Notikumu kalendārs

< 2021 >
Aprīlis
Tr.Apr 0 7

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

Ce.Apr 0 8

Citi

14.00 Zemes lietu komisijas sēde tiešsaistē

14.00 Alūksnes un Apes novadu latviešu valodas un literatūras skolotāju pieredzes apmaiņa tiešsaistē

Pk.Apr 0 9

Citi

12.30 Alūksnes un Apes novadu 9. klašu skolēniem, audzinātājiem vecākiem – klases stunda par vidējās izglītības iespējām Alūksnē tiešsaistē

Pr.Apr 1 2

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Ot.Apr 1 3

Citi

11.00 Administratīvās komisijas sēde tiešsaistē

13.30-16.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles

Diagnosticējošs darbs svešvalodā 9. klasēm

Tr.Apr 1 4

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

10.00 Sociālās, izglītības un kultūras komitejas sēde

14.00 Dzīvokļu komisijas sēde tiešsaistē

Ce.Apr 1 5

Citi

9.00 Sanāksme pašvaldības iestādēm

14.00 Jaunalūksnes pagasta pārvaldes un struktūrvienību darbinieku sanāksme

Diagnosticējošs darbs Latvijas vēsturē 9. klasēm

Pk.Apr 1 6

Citi

13.00 Pirmsskolas izglītības skolotāju seminārs tiešsaistē

Pr.Apr 1 9

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

10.00 Tautsaimniecības komitejas sēde

13.00 Sanāksme pagastu pārvalžu vadītājiem

Ot.Apr 2 0

Citi

10.30 Administratīvās komisijas sēde

14.00 Īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles

Diagnosticējošs darbs dabaszinībās 9. klasēm

Tr.Apr 2 1

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

14.00 Alūksnes novada jauniešu forums tiešsaistē

Ce.Apr 2 2

Citi

10.00 Finanšu komitejas sēde

14.00 Zemes lietu komisijas sēde tiešsaistē

Alūksnes un Apes mūzikas skolotāju metodiskās apvienības sanāksme

Pk.Apr 2 3

Citi

12.30 Seminārs pirmsskolas izglītības skolotājiem

Pr.Apr 2 6

Citi

8.15 Nodaļu vadītāju plānošanas sanāksme

Ot.Apr 2 7

Citi

9.00 Mārkalnes pagasta pārvaldes darbinieku sanāksme

11.00 Administratīvās komisijas sēde tiešsaistē 14.00-15.30

Īpašumu atsavināšanas komisijas izsoles

Obligātais diagnosticējošais darbs latviešu valodā 9. klasēm

Tr.Apr 2 8

Citi

9.00 Bāriņtiesas sēde

14.00 Dzīvokļu komisijas sēde tiešsaistē

Obligātais diagnosticējošais darbs matemātikā 9. klasēm

Ce.Apr 2 9

Citi

10.00 Domes sēde

Skip to content