Notikumu kalendārs

< 2019 >
Jūnijs
Se.Jun 0 1

Kultūra

13.00 Koncertprogramma “Taisām tiltu pār plašo jūru” Alūksnes Kultūras centrā

16.00 Bērnu svētki “Ceļojums ar gaisa balonu” Alsviķu Kultūras namā

18.00 Ceturtais starpnovadu līnijdeju grupu sadancis “Gribu kā bērns vēl just” Mālupes brīvdabas estrādē

22.00 Zaļumballe ar grupu “Putukvass” Alsviķu brīvdabas estrādē, lietus gadījumā – Kultūras namā

Se.Jun 0 1

Citi

11.00 Bērnu aizsardzības diena: rokdarbu darbnīca “Mana lellīte” Veclaicenes bibliotēkā

Se.Jun 0 1

Sports

10.00 Alūksnes novada kausa izcīņa džudo Alūksnes Bērnu un jauniešu sporta skolas angārā

10.00 Starpnovadu senioru sporta spēles Pilssalas stadionā

Pr.Jun 0 3

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme Alūksnes Kultūras namā

10.00 Mālupes pagastu pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme Konsultācijas jaunu

audzēkņu uzņemšanai Alūksnes Mūzikas skolā

Ot.Jun 0 4

Citi

9.00 Ilzenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

14.00 Malienas pagastu pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Konsultācijas jaunu audzēkņu uzņemšanai Alūksnes Mūzikas skolā

Tr.Jun 0 5

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde apmeklētājiem 9.30

9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Annas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

16.00 Rokdarbu pulciņa “Annele” darbu izstādes “Mirklis radošuma” atklāšana Mālupes Saieta namā

16.00 “Keramikas radošās darbnīcas” Veclaicenes tautas namā

Uzņemšanas pārbaudījums reflektantiem Alūksnes Mūzikas skolā

Ce.Jun 0 6

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Kalncempju pagasta paŗvaldes darbinieku sanāksme

12.00 Bērnu žūrijas atklāšana Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 15.00 Pasākums bērniem un jauniešiem “Brīvdienu dienasgrāmata” Zeltiņu tautas namā

Pk.Jun 0 7

Sports

“Ergo Open” Latvijas

čempionāta posms pludmales volejbolā Pilssalas stadionā

Pk.Jun 0 7

Citi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

Se.Jun 0 8

Sports

04.30 Spiningošanas sacensības “Eholotes.lv Alūksnes kauss 2019” Alūksnes ezerā

10.00 “Ergo Open” Latvijas čempionāta posms pludmales volejbolā Pilssalas stadionā

 

Se.Jun 0 8

Kultūra

22.00 Zaļumballe ar grupu “Otto” Mārkalnes estrādē “Lakstīgalas”

22.00 Zaļumballe ar grupu “Savējie” Veclaicenes estrādē

Sv.Jun 0 9

Sports

10.00 “Ergo Open” Latvijas čempionāta posms pludmales volejbolā Pilssalas stadionā

Pr.Jun 1 0

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme Alūksnes Kultūras namā

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde (NENOTIKS)

Ot.Jun 1 1

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Senioru tikšanās Jaunannas tautas namā

 

Tr.Jun 1 2

Citi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

11.00 Pasākums bērniem “Jāņa diena, Jāņa diena, Kā mēs tevi gaidīsim?” pie Māriņkalna tautas nama

12.00 Lasīšanas maratona “Ar grāmatu vasaras somā“ atklāšana Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Ce.Jun 1 3

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Pk.Jun 1 4

Citi

9.00 Vēstures grāmatu izstāde “Ceļš krustosies un tālāk ies” Pededzes bibliotēkā

10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atceres pasākums pie Mātes tēla

10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Ezeriņu kapos

10.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis represēto ilzeniešu piemiņas vietā

12.00 Erudītu klubiņš “Kā dzīvoja cilvēki viduslaikos?” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

13.00 Ceļojošās izstādes “No miesta līdz pilsētai” atklāšana Mārkalnes tautas namā

 

 

Se.Jun 1 5

Kultūra

12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa 10 gadu jubilejas svinības kopā ar Annas kultūras namā jaukto vokālo ansambli “Tik un tā”

22.00 Zaļumballe ar grupu “Apvedceļš” Pilssalas estrādē

Pr.Jun 1 7

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme Alūksnes Kultūras centrā

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Ot.Jun 1 8

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

10.00 Veclaicenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

11.00-15.00 Līgo floristikas meistarklase pie Malienas tautas nama

 

Ot.Jun 1 8

Sports

16.30-18.30 Orientēšanās seriāla “Horizonts” 11. kārta “Šūpalās”

Tr.Jun 1 9

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Dzīvokļu komisijas sēde

11.00-15.00 Līgo floristikas meistarklase pie Malienas Tautas nama

13.00 Jauno grāmatu izstāde Pededzes bibliotēkā Spēļu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Ce.Jun 2 0

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Finanšu komitejas sēde

11.00-15.00 Līgo floristikas meistarklase pie Malienas tautas nama

13.00 Ziemera pagasta pārvaldes un iestāžu darbinieku sanāksme

16.00 “Keramikas radošās darbnīcas” Veclaicenes tautas namā

16.30 7. Siguldas kājnieku pulkam veltītās izstādes atklāšana un kataloga “Pa

  1. Siguldas kājnieku pulka pēdām” prezentācija Alūksnes muzejā

17.00 Pētniecisko darbu prezentācija “Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām” Alūksnes muzejā

 

