Notikumu kalendārs

< 2020 >
Septembris
Ot.Sep 0 1

Citi

Zinību diena novada skolās

Tr.Sep 0 2

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme
10.00-18.00 Sarunu festivāla “LAMPA” diskusiju skatīšanās Alūksnes pilsētas bibliotēkā
13.00-16.00 Seminārs “Kopienas izaugsmei. Kāpēc un kā?” Mārkalnes tautas namā
Sarunu festivāla “LAMPA” skatīšanās Jaunalūksnes bibliotēkā

Tr.Sep 0 2

Kultūra

17.00 Leļļu teātra “Tims” muzikāla izrāde bērniem “Ceļojums” Kolberģa tautas namā

Ce.Sep 0 3

Citi

10.00-18.00 Sarunu festivāla “LAMPA” diskusiju skatīšanās Alūksnes pilsētas bibliotēkā
10.00 Senioru grupas apmācības datorzinībās Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos
Sarunu festivāla “LAMPA” skatīšanās Jaunalūksnes bibliotēkā
Sarunu festivāla “LAMPA” tiešraides skatīšanās Pededzes bibliotēkā

Ce.Sep 0 3

Kultūra

11.00 Leļļu teātra “Tims” muzikāla izrāde “Ceļojums” Māriņkalna tautas namā
14.00 Leļļu teātra “Tims” izrāde “Ceļojums” Liepnas tautas namā

Pk.Sep 0 4

Citi

10.00-18.00 Sarunu festivāla “LAMPA” diskusiju skatīšanās Alūksnes pilsētas bibliotēkā
12.00 Liepnas pagasta senioru tikšanās Liepnas tautas namā
Sarunu festivāla LAMPA skatīšanās Jaunalūksnes bibliotēkā

Se.Sep 0 5

Citi

10.00 Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums “Satiec savu meistaru 2020” Mālupes Saieta namā
12.00 Tautas lietišķās mākslas studijas “Kalme” audējas L.Plienas izstādes “Bij’ man raibi dzīpariņi…” atklāšana Alūksnes Kultūras centrā
12.00 Tikšanās par mākslinieku A.Muzes un A.Audera devumu Alūksnes muzejā
13.30 Alūksnes Bānīša
svētki pie Bānīša stacijas

Pr.Sep 0 7

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme
9.00 Mālupes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde
10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme
10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Ot.Sep 0 8

Citi

10.00 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00
12.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” tikšanās ar bērnu grāmatas autoru M.Zuti Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā
15.00 Malienas pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Ot.Sep 0 8

Kultūra

15.00 “Dzeja dziedē – tā tas ir…” Jaunalūksnes bibliotēka un Kolberģa tautas nams aicina uz Andra Baltača Dzejas dienu koncertstāstu “Es būšu klāt”

Tr.Sep 0 9

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
12.00 Ekskursija pa Mārkalni
No ~12.30 R.Petravičas vizīte
13.00 Dzīvokļu komisijas sēde

Ce.Sep 1 0

Citi

10.00 Senioru grupas apmācības datorzinībās Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos
14.00 Zemes lietu komisijas sēde

Ce.Sep 1 0

Kultūra

11.00 Dzejas dienas pasākums “Vēl mazumiņu dzejas spēka rast…” Annas kultūras namā
16.00 Gleznotāja Pētera Postaža jubilejas izstādes “Veltījums Alūksnei” atklāšana Alūksnes muzejā
16.00 “Melnas notis un tik krāsaini likteņi” tikšanās ar muzikoloģi, žurnālisti un grāmatu autori D.Mazvērsīti Alūksnes pilsētas bibliotēkā
Izstāde “Dzeja, kas sasilda sirdi” Ilzenes bibliotēkā
Dzejas dienu pasākums “Mans mīļākais dzejolis” Pededzes bibliotēkā

