Notikumu kalendārs

< 2020 >
Februāris
Se.Feb 0 1

Kultūra

13.00 Izglītojošā programma “Tradicionālā sveču liešana kopā ar Unu Teteri-Teterovsku” Alūksnes Kultūras centra disko zālē
13.00 Kaimiņpagastu senioru tikšanās “Sveču mēneša melodijas” Malienas tautas namā
17.00 Operete “Silva. Čardaša karaliene” Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Feb 0 3

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

9.00 Mālupes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

 

Pr.Feb 0 3

Kultūra

11.00 Leļļu teātra “Tims” koncertprogramma “Mežā” Māriņkalna tautas namā

Ot.Feb 0 4

Citi

10.00 Administratīvās komisijas sēde Dārza ielā 11., lielajā zālē
10.00 Jaunannas pagasta senioru tikšanās Jaunannas tautas namā
10.00 Novada posma ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
13.00 Darbnīca projekta “Pumpurs” dalībskolu pārstāvjiem Alūksnes novada vidusskolā
14.00 Īpašumu atsavināšanas komisija – izsoles
15.30 Malienas pagasata pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Ot.Feb 0 4

Kultūra

9.00 Leļļu teātris “Tims” izrāde “Mežā” Liepnas tautas namā
18.30 Dokumentālā filma “Valkātājs”, no 18.10 tikšanās ar režisoru Ivaru Zviedri un filmas galveno varoni Liepnas tautas namā

Tr.Feb 0 5

Citi

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
10.00 Annas pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Alūksnes un Apes novadu angļu val. olimpiāde 5. un 8.klasēm Ersnta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
11.50 Sveču liešanas pasākums Pededzes pamatskolas 3., 5. klašu skolēniem Pededzes bibliotēkā
13.00 Dzīvokļu komisijas sēde Dārza ielā 11., lielajā zālē
13.00 Jauno grāmatu apskats “Jaunākās grāmatas mūsu bibliotēkā” Jaunalūksnes bibliotēkā
16.00 Radošā nodarbība – mezglošanas tehnikas apguve Mālupes Saieta namā

Ce.Feb 0 6

Citi

13.00 Zemes lietu komisijas sēde

 

Ce.Feb 0 6

Kultūra

10.00 Leļļu teātra “TIMS” koncertprogramma bērniem “Mežā…” Alsviķu kultūras namā
17.00 Radošās apvienības DIVI muzikāla leļļu teātra izrāde bērniem “Viena maza pilsētiņa” Kolberģa tautas namā

Pk.Feb 0 7

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
Radošā darbnīca “Valentīndienas priekam!” Liepnas bbibliotēkā
Skatuves runas konkurss skolēniem Alūksnes kultūras centrā

Se.Feb 0 8

Kultūra

12.00 Meteņdienas pasākums kopā ar Viļakas folkloras kopu “Upīte” (lūksnes Muižas parkā pie Eola tempļa
18.00 Grupas “Līvi” koncerts “Svētki ziemā” Alūksnes Kultūras centrā
19.00 Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts “Sanāciet, sadziediet!,
21.00 – diskoballe Malienas tautas namā
20.00 Jauniešu izklaides pasākums “SASKRIESIM” Veclaicenes tautas namā
Radošā darbnīca “Sveces liesmiņai” Mārkalnes bibliotēkā

Sv.Feb 0 9

Kultūra

16.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” izrāde – Rafijs Šarts, “Manu sievu sauc Moriss” AKC kamerzālē

Pr.Feb 1 0

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde Dārza ielā 11., lielajā zālē
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Ot.Feb 1 1

Citi

14.00 Jaunannas pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Drošāka interneta diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

Tr.Feb 1 2

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
12.00 Tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri Alūksnes pilsētas bibliotēkā
16.00 Radošā nodarbība – sedziņu tamborēšana Mālupes Saieta namā

Ce.Feb 1 3

Citi

9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme
10.00 Novada posma ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
10.00 Skolēnu pašpārvalžu seminārs “Par skolēnu pašpārvalžu projektu konkursu” Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā
14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
Rokdarbu pamatu apgūšana “Darbnīca dvēselei” Pededzes tautas namā

Pk.Feb 1 4

Citi

10.00 Novada posma matemātikas olimpiāde 5.-8.kl. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

 

Pk.Feb 1 4

Kultūra

19.00 Valmieras Drāmas teātra izrāde – Pāvels Kohouts, “Mīlestības testaments” Alūksnes Kultūras centrā

Se.Feb 1 5

Kultūra

11.00 Ģimenes animācijas filma “Projām” Alūksnes Kultūras centrā
16.00 Rankas amatierteātra “Rameka” sniegumā komēdija “Zombijs, jeb no Jāņiem līdz Pēteriem” Zeltiņu tautas namā
17.00 Filma “Pilsēta pie upes” Liepnas tautas namā
19.00 Saviesīgs vakars “Lai gaiši aizrit laiks…” ar mūziku un dejām Annas kultūras namā

Sv.Feb 1 6

Kultūra

11.00 Bērnu rīts Jaunannas tautas namā
11.30 Erudīcijas spēles “Zelta prāti” junioriem 1. sezonas 4. spēle,
13.00 “Zelta prāti” 3. sezonas 4. spēle Zeltiņu skolā
17.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” izrāde – Rafijs Šarts, “Manu sievu sauc Moriss” Alūksnes Kultūras centra kamerzālē

