Piegādes un pakalpojumu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras - Alūksnes novads

Piegādes un pakalpojumu iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras

Identifikācijas numurs
un izsludināšanas datums
Iepirkuma priekšmets,
paziņojums
Pieteikumu/Piedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Iepirkuma
dokumentācija
Jautājumi /
atbildes
Informācija
par pieņemto lēmumu,
rezultāts
Līguma veids Stadija
ANP 2018/56

2018-12-19

Multifunkcionālās servisa ēkas nomas telpu iekārtu/aprīkojuma piegāde 04.01.2019. plkst. 15.00. Nolikums.pdf

Projekts.zip

Nolikuma pielikumi.docx

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Prece Pabeigts
ANP 2018/55

2018-12-10

Speciālistu piesaiste slimību profilakses un veselības veicināšanas vingrošanas nodarbību norises nodrošināšanai - projektā Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā! 21.12.2018. plkst.10.00. Nolikums.pdf

Nolikuma pielikumi.docx

Lēmums.pdf
Līgums iepirkuma 1. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 10. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 11. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 12. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 2. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 3. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 4. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 5. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 6. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 7. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 9. daļai.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
SAC „Alūksne” 2018/1

2018-11-22

„PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRAM „ALŪKSNE”” 06.12.2018. plkst. 9.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.pdf

Lēmums Prece Pārtraukts
ANP 2018/50

2018-11-20

Mēbeļu piegāde valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā 03.12.2018. plkst.15.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Skice.pdf

Lēmums.pdf Prece Izbeigts
ANP 2018/51

2018-11-16

Pleskavas ielas Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūves 1.kārtas būvuzraudzība 28.11.2018. plkst.15.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
APP 2018/6

2018-11-09

„ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ALSVIĶU PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2018./2019.GADA ZIEMAS PERIODĀ 1. DAĻAI ”. 22.11.2018., plkst.10.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
PPP 2018/⁠⁠⁠05

2018-10-30

Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemas sezonā 12.11.2018. plkst.12.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
BPP2018/01

2018-10-25

"Pārtikas produktu piegāde Bejas pamatskolai" 05.11.2018. plkst. 14.00. Nolikums.doc Lēmums.docx
AltaS.pdf
KabuletiFruit.pdf
KurzemesGaļ.pdf
LakiFruit.pdf
Tukuma_piens.pdf
Prece Pabeigts
ANP 2018/47

2018-10-24

Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2019. gadam 05.11.2018. plkst.15.00. Nolikums.pdf

Nolikuma pielikumi.docx

Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
ZIPP 2018/03

2018-10-23

Alūksnes novada pašvaldības Ziemera pagasta autoceļu uzturēšana 2018./2019.gada ziemas sezonā 05.11.2018. plkst. 10.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
VPP2018/2

2018-10-18

„Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu uzturēšana 2018./2019. gada ziemas sezonā” 31.10.2018. plkst. 10.00. Nolikums.docx Lēmums.docx
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
KPP 2018/2

2018-10-17

„Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemas sezonā” 01.11.2018. plkst. 9.30. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
JPP2018/1

2018-10-16

Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta autoceļu uzturēšana 2018./2019. gada ziemas sezonā 29.10.2018. plkst. 10.00. Nolikums.docx Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
JPP2018/2

2018-10-16

„Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemas sezonā” 31.10.2018. plkst. 9.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
ANP 2018/46

2018-10-15

Sporta aprīkojuma piegāde Alūksnes novada vidusskolai un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 26.10.2018. plkst.15.00. Nolikums.pdf

Nolikuma pielikumi.docx

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Prece Pabeigts
APP2018/2

2018-10-15

„Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemas sezonā” 29.10.2018., plkst. 9.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
PPP 2018/⁠⁠⁠04

2018-10-12

Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemas sezonā 24.10.2018. plkst. 12.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf Pakalpojumi Pārtraukts
JPP2018/04

2018-10-11

"Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2018./2019.gada ziemas sezonā" 22.10.2018. plkst. 14.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
MPP 2018/⁠⁠⁠02

