Notikumu kalendārs

< 2021 >
Februāris
Tr.Feb 0 3

Citi

14.00 Dzīvokļu komisijas sēde (Lielā zāle)

Ce.Feb 0 4

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

Latviešu valodas olimpiādes novada kārta 8.-9.kl.

Pk.Feb 0 5

Citi

10.00 Skolu direktoru sanāksme (tiešsaistē)

Pr.Feb 0 8

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

Ot.Feb 0 9

Citi

10.30 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00 (Lielā zāle)

10.00 Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. (tiešsaistē)

Tr.Feb 1 0

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

19.00 Mūzikas skolotāju seminārs (tiešsaistē)

Pk.Feb 1 2

Citi

10.00 Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju sanāksme (tiešsaistē)

Pr.Feb 1 5

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

13.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

Ot.Feb 1 6

Citi

14.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles

Tr.Feb 1 7

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

14.00 Dzīvokļu komisijas sēde (Lielā zāle)

15.00 Fizikas skolotāju seminārs (tiešsaistē)

Ce.Feb 1 8

Citi

10.00 Finanšu komitejas sēde

14.00 Zemes lietu komisijas sēde (tiešsaistē)

14.00 Jaunalūksnes PP un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Pr.Feb 2 2

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

9.00 Pededzes PP un struktūrvienību darbinieku sanāksme

10.00 Plānošanas nodaļas sanāksme

Ot.Feb 2 3

Citi

9.00 Mārkalnes PP darbinieku sanāksme

10.30 Administratīvās komisijas sēde, uzaicinātajiem 11.00 (Lielā zāle)

13.00-16.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles

Tr.Feb 2 4

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

Ce.Feb 2 5

Citi

10.00 Domes sēde

Pk.Feb 2 6

Citi

10.00 Matemātikas olimpiāde 5.-8.kl. (tiešsaistē)

13.00-15.00 Vebinārs PII skolotājiem (tiešsaistē)

Skip to content