Notikumu kalendārs - Alūksnes novads

Notikumu kalendārs

Ce.Oct 0 1

Citi

12.00 Alūksnes Kultūras centrā Starptautiskās senioru dienas koncerts “Dienvidu saules promenāde”

Pk.Oct 0 2

Citi

11.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros tikšanās ar bērnu grāmatu autori Agnesi Aizpurieti PII “Sprīdītis”

Se.Oct 0 3

Kultūra

11.00 Tikšanās ar keramiķi Normundu Laņģi un kalējmeistaru Edvīnu Šakali Alūksnes muzejā
18.00 Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos Svecīšu vakars
18.00 Ezeriņu kapos Svecīšu vakars

Pr.Oct 0 5

Citi

5 8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos senioru grupas apmācības
10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme
13.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros tikšanās ar bērnu grāmatu autori Aneti Felkeri Ernsta Glika AVĢ

Pr.Oct 0 5

Kultūra

10.00 Alsviķu kultūras namā leļļu teātris “Tims” ar muzikālo leļļu izrādi bērniem “Ceļojums”

Ot.Oct 0 6

Citi

10.00 PII “Pūcīte” vecākās grupas bērniem grāmatas “Krāsu mošķis” lasīšana un radoša nodarbība

10.30 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00 (Lielā zāle)

18.00 Jaunlaicenes tautas namā muzikāla leļļu izrāde “Ceļojums”

Tr.Oct 0 7

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alsviķu PP darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00 Alsviķu bibliotēkā pasākums “Dzejas rīts” – tikšanās ar dzejnieci Baibu Cīruli
13.00 Dzīvokļu komisijas sēde (Lielā zāle)
15.00 Liepnas tautas namā radošā darbnīca “Kvīlings”
17.00 Mālupes Saieta namā rokdarbu pulciņa “Annele” darbu izstādes “Caur mežģīnēm” atklāšana

Ce.Oct 0 8

Citi

11.00 Pededzes bibliotēkā “Mana plātsmaize gardāka” – mājās ceptu saldumu degustācija
14.00 Zemes lietu komisijas sēde (216.)

Ce.Oct 0 8

Kultūra

16.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē koncertlekcija “Ludvigam van Bēthovenam – 250”

Pk.Oct 0 9

Kultūra

12.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros tikšanās ar bērnu grāmatu autori Agnesi Vanagu Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā

14.00 Annas kultūras namā literāri muzikāls pasākums “Kā košai lapai dzīvē būt…”

Se.Oct 1 0

Kultūra

16.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra “Slieksnis” jubilejas izrāde – R. Šarta komēdija “Manu sievu sauc Moriss”

Se.Oct 1 0

Sports

10.00 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā

Se.Oct 1 0

Citi

10.00 Alūksnes muzejā lekcijas:
“Spēles un rotaļlietas Latvijas arheoloģiskajā materiālā”, “Alūksnes viduslaiku pils izpētes vēsture”, meistarklases kaula, raga, koka un māla spēļu un rotaļlietu gatavošanā
10.00 Mālupes Saieta namā pirmais rokdarbnieku saiets Mālupē
13.00 Mārkalnes tautas namā “Satiekam skolotāju, atceramies bērnību”
14.00-15.30 Zeltiņu tautas namā NLP sertificētas praktiķes Ivetas Zaķes nodarbība “Kā palīdzēt sev dzīvot vieglāk”

Sv.Oct 1 1

Kultūra

16.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē grupas “Carnival Youth” kino dziesmu koncertsērija “Naivais ku-kū” Meistarklases kaula, raga, koka un māla spēļu un rotaļlietu gatavošanā Alūksnes muzejā

Pr.Oct 1 2

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos viesojas senioru grupa “Par prieku sev un citiem”

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde (Lielā zāle)

Ot.Oct 1 3

Citi

10.00 Alsviķu kultūras namā senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās – senioru dienas svinības

10.30 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00 (Lielā zāle)

15.00 Malienas PP darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Tr.Oct 1 4

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Mārkalnes PP darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

10.00-12.00Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra radošā konference “Mēs rosīgās kopienās”

14.00 Mārkalnes tautas namā Mārkalnes senioru tikšanās pie Rudens veltēm burciņās

17.00 Mālupes Saieta namā no cikla “Katram savu tautas tērpu” pirmā nodarbība – krekla šūšana

Tr.Oct 1 4

Kultūra

18.30 Jaunannas Tautas namā “Skaņu pelde” – meditācija gonga, kokles, zvanga un citu instrumentu skaņās

Ce.Oct 1 5

Citi

14.00 Jaunalūksnes PP un struktūrvienību vadītāju sanāksme

18.00 Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes Mākslas skolas 30 gadu jubilejas izstādes atklāšana