Sv.Feb 1 6

Sports

10.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā vīriešu komandām Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē

Pr.Feb 1 7

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde Dārza 11., lielajā zālē Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme
13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

Ot.Feb 1 8

Citi

9.00 Jaunlaicenes pagasat pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Administratīvās komisijas sēde Dārza ielā 11., lielajā zālē

Tr.Feb 1 9

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā
13.00 Dzīvokļu komisijas sēde
13.00 Ziemera pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme Pasākums Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņā “Neturi sveci zem pūra” Pasākums skolēniem droša interneta mēneša ietvaros “Vai pārzini droši interneta vietnes?” Māriņkalna bibliotēkā

Ce.Feb 2 0

Citi

10.00 Finanšu komitejas sēde Dārza ielā 11., lielajā zālē
10.00 Alūksnes simtgades svētku ietvaros bērnu un jauniešu zīmējumu konkursa “7. Siguldas kājnieku pulka devums Alūksnei” noslēguma pasākums Alūksnes muzejā
10.00 Alūksnes un Apes novadu ģeogrāfijas olimpiāde 8.klasēm Ersnta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
13.00 Zemes lietu komisijas sēde
15.00 “Branchess – apģērbs visām gaumēm” – tikšanās ar SIA “Linden” pārstāvjiem ciklā “Savējie iedvesmo!” Alūksnes pilsētas bibliotēkā
16.00 Pasākums jaunāko klašu skolēniem “Kā rīkotos Tu?” Zeltiņu bibliotēkā Rokdarbu pamatu apgūšana “Darbnīca dvēselei” Pededzes tautas namā

Pk.Feb 2 1

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme
10.00 Informatīvs un atraktīvs rīts senioriem, sociālā darbinieka informācija un Alūksnes Invalīdu biedrības teātra kopas priekšnesumi Kolberģa tautas namā
10.00 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides programmas seminārs Alūksnes novada vidusskolā
12.00 Mazo mūzikas kolektīvu konkurss “Balsis” Alūksnes Kultūras centrā

Se.Feb 2 2

Kultūra

9.00 Skolu vadības komandu profesionālās pilnveides seminārs Alūksnes novada vidusskolā
13.00 Alsviķu pagasta senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās – saruna ar pagasta pārvaldes vadītāju Ingrīdu Sniedzi Alsviķu kultūras namā
15.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” izrāde – Rafijs Šarts, “Manu sievu sauc Moriss” Alsviķu kultūras namā
18.00 Riharda Čerkovska stāvizrāde “TINDER SURPRISE jeb MANAS BIJUŠĀS” Māriņkalna tautas namā
19.00 Deju kolektīvu sadancis “Ielaid danci istabā” Jaunannas tautas namā
21.00 Balle Jaunannas tautas namā

Pr.Feb 2 4

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

9.00 Pededzes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

10.00 Novada posma vācu val. olimpiāde 8. klasēm

 

Pr.Feb 2 4

Kultūra

14.00 “Atveram jauno grāmatu čemodānu” Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkas abonementā

Tr.Feb 2 6

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā

10.00 Restauratores Līgas Jansones lekcija “Alūksnes Jaunās pils interjera dekoratīvās apdares restaurācija” 7.-12. klašu skolēniem Alūksnes muzejā

16.00 Restauratores Līgas Jansones lekcija “Alūksnes Jaunās pils interjera dekoratīvās apdares restaurācija” Alūksnes Mākslas skolas skolēniem un interesentiem Alūksnes muzejā Jauno grāmatu apskats senioriem Māriņkalna bibliotēkā

Tr.Feb 2 6

Kultūra

11.00 “Teātris un Es” piedāvā jautru izrādi bērniem un vecākiem “Māja zem varavīksnes” Alūksnes Kultūras centrā

Ce.Feb 2 7

Citi

9.30 Seminārs-praktikums pirmskolas izglītības skolotājiem skolotājiem Pimskolas izglītības iestādē “Pūcīte”

10.00 Domes sēde (Dārza ielā11., lielajā zālē

 

Ce.Feb 2 7

Kultūra

20.00 Spēlfilma “Jelgava 94” Alūksnes Kultūras centrā

Pk.Feb 2 8

Citi

9.00 Būvvaldes sēde

14.15 Pasākums pirmsskolas audzēkņiem un 1.-4. klašu skolēniem “Alūksnes mode” Alūksnes novada vidusskolā

17.00 Erudīcijas spēle pagasta iestāžu komandām Alsviķu kultūras namā

Se.Feb 2 9

Citi

11.00 Jauniešu tikšanās un meistarklase ar pašvaldības datorsistēmu tehniķi Leonīdu Ļubimovu projekta “Izzini sevi, lai mācītos” ietvaros Jaunannas tautas namā

 

Se.Feb 2 9

Kultūra

No 14.00 Masļeņica Pededzē: tirgošanās, teatralizēts uzvedums, vizināšanās zirgu pajūgos, koncerts, salmu lelles dedzināšana, balle

15.00 un 19.00 Māras Zālītes un Jāņa Lūsēna koncertuzvedums “Kaupēn, mans mīļais” Alūksnes Kultūras centrā

Se.Feb 2 9

Sports

11.00 Sportiskās un intelektuālās aktivitātes “Kam nav galvā – tam ir kājās” Sporta, kultūras, interesū izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”

12.00 Reģionālā turnīra volejbolā vīriešiem “Atzeles līga” fināls Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē

Skip to content