmai un izaugsmei būt!” pirmā nodarbība Ilzenē, “Dailēs”

13.00 Erudīcijas spēles “Zelta prāti” 2.sezonas 5.spēle Zeltiņu skolā

 

Sv.Mar 1 7

Kultūra

15.00 Annas pag. jauktā vokālā ansambļa “Tik un tā” I.Kalniņa dziesmu koncerts “Mēs satiksimies iekšup vīdamies” Alsviķu kultūras namā

Pr.Mar 1 8

Citi notikumi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

14.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

Ot.Mar 1 9

Citi notikumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.30 Veclaicenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde

10.00 Alūksnes un Apes novadu mazās olimpiādes 3. klases latviešu valodā un matemātikā

17.00 Novada vēstures stunda “Iepazīsim arhīvus” kopā ar vēsturnieci A.Ievednieci Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā

Tr.Mar 2 0

Citi notikumi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Jaunlaicenes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Kurss pedagogiem “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!”

12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums  “Pavasari, mosties, tavs laiks ir klāt!” – tikšanās ar dzejnieci un mākslinieci V.Kokli-Līviņu

16.00 Radošā nodarbība – tekstilmozaīkas darbu gatavošana Mālupes Saieta namā

Ce.Mar 2 1

Citi notikumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Alūksnes un Apes novadu skolu direktoru seminārs

10.00 Finanšu komitejas sēde

17.00 Sarunu ciklā “Savējie iedvesmo” tikšanās ar velosportistiem R.Marksu un I.Krastu “Ar ciskudrilli pretī pavasarim” Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā

Pk.Mar 2 2

Kultūra

10.00 Skolēnu tautas deju kolektīvu skate Alūksnes Kultūras centā

14.00 Pensionāru pasākums “Kad satiekas gadi uz īsu brīdi” Veclaicenes tautas namā

Se.Mar 2 3

Kultūra

11.00 Tikšanās jauniešiem – improvizācija projekta “Atklājot mobilitāti un sevi” ietvaros Pededzes tautas namā

14.00 Komēdija “Klases salidojums” Alsviķu kultūras namā

17.00 Alūksnes Kultūras centra skolotāju kora “Atzele” Dzimšanas dienas koncerts Alūksnes Kultūras centrā

22.00 Atpūtas vakars Mārkalnes tautas namā

Se.Mar 2 3

Sports

12.00 Alūksnes novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešu komandām Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē

Sv.Mar 2 4

Kultūra

13.00 Bejas amatierteātra izrāde “Ziediņš Gatves galā” Mālupes Saieta namā

18.00 “Ducele” koncerts “Tā viš i” Alūksnes kultūras namā

Pr.Mar 2 5

Citi notikumi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

9.00 Represēto piemiņai veltīta literatūras izstāde Pededzes bibliotēkā

9.30 Komunistiskā genocīda piemiņas pasākums pie Mātes tēla Alūksnē

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas darbinieku sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis “To neaizmirst!” Ezeriņu kapos

10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums Mālupes kapos

13.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

13.00 Jauno grāmatu izstāde Pededzes bibliotēkā

Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Ot.Mar 2 6

Citi notikumi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Konkurss “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” Alūksnes muzejā

11.00 Digitālā diena senioriem Annas bibliotēkā

12.00 Izteiksmīgas runas konkurss skolēniem Liepnas tautas namā

14.30 Informācijpratības stunda “Meklē internetā” Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Tr.Mar 2 7

Citi notikumi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās – apmācības darbā ar datoru Alsviķu bibliotēkā

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Konkursa “Galvas rēķini matemātikā” Alūksnes un Apes novadu 1.-9.klašu fināls Alūksnes novada vidusskolā

12.00 Tikšanās ar dramaturģi L.Stumbri Alūksnes pilsētas bibliotēkā

12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā

Ce.Mar 2 8

Citi notikumi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Alūksnes novada domes sēde

10.00 Z.Grīnvaldes (Madonas muzejs) lekcija “Alūksnes apbūve no pilsētas statusa iegūšanas līdz Lielajam ugunsgrēkam” Alūksnes muzejā

10.00 Digitālās nedēļas ietvaros digitālā diena senioriem Pededzes bibliotēkā

14.00 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Pk.Mar 2 9

Citi notikumi

9.00 Būvvaldes sēde

14.00 Erudītu klubiņš “Cik daudz tu zini par sportu?” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļā

Skolēnu koru konkurss Alūksnes Kultūras centrā 

Se.Mar 3 0

Kultūra

19.00 H.Fernandess Kruss, grupa “LOS NENS” un Kubas deju grupa “DEEPLY LATIN” koncertprogrammā “Viva Latino” Alūksnes Kultūras centrā

19.00 Stand-up komēdija “Humors pa latviski” – komiķis M.Trivaškevičs Jaunannas tautas namā

22.00 Atpūtas vakars Māriņkalna tautas namā

Se.Mar 3 0

Citi notikumi

10.00 Digitālās nedēļas noslēguma pasākums Zeltiņu bibliotēkā

Skip to content