Se.Oct 1 7

Kultūra

14.00 Liepnas tautas namā pagastu senioru tikšanās balle “Ar rudens zeltu saujā”

16.00 Pededzes tautas namā pasākums “Ak, šīs Pededzes kāzas…”, 19.30 koncerts, pēc koncerta balle “Kā senos laikos”

20.00 Māriņkalna tautas namā koncertballe, muzicēs Ēriks Budēvics un Indra Raila

Se.Oct 1 7

Citi

11.00 Ilzenes pagastā pārgājiens uz Līvu senkapiem

Pr.Oct 1 9

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde (Lielā zāle)

Pēc komitejas – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme (Lielā zāle)

10.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos senioru grupas apmācības

13.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

Ot.Oct 2 0

Citi

9.00 Jaunlaicenes PP darbinieku sanāksme

10.00 Jaunannas Tautas namā senioru ikmēneša tikšanās

10.30 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00 (Lielā zāle)

Tr.Oct 2 1

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

11.00 Veclaicenes tautas namā “Mandalu tīšanas darbnīca”

13.00 Dzīvokļu komisijas sēde (Lielā zāle)

17.00 Radoša tikšanās ar Jolantu Kļavu Jaunalūksnes bibliotēkā Jaunalūksnes pagastā izzinoša ekspedīcija bērniem un jauniešiem pa pagasta kultūrvēsturiskajām vietām un apskates objektiem

Ce.Oct 2 2

Citi

9.00 Būvvaldes sēde

10.00 Finanšu komitejas sēde (Lielā zāle)

14.00 Zemes lietu komisijas sēde (216.)

Pk.Oct 2 3

Citi

10.00 Māriņkalna tautas namā radošas rudens darbnīcas bērniem

Pk.Oct 2 3

Sports

14.00 Pie Mālupes Saieta nama sporta spēļu pēcpusdiena skolas vecuma bērniem

 

Pk.Oct 2 3

Kultūra

18.30 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē grupas “MELO-M” un Dināras Rudānes koncerts “Pieci elementi”

Jaunannas Tautas namā jauniešu teātra dienas “Lomu karuselī”, projekta “Izzini sevi, lai mācītos” ietvaros

Se.Oct 2 4

Kultūra

15.00 Alsviķu kultūras namā NLP sertificētas praktiķes Ivetas Zaķes nodarbība “Kā palīdzēt sev dzīvot vieglāk?”

18.00 Mārkalnes tautas namā gadskārtējais ansambļu sadziedāšanās pasākums “Lai skanēja mans mūžiņš” ar īpašo viesi Jāni Dambīti

19.00 Jaunannas Tautas namā latviešu komiķis Maksims Trivaškevičs ar Stand-Up komēdiju

20.30 Mārkalnes tautas namā Danču vakars

Meistarklases kaula, raga, koka un māla spēļu un rotaļlietu gatavošanā Alūksnes muzejā

Jaunannas Tautas namā jauniešu teātra dienas “Lomu karuselī”, projekta “Izzini sevi, lai mācītos” ietvaros

Se.Oct 2 4

Sports

10.00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē Atzeles volejbola līgas spēles volejbolā

Sv.Oct 2 5

Citi

Meistarklases kaula, raga, koka un māla spēļu un rotaļlietu gatavošanā Alūksnes muzejā

Pr.Oct 2 6

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Pededzes PP un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

10.00 Liepnas PP darbinieku sanāksme

10.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos senioru grupas apmācības

Jauno grāmatu diena Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Ot.Oct 2 7

Citi

10.30 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00 (Lielā zāle)

Tr.Oct 2 8

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās

12.00 Māriņkalna tautas namā senioru pēcpusdiena

Ce.Oct 2 9

Citi

10.00 Domes sēde (Lielā zāle)

Pk.Oct 3 0

Kultūra

17.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē grupas “Baritoni” koncerts

Se.Oct 3 1

Kultūra

15.54 Veclaicenes tautas namā līnijdeju sadancis “Helovīnu ballīte”

18.00 Jaunannas Tautas namā pasākums bērniem “Spoku stāstu vakars”

19.00 SKIM centrā “Dailes” pasākums “Kad salnas steidz krāsot rudeni”. Muzikāls sveiciens no Igauņu ģimenes

Skip to content