2018-10-11

Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta autoceļu uzturēšana 2018./2019.gada ziemas sezonā 25.10.2018. plkst.12.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
APP 2018/5

2018-10-11

„ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ALSVIĶU PAGASTA AUTOCEĻU ATTĪRĪŠANA NO SNIEGA 2018./2019.GADA ZIEMAS PERIODĀ” Līdz 22.10.2018.plkst. 10.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
ANP 2018/44

2018-10-05

Žalūziju piegāde Alūksnes novada vidusskolai ergonomiskas mācību vides izveidei 16.10.2018. plkst.15.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Atbilde uz ieinteresēto piegādātāju jautājumu.pdf Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Prece Pabeigts
MPP2018/01

2018-10-05

Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2018./2019. gada ziemas sezonā 16.10.2018.plkst. 14.00 nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
ANP 2018/43

2018-10-03

Sporta aprīkojuma piegāde Alūksnes novada vidusskolai un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 16.10.2018. plkst.15.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Lēmums.pdf Prece Pārtraukts
PA SPODRA 2018/04

2018-09-26

Alūksnes pilsētas ielu attīrīšana no sniega ziemas sezonā atbilstoši ikdienas T,G, P un V uzturēšanas klasēm 08.10.2018. plkst. 9.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
PA SPODRA 2018/03

2018-09-14

Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem 26.09.2018. plkst. 9.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
JPIIP2018/01

2018-09-07

"Pārtikas produktu piegāde Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādei "Pūcīte" 18.09.2018. plkst. 14.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Prece Pabeigts
ZIPP 2018/02

2018-08-31

Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Sauleskalns – Anti” grants seguma posma uzlabošana Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 11.09.2018. plkst. 10.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
ANP 2018/41

2018-08-29

Būvprojekta izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība objektam “Pleskavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (1.kārta)”. Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit pirmās daļas 1.punkta kārtībā, nepiemērojot 9. panta sestās un astotās daļas noteikumus, jo iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas (2.punkta “c” apakšpunkta nosacījums - nepieciešams ievērot izņēmuma tiesību, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību) un astotās daļas nosacījumam. 03.09.2018. plkst.14.00. Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Vienošanās pie līguma.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
ANP 2018/39

2018-07-27

Būvprojekta “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve” ekspertīzes veikšana 07.08.2018. plkst.14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Projekts.zip

 

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Vienošanās
Vienošanās_294
Vienošanās_52
Pakalpojumi Pabeigts
ANP2018/38

2018-07-24

Administratīvās ēkas pārbūves būvuzraudzība Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā 06.08.2018. plkst. 14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Vienošanās_247
Vienošanās_488
Pakalpojumi Pabeigts
ANP 2018/36

2018-07-18

Būvprojekta “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēku pārbūve” ekspertīzes veikšana 30.07.2018. plkst.14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts minimālā sastāvā.zip

Lēmums.pdf Pakalpojumi Pārtraukts
ZIPP 2018/01

2018-07-16

Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Sauleskalns – Anti” grants seguma posma uzlabošana Ziemera pagastā, Alūksnes novadā 27.07.2018. plkst. 10.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf Pakalpojumi Izbeigts
ANP2018/35

2018-07-12

Administratīvās ēkas pārbūves būvuzraudzība Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā 23.07.2018. plkst. 14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf Pakalpojumi Izbeigts
ANP2018/33

2018-06-29

Administratīvās ēkas pārbūves būvuzraudzība Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā 11.07.2018. plkst. 14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf Pakalpojumi Izbeigts
ANP2018/31

2018-06-27

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Alūksnes novada mākslinieciskajiem kolektīviem Dziesmu un deju svētku laikā Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit pirmās daļas 1.punkts, jo iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 2.punkta “b” apakšpunkta nosacījumiem - nav konkurences tehnisku iemeslu dēļ. Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
APP 2018/4

2018-06-15

„Alsviķu pagasta pārvaldes automašīnu apkope, remonts un rezerves daļu iegāde” 28.06.2018. plkst.14.