Notikumu kalendārs

Tr.Jan 0 1

Kultūra

00.00 svētku uguņošana pie Liepnas tautas nama, 00.30 Liepnas tautas namā ballīte

00.30 Jaungada nakts balle Jaunannas Tautas namā

Ce.Jan 0 2

Kultūra

19.00 “Alūksnei 100” – Alūksnes gadsimta svinības “Sajūti gadsimtu Alūksnē!” Alūksnes Kultūras centrā

Pk.Jan 0 3

Citi

9.00 Informātikas skolotājus sanāksme

9.00 Pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme

10.00 Kursi pedagogiem Alūksnes novada vidusskolā

10.00 Latviešu valodas metodiskās apvienības skolotāju seminārs

Se.Jan 0 4

Kultūra

16.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra izrāde “Manu sievu sauc Moriss” Alūksnes Kultūras centra Kamerzālē

Pr.Jan 0 6

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Ot.Jan 0 7

Citi

10.00 Administratīvās komisijas sēde Dārza ielā 11., lielajā zālē

14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

14.00 Malienas pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Tr.Jan 0 8

Citi

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.00 Bāriņtiesas sēde 9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

10.00 Profesionālās kompetences programma pedagogiem par medijpratību Alūksnes novada vidusskolā

13.00 Dzīvokļu komisijas sēde

Ce.Jan 0 9

Citi

9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

10.00 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma Alūksnes novada vidusskolā

12.00 “Ceļojumu kaleidoskops: apkārt pasaulei” – tikšanās ar pasaules apceļotāju, grāmatu autoru Pēteri Strubergu Alūksnes pilsētas bibliotēkā

13.00 Zemes lietu komisijas sēde

Pk.Jan 1 0

Citi

10.00 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programma

Se.Jan 1 1

Kultūra

12.00 Pasākums Ilzenes pagasta senioriem “Ļaujies gaismas straumei!” Sporta, kultūras, izterešu izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

12.00 Senioru saviesīgs pasākums “Kad zvaigznes sarunājas” Mālupes Saieta namā

15.00 Romantiskā komēdija “Jaungada taksometrs 2” Alsviķu kultūras namā

18.00 Koncertizrāde “Lubāns un Rāzna” Alūksnes Kultūras centrā

Se.Jan 1 1

Sports

10.00 “Atzeles volejbola līgas” posms volejbolā vīriešiem Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē

 

Se.Jan 1 1

Citi

11.00 Izzinoša nodarbība ar biedrības “Jauniešu akadēmija “Pacelt pasauli”” vadītāju Daci Briedi-Zālīti projekta “Izzini sevi, lai mācītos!” ietvaros Jaunannas tautas namā

11.00 Radošās darbnīcas no otrreizējām izejvielām Veclaicenes klubiņā

Sv.Jan 1 2

Citi

11.30 Erudīcijas spēle “Zelta prāti” junioriem 1.sezonas 3.spēle,

13.00 “Zelta prāti” 3.sezonas 3.spēle Zeltiņu skolas zālē

19.00 interešu kopas “Laiks sev” tikšanās “Ideju pavasaris” Ilzenes bibliotēkā

Pr.Jan 1 3

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde Dārza 11 lielajā zālē
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
10.00 Novada posma latviešu valodas olimpiāde 8., 9.kl. Ersnta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Ot.Jan 1 4

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
10.00 Informātikas olimpiādes novadu kārta 8.-12.kl. Ersnta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Tr.Jan 1 5

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
10.00 Pagasta senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās Alsviķu kultūras namā
12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā
16.00 Radošā nodarbība – mezglošanas tehnikas pamatu apguve Mālupes Saieta namā

Ce.Jan 1 6

Kultūra

20.00 Romantiska komēdija “Jaungada taksometrs 2” Alūksnes Kultūras centrā

Ce.Jan 1 6

Citi

9.00 Kapitālsabiedrību vadītāju sanāksme Dārza 11, 311.

Ce.Jan 1 6

Sports

10.00 Florbols B grupai Ziemeru pamatskolā 

Pk.Jan 1 7

Kultūra

12.00 Tikšanās ar grāmatu autori, literatūrzinātnieci, valodnieci, profesori, politiķi J.Kursīti-Pakuli Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Pk.Jan 1 7

Cits

10.00 Novada posma fizikas olimpiāde 9.-12.kl. Ersnta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
10.00 Profesionālās kompetences programma pedagogiem par medijpratību Alūksnes novada vidusskolā

