Atklāts konkurss - Alūksnes novads

Atklāts konkurss

Identifikācijas numurs
un izsludināšanas datums
Iepirkuma priekšmets,
paziņojums
Pieteikumu/Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Iepirkuma
dokumentācija
Jautājumi /
atbildes
Informācija
par pieņemto lēmumu,
rezultāts
Līguma veids Iepirkuma metode Stadija
ANP2018/54

2018-12-17

“Ēku pārbūves būvprojektēšana sociālo pakalpojumu nodrošināšanai” 07.01.2019., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Atbilde uz ieinteresētā piegādātā jautājumiem.pdf Ziņojums.pdf
Līgums par 1.daļu.pdf
Līgums par 2.daļu.pdf
Pakalpojumi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/48

2018-12-03

“Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” aprīkojums” 27.12.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Ziņojums.pdf
Līgums 1.pdf
Līgums 2.pdf
Prece Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/49

2018-11-12

“Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā (1.kārta)” 28.11.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Ziņojums.pdf
Līgums.pdf
Vienošanās 128.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/45

2018-10-12

“Mobilās, tīmekļa (web) aplikācijas izstrāde un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nodrošināšana pašapkalpošanās informācijas punktos aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” 29.10.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Prece Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/42

2018-09-11

“Mobilās, tīmekļa (web) aplikācijas izstrāde un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nodrošināšana pašapkalpošanās informācijas punktos aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” 27.09.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Ziņojums.pdf Pakalpojumi Atklāts konkurss Izbeigts
ANP2018/40

2018-08-30

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Veselības veicināšanas pakalpojumu centrs”” 20.09.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Ziņojums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/34

2018-07-18

“Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības, Uzvaras un Latgales ielu Alūksnē pārbūves darbu būvuzraudzība” 03.08.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā .Merķeļa ielas pārbūves būvprojekts – iepirkuma 1.daļai.zip
Jāņkalna un Brīvības ielas pārbūves būvprojekts – iepirkuma 2.daļai.zip
Uzvaras un Latgales ielas pārbūves – 1.kārtas būvprojekts – iepirkuma 3.daļai.zip
Uzvaras un Latgales ielas pārbūves – 2.kārtas būvprojekts – iepirkuma 4.daļai.zip
Ziņojums.pdf
Līgums iepirkuma 1.daļai.pdf
Līgums iepirkuma 2.daļai.pdf
Līgums iepirkuma 3.daļai.pdf
Līgums iepirkuma 4.daļai.pdf
Pakalpojumi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/32

2018-06-25

“Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības, Uzvaras un Latgales ielu pārbūve Alūksnē” 24.07.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Ziņojums.pdf
Līgums iepirkuma 1. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 2. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 3. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 4. daļai.pdf
Vienosanas_129.pdf
Vienosanas_130.pdf
Vienošanās 153.pdf
Vienošanās 282.pdf
Vienošanās pie līguma iepirkuma 3. daļai.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/30

2018-06-13

“Administratīvās ēkas pārbūve Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā” 04.07.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Ziņojums.pdf
Līgums.pdf
Vienošanās 105.pdf
Vienošanās 152.pdf
Vienošanās.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/29

2018-06-08

“Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcijas realizācija” 27.07.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā NOLIKUMS.pdf

NOLIKUMA pielikumi grozījumi.docx
NOLIKUMA pielikumi.docx
NOLIKUMS ar grozījumiem.pdf

ZIŅOJUMS.pdf
Līgums.pdf
Vienošanās pie līguma.pdf
Prece Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/27

2018-06-01

“Ēkas pārbūves par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” 25.06.2018., plkst.15.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Ziņojums.pdf Pakalpojumi Atklāts konkurss Pārtraukts
ANP2018/26

2018-05-29

“Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas internāta ēkas vienkāršotā atjaunošana” 19.06.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Ziņojums.pdf Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/24

2018-05-18

“Degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām” 25.06.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Ziņojums.pdf Prece Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/25

2018-05-16

“Alūksnes PII “SPRĪDĪTIS” iekšējo inženiertīklu pārbūve” 06.06.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Ziņojums.pdf Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/20

2018-04-27

“Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un ielu seguma atjaunošana” 18.05.2018., plkst.14.00. Piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Ziņojums.pdf Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ALNA-1/2018

2018-03-29

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā 5.kāpņu telpas (1.kārtas) atjaunošana” 03.05.2018. plkst.14.00. Nolikums.docx

Tehniskie dokumenti.zip

Lēmums.pdf Būvdarbi Atklāts konkurss Pārtraukts
APIIS 2018/1

2018-03-23

Pārtikas produktu piegāde Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei "SPRĪDĪTIS" 13.04.2018. plkst.14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Ziņojums 2.pdf
Ziņojums.pdf
Līgumi.zip
Prece Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/15

2018-03-22

“Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mežamuiža – Pakalni – Ežīšava - Vecāgas” posma “Mežamuiža – Pakalni - Ežīšava” pārbūve” 12.04.2018., plkst.14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu (03.04.2018.).pdf Ziņojums.pdf
Līgums.pdf
Vienošanās.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/13

2018-03-14

“Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Atpūtas un dabas izziņas vietas.” 04.04.2018., plkst.14.00. Nolikums.pdf

Nolikuma_pielikumi.docx

Paskaidrojuma raksti un darbu apjomi.zip

ZIŅOJUMS.pdf
Līgums 1.pdf
Līgums 2.pdf
Vienošanās 2.pdf
Vienošanās.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/11

2018-03-01

“Informācijas zīmju, norāžu, stendu un robežzīmju maketēšana, izgatavošana un uzstādīšana Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijā” 22.03.2018., plkst.14.00. Nolikums.pdf

Nolikuma_pielikumi.docx

Projekts un zīmju uzstādīšanas vietu koordinātas .zip

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (15.03.2018.).pdf

Nolikuma pielikumi ar precizējumiem (15.03.2018.).docx

Nolikums ar precizējumiem (15.03.2018.).pdf

Ziņojums.pdf
Līgums 1.pdf
Līgums 2.pdf
Pakalpojumi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/05

2018-02-08

“Pleskavas ielas pārbūve, Alūksnē, Alūksnes novadā (3.kārta)” 01.03.2018., plkst.14.00. NOLIKUMS.pdf

NOLIKUMA_pielikumi.docx

Būvprojekts un darbu apjomi.zip

Ziņojums.pdf
Līguma vienošanās 2.pdf
Līguma vienošanās.pdf
Līgums.pdfLīguma vienošanās 3.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts
ANP2018/02

2018-01-24

“Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Atpūtas un dabas izziņas vietas.” 14.02.2018., plkst.14.00. Nolikums.pdf

Nolikuma_pielikumi.docx

Būvprojekti un darbu apjomi.zip

Ziņojums.pdf Būvdarbi Atklāts konkurss Izbeigts
ANP2018/01

2018-01-11

“Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras pārbūve, 1.kārta” 01.02.2018., plkst.14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts ar būvatļauju un darbu apjomiem.zip

ZIŅOJUMS.pdf
Līgums.pdf
Vienošanās pie līguma 2.pdf
Vienošanās pie līguma.pdf
Būvdarbi Atklāts konkurss Pabeigts

Atklāto konkursu ARHĪVS

Skip to content