Ce.Jun 2 0

Kultūra

19.00 Vasaras saulgriežu ielīgošana kopā ar Ziemera pagasta folkloras kopu pie Māriņkalna tautas nama

16.00 Alsviķu pagasta iedzīvotāju un senioru kopas “Noskaņa” Līgo svētku ieskaņu pēcpusdiena – viesošanās Jaunlaicenes muižas muzejā

Pk.Jun 2 1

Kultūra

04.00 Tradicionālais vasaras saulgriežu pasākums “Saules saukšana” peldēšanas vietā “Vējiņš”

18.00 Saulgriežu svētku ietvaros – akcijas “Izgaismo Latviju” ugunskuru iedegšana pie Liepnas tautas nama

19.00 Trapenes KN amatierteātra “Kurmis” muzikāla izrāde “Jāņu pušķis” Zeltiņu estrādē

20.00 Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centra “Dailes” 10 gadu jubilejas koncerts “Saulgriežu nakts burvība” Ilzenes estrādē

20.00 Žīguru tautas nama amatierteātra “Virši” izrāde Danskovīte “Ontans i plāšnīki” Mālupes brīvdabas estrādē

20.30 Vasaras Saulgriežu ieskandināšana kopā ar Aizezeres muzikantiem,

22.00 zaļumballe Mārkalnes estrādē “Lakstīgalas”

21.00 Vasaras Saulgriežu godināšana pasākumā “Izgaismosim Latviju” kopā ar folkloras kopu “Putnis” Jaunlaicenes estrādes teritorijā

22.00 Atpūtas vakars ar grupu “VILX Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

Pk.Jun 2 1

Citi

10.00 Zemes lietu komisijas sēde

Se.Jun 2 2

Sports

10.00 Starptautiskas pludmales volejbola sacensības “Katrīnas kauss” Pilssalas stadionā

10.00 Jaunannas sporta spēles Jaunannas Zaķusalas estrādē

No 20.30 atklātā krosa skriešanas seriāla “Mizojam, ka prieks” 2. posms Zeltiņos, “Alpu pļavas”

Sv.Jun 2 3

Kultūra

11.00 Jāņu dienas ielīgošana, Līgu un Jāņu apciemošana pie Mālupes SAIETA NAMA

18.00 Malienas tautas nama pašdarbnieku līgošana un pagasta Jāņu un Līgu apciemošana

22.00 Līgo nakts zaļumballe ar grupu “Brīvības iela” Bejas estrādē “Dainas”

22.00 Līgo svētku balle ar DJ Lauri Liepnas estrādē “Saidupīte”

23.00 Līgo nakts zaļumballe ar grupu “Kreisais pagrieziens” Jaunannas Zaķusalas estrādē

23.00 Lustīga ballēšanās pie ugunskura ar DJ Dzintaru Zeltiņu estrādē

23.00 Līgo nakts ugunskuri un balle ar grupu “Bruģis” Pilssalas estrādē

Sv.Jun 2 3

Sports

12.00 Tradicionālais velobrauciens “Līkloči papardēs” pie Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centra centra “Dailes”

Ot.Jun 2 5

Citi

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00 Administratīvās komisijas sēde

Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Tr.Jun 2 6

Citi

8.30 Pededzes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

Ce.Jun 2 7

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

10.00 Domes sēde

13.00-19.00 Piepūšamās atrakcijas bērniem pie Kolberģa tautas nama

14.00 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Pk.Jun 2 8

Citi

9.00 Būvvaldes sēde

18.00 ABJC projektu un iniciatīvu darbnīcas “10 kW radošo citronu” erudīcijas spēle “Izaicinājums kubā” Sporta, kultūras, izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

Pk.Jun 2 8

Sports

10.00 Starptautiskās orientēšanās trīs dienu sacensības “KĀPA 2019” Kornetos, Strautiņos un Mārkalnē

Se.Jun 2 9

Kultūra

Liepnas pagastam 100:

11.00-15.00 Liepnas tautas namā atklāšanas koncerts, izstāde, prezentācija “Liepna laiku lokos”,

14.00-15.00 Liepna toreiz un tagad ielas garumā,

20.30 estrādē “Saidupīte” balle ar grupu “Un atkal šovakar”

19.00 Malienas amatierteātris “Pakāpiens” ar B. Jukņevičas komēdiju “Pilsētnieki”

Se.Jun 2 9

Citi

 Veclaicenes Sadarbību, komunikāciju un motivāciju veicinošas nodarbības jauniešiem projekta “Pumpurs” ietvaros Jaunannā

 

Se.Jun 2 9

Sports

10.00 Starptautiskās orientēšanās trīs dienu sacensības “KĀPA 2019” Kornetos, Strautiņos un Mārkalnē

Sv.Jun 3 0

Sports

10.00 Starptautiskās orientēšanās trīs dienu sacensības “KĀPA 2019” Kornetos, Strautiņos un Mārkalnē

 

Sv.Jun 3 0

Kultūra

16.00 Koncertuzvedums “Nerātnā vasaras nakts” Pilssalas estrādē

 

Sv.Jun 3 0

Citi

Sadarbību, komunikāciju un motivāciju veicinošas nodarbības jauniešiem projekta “Pumpurs” ietvaros Jaunannā

Skip to content