Pk.Sep 1 1

Kultūra

17.00 Lauris Valters: tikšanās dzejā un mūzikā “Visumā Veidoti Vārdi” pie Alūksnes Mākslas skolas, lietus gadījumā – Kultūras centrā

Se.Sep 1 2

Citi

10.00 Ģimeņu pasākums lieliem un maziem “Sporto ar tēti!” Liepnā
11.00 “Pļaujas svētki Ottesmuižā” Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā

Sv.Sep 1 3

Citi

12.00 Tēvu dienas pasākums pie Mārkalnes bibliotēkas

Pr.Sep 1 4

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde
Pēc komitejas – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme
13.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

Pr.Sep 1 4

Kultūra

13.00 Tikšanās ar jauno dzejnieci Kristīni Bogdanovu Malienas tautas namā

Ot.Sep 1 5

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes darbinieku un struktūrvienību vadītāju sanāksme
16.00-19.00 a.p. “Zīles” apkārtnē orientēšanās seriāla “Horizonts” sacensības

Tr.Sep 1 6

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
10.00 Senioru kopas “Noskaņa” tikšanās Alsviķu pagasta Karvā
Jaunalūksnes senioriem brauciens pa Ziemeļlatgali

Ce.Sep 1 7

Citi

10.00 Finanšu komitejas sēde
10.00 Senioru grupas apmācības datorzinībās Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos
14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
18.00 Rotu gatavošanas meistardarbnīca ar L.Gustu Jaunannas tautas namā

Pk.Sep 1 8

Citi

9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

Sv.Sep 2 0

Sports

10.00 Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā

Pr.Sep 2 1

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme
13.00 Ziemera pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Ot.Sep 2 2

Citi

10.00 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00

Ot.Sep 2 2

Sports

16.00-18.00 Rezakas apkārtnē orientēšanās seriāla “Horizonts” sacensības

Tr.Sep 2 3

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
13.00 Dzīvokļu komisijas sēde

Ce.Sep 2 4

Citi

9.00 Būvvaldes sēde
10.00 Domes sēde
10.00 Senioru grupas apmācības datorzinībās Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos
14.00 Zemes lietu komisijas sēde

Se.Sep 2 6

Kultūra

10.00 Miķeļdienas pasākums Liepnā: tirdziņš
15.00 Žīguru kultūras nama amatierteātris “Virši” izrādes “Ontans i Anne” 5. daļa “Ontans i plāšniki”
15.00 Sandris Dubovs ar koncertprogrammu “Nāc pie manis, Princesīt!” Zeltiņu tautas namā
15.00 Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros pastaiga pa Alūksnes muižas parku. Tikšanās Jaunajā pilī
16.00 Svecīšu vakars Kūdupes kapos
17.00 Vietējo mākslinieku izstādes atklāšana, zīmēšanas. gleznošanas meistardarbnīcas “Radošums procesā” Jaunannas tautas namā
18.00 Svecīšu vakars Zeltiņu kapos
18.00 Svecīšu vakars Mālupes kapos

Se.Sep 2 6

Citi

12.00 Radoša darbnīca “Magoņu laiks” SKIM centrā “Dailes” Ilzenē

Sv.Sep 2 7

Kultūra

11.00 Svētdienas bērnu rīts ar jauniešu klubu “Tikšķis” Jaunannas tautas namā
16.00 Svecīšu vakars Saidu kapos
16.00 Starptautiskā dzejas festivāla “Dzeja dziedē” ietvaros tikšanās ar dzejnieci R.Melzobu Māriņkalna tautas namā
17.00 Svecīšu vakars Sprinduļkalna kapos
18.00 Svecīšu vakars Liepnas kapos

Ot.Sep 2 9

Citi

14.00 Izsoles Īpašumu atsavināšanas komisijai

Tr.Sep 3 0

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā

Tr.Sep 3 0

Kultūra

18.30 Pašdarbības kolektīvu dalībnieku tikšanās “Sanākam, sadziedam, sadancojam!” Mālupes Saieta namā

Skip to content