Pk.Jan 1 7

Sports

19.00 Rallija “Alūksne 2020” starts pie Alūksnes Mākslas skolas

Se.Jan 1 8

Sports

Rallijs “Alūksne 2020” 

Se.Jan 1 8

Kultūra

16.00 Animācijas filma visai ģimenei “Auniņš Šons” Alsviķu kultūras namā

Sv.Jan 1 9

Kultūra

17.00 “Leģendas dzimšana” Alūksnes Kūltūras centrā

Pr.Jan 2 0

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde Dārza 11 lielajā zālē Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme Dārza 11 lielajā zālē
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
13.00 Alūksnes muzejā sadarbībā ar Alūksnes Kultūras centru Barikāžu dienu atceres pasākums “Janvāra spelgonī kūp atmiņu ugunskuri”

Ot.Jan 2 1

Citi

9.30 Zeltiņu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Administratīvās komisijas sēde Dārza 11 lielajā zālē
18.00 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums “Atmiņu ugunskurs” Liepnas tautas namā

Tr.Jan 2 2

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
10.00 Senioru Jaungada satikšanās Kolberģa tautas namā
13.00 Dzīvokļu komisijas sēde Dārza 11 lielajā zālē
“Nāc spēlēt galda spēles!” Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Ce.Jan 2 3

Citi

10.00 Finanšu komitejas sēde Dārza ielā 11. lielajā zālē
13.00 Zemes lietu komisijas sēde Dārza ielā 11.
14.00 Sākumskolas skolotāju seminārs Alūksnes pilsētas sākumskolā

Ce.Jan 2 3

Sports

10.00 Florbols C grupai Ziemeru pamatskolā

Ce.Jan 2 3

Kultūra

14.00 Valmieras Viestura vidusskolas Tautas teātra “Sprīdītis” izrāde “Sapnis vasaras naktī” Alūksnes Kūltūras centrā

Pk.Jan 2 4

Citi

9.30 Seminārs 3-5 gadus veco bērnu skolotājiem pirmskolas izglītības iestādē “Sprīdītis’ 

Pk.Jan 2 4

Kultūra

19.00 “Latvian Blue Band” 20 gadu jubilejas koncerts Alūksnes Kultūras centrā

Se.Jan 2 5

Kultūra

11.00 Multifilma visai ģimenei “Auniņš Šons” Alūksnes Kultūras centrā
13.00 Zeltiņu, Alsviķu, Ilzenes un Kalncempju pagastu senioru tikšanās pie tējas tases pasākumā “Man jau nevajag daudz…” Zeltiņu tautas namā
16.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” izrāde “Manu sievu sauc Moriss” Alūksnes Kūltūras centra Kamerzālē
19.00 Sieviešu vokālā ansambļa “Pierla” 20 gadu jubilejas koncerts “Tik dažādas ir sievietes” Māriņkalna tautas namā
22.00 Atpūtas vakars kopā ar grupu “Otto” Māriņkalna tautas namā

Sv.Jan 2 6

Kultūra

11.00 Bērnu rīts Jaunannas tautas namā
16.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centra deju kolektīva “Enku – drenku” un teātra studijas “Snullis” koncerts “Gads paskrien kā deja, kā vējš” Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Jan 2 7

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
10.00 Novada posma latviešu valodas olimpiāde 11., 12.kl. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Ot.Jan 2 8

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
10.00 Alūksnes un Apes novadu krievu un angļu valodas tulkošanas konkurss 8.kl. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Tr.Jan 2 9

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
10.00 Novada posma ekonomikas olimpiāde 10.-12.kl. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
12.00 Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums “Baltā Žurkulēna svinības”

Ce.Jan 3 0

Citi

10.00 Domes sēde Dārza ielā 11., lielajā zālē
10.00 Profesionālās kompetences programma pedagogiem par medijpratību Alūksnes novada vidusskolā
10.00 Alūksnes simtgades svētku ietvaros bērnu un jauniešu zīmējumu konkursa “7. Siguldas kājnieku pulka devums Alūksnei” noslēguma pasākums Alūksnes muzejā. PĀRCELTS uz 20. februāri.

Pk.Jan 3 1

Citi

9.00 Būvvaldes sēde
10.00 Novada posma matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
13.00 Kaimiņpagastu senioru tikšanās “Sveču mēneša melodijas” Malienas tautas namā. PĀRCELTS UZ 1. FEBRUĀRI.

Skip to content