Notikumu kalendārs

Sv.Mar 0 1

Sports

12.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā vīriešu komandām Ersnta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē

Sv.Mar 0 1

Kultūra

13.00 Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skate Alūksnes Kultūras centrā

Pr.Mar 0 2

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
9.00 Mālupes pagasat pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
10.00 Alsviķu bibliotēka Strautiņos piedāvā informācijas tehnoloģiju apguves nodarbības senioriem
13.00 Veclaicenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Ot.Mar 0 3

Citi

9.00 Annas pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Mūzikas olimpiāde 5.-12.klasēm novada posms Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
15.30 Malienas pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
14.00-16.00 Īpašumu atsavināšanas komisija, izsole Skaļās lasīšanas konkurss sadarbībā ar Pededzes pamatskolu Pededzes bibliotēkā

Tr.Mar 0 4

Citi

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alsviķu pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme
9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
10.00 Konkursa “Galvas rēķini matemātikā” Alūksnes un Apes novadu 1.-12.klasēm fināls Alūksnes novada vidusskolā
13.00 Dzīvokļu komisijas sēde
16.00 Radošā nodarbība – hiperbolisko plakņu tamborēšana Mālupes Saieta namā

Ce.Mar 0 5

Citi

14.00 Zemes lietu komisijas sēde
Diagnosticējošs darbs dabaszinībās 6.klasēm

Ce.Mar 0 5

Kultūra

17.00 Tikšanās – saruna ar žurnālistu, grāmatu autoru Armandu Puči Alūksnes pilsētas bibliotēkā
19.00 Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrāde ar bufetes elementiem “Vienreiz jau var” Alūksnes Kultūras centrā

Pk.Mar 0 6

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

Pk.Mar 0 6

Kultūra

11.00 Tradicionālais Sieviešu dienas pasākums “Savas dzīves priekam” Annas bibliotēkā
14.00 Pensionāriem pasākums “Un atkal pavasaris nāk…” Veclaicenes tautas namā
15.00 Senioru tikšanās pavasara noskaņās Malienas tautas namā
17.00 “Satikšanās ar Daces Baidekalnes daiļradi” Jaunalūksnes bibliotēkā

Se.Mar 0 7

Sports

9.30 “Florbola turnīrs” Liepnas multifunkcionālajā hallē
12.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā vīriešu komandām Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē

Se.Mar 0 7

Kultūra

13.00 Stājglezniecības restauratores D.Pāžes lekcija Alūksnes muzejā
13.00 Pasākums pagasta senioriem “Pavasari gaidot” Jaunlaicenes tautas namā
17.00 Sieviešu dienai veltīts grupas “Galaktika” koncerts “Meitenei no sapņa” Zeltiņu tautas namā
19.00 Pavasarīgs koncerts “Runčuk, nemūžam!”, pēc pasākuma balle Liepnas tautas namā
20.00 Grupas “Sudden Lights” stāvkoncerts “Vislabāk ir tur, kur manis nav” Alūksnes Kultūras centrā

Sv.Mar 0 8

Kultūra

14.00 Tikšanās ar grāmatas “Ieelpo laimi un mīlestību” autori I.Prisjolkovu Alūksnes Kultūras centra Disko zālē
15.00 Sieviešu dienai veltīta pēcpusdiena “Mēs tiksimies martā…” Jaunannas tautas namā
17.00 Koncerts “Čigānu karaliene” Alūksnes Kultūras centrā

Sv.Mar 0 8

Sports

12.00 Alūksnes novada čempionāts basketbolā vīriešu komandām, izslēgšanas spēles Ernasta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā sporta zālē

Pr.Mar 0 9

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme
10.00 Alsviķu bibliotēka Strautiņos piedāvā informācijas tehnoloģiju apguves nodarbības senioriem
11.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde Dārza 11, lielajā zālē
13.00 Veclaicenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Ot.Mar 1 0

Citi

9.00 Senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās Alsviķu bibliotēkā
10.00 Administratīvās komisijas sēde Dārza 11, lielajā zālē
Tematiska nodarbība ar PII “Pūcīte” bērniem “Vai atpazīsti putnus?” Jaunalūksnes bibliotēkā

