MEDĪBU TIESĪBU IZSOĻU REZULTĀTI

 

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/20/69 – noslēgts ar ZS Klajalkšņi

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/20/70 – noslēgts ar fizisku personu

26.08.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr. PPP/1.9/20/55.


Skip to content