Notikumu kalendārs

< 2020 >
Aprīlis
Tr. Apr 0 1

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

Pr. Apr 0 6

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Tr. Apr 0 8

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

14.00 Zemes lietu komisijas sēde (216.kab)

Pr. Apr 1 3

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Ot. Apr 1 4

Citi

11.00 Administratīvās komitejas sēde

Tr. Apr 1 5

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

11.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde (Dārza 11, lielajā zālē)

13.00 Dzīvokļu komisijas sēde (Dārza 11, lielajā zālē)

Ce. Apr 1 6

Citi

9.00 Būvvaldes sēde

14.00 Zemes lietu komisijas sēde (216.)

14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Pr. Apr 2 0

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde (Dārza 11, lielajā zālē)

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

Tr. Apr 2 2

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

Ce. Apr 2 3

Citi

10.00 Finanšu komitejas sēde (Dārza 11, lielajā zālē)

Pr. Apr 2 7

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Tr. Apr 2 9

Citi

9.00 Būvvaldes sēde

9.00 Bāriņtiesas sēde

14.00 Zemes lietu komisijas sēde

Ce. Apr 3 0

Citi

10.00 Domes sēde

Skip to content