Ot.Mar 1 0

Kultūra

12.30 Pededzes pamatskolas teātra sporta turnīrs
18.00 Neona šovs “Atpakaļ nākotnē” Alūksnes Kultūras centrā

Tr.Mar 1 1

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde
9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme
10.00 Seminārs bibliotēku darbiniekiem “Latvijas Vēstnesis – valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma” Alūksnes pilsētas bibliotēkā
10.00 Pagasta senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās Alsviķu kultūras namā
10.00 Konkurss 5.-8.kl. skolēniem “Matemātika – zinātņu karaliene” Ziemeru pamatskolā
12.00 Senioru pēcpusdiena Māriņkalna tautas namā
14.00 Jaunannas PP un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Tr.Mar 1 1

Kultūra

18.30 Gleznu izstādes “Krāsu burvībā” atklāšana Mālupes Saieta namā
19.00 Daugavpils teātra viesizrāde – O.Tuhaņina “Hantele Killeram” Alūksnes Kultūras centrā

Ce.Mar 1 2

Citi

9.00 Pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksme

Ce.Mar 1 2

Kultūra

12.00 Skolēnu tautas deju kolektīvu skate Alūksnes Kultūras centrā
14.00 Senioru pēcpusdiena “Lai pavasaris manī plaukst!” Kolberģa tautas namā

Pk.Mar 1 3

Citi

10.00 Kursi pedagogiem Pils ielā 21
13.30 Supervīzija PII skolotājiem Pils ielā

Pk.Mar 1 3

Kultūra

21 19.00 Filma “Klases salidojums 2” Liepnas tautas namā

Se.Mar 1 4

Kultūra

13.00 Tikšanās ar aktrisi, TV personību un “Soulstones” dibinātāju A.Zeltiņu Alūksnes Kultūras centra Disko zālē
13.00 Animācijas filma visai ģimenei “Karalienes Korgijs” Alsviķu kultūras namā
15.00 Novadnieces Inetas Lejas darbu izstādes “Krāsu virpulī” atklāšanas svētki Alsviķu kultūras namā
18.00 Alūksnes Kultūras centra deju kopu “Jukums” un “Olysta” deju koncerts “Ajta kulâ ripuliski!” Alūksnes Kultūras centrā
18.00 Atpūtas vakars “Panāc pretī pavasarim” Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā
19.00 Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts “Lai mīlestības nepietrūkst!”, 21.30 balle Mālupes Saieta namā

Se.Mar 1 4

Sports

9.00 Ilzenes kausa izcīņa florbolā Sociālā, kultūras, interešu izglītības un mūžiglītbas centrā “Dailes”

Sv.Mar 1 5

Citi

Zeltiņu skolas zālē erudīcijas spēles:
11.00 “Zelta prāti” junioriem,
13.00 “Zelta prāti” 3. sezonas noslēgums

Pr.Mar 1 6

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme
9.00 Ilzenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme
10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde  Pēc sēdes – pagastu pārvalžu vadītāju sanāksme 
13.00 Īpašumu nodaļas sanāksme
13.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme
13.00 Veclaicenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme Literatūras izstāde “Apbrīnojamā Aspazija” Veclaicenes bibliotēkā

Ot.Mar 1 7

Citi

9.00 Jaunlaicenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

14.00-17.00 Īpašumu atsavināšanas komisija, izsole

Tr.Mar 1 8

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

9.00 Alūksnes pilsētas kultūras iestāžu sanāksme

9.30 Izglītības iestāžu logopēdu sanāksme Pils ielā 21

13.00 Dzīvokļu komisijas sēde

13.00 Ziemera pagasta pārvaldes un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Ce.Mar 1 9

Citi

9.00 Būvvaldes sēde

10.00 Finanšu komitejas sēde (Dārza 11, lielajā zālē)

10.00 Mājturības skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

14.00 Zemes lietu komisijas sēde (216.)

14.00 Jaunalūksnes PP un struktūrvienību vadītāju sanāksme

Pr.Mar 2 3

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Ilzenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

13.00 Veclaicenes pagastu pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Ot.Mar 2 4

Citi

10.00 Administratīvās komisijas sēde 

Tr.Mar 2 5

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

Ce.Mar 2 6

Citi

10.00 Domes sēde Dārza 11, lielajā zālē

Pk.Mar 2 7

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes iestāžu darbinieku sanāksme

Pr.Mar 3 0

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Ilzenes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Liepnas pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

10.00 Īpašumu nodaļas sanāksme

10.00 Plānošanas un attīstības nodaļas sanāksme

10.00 Valsts iestāžu vadītāju sanāksme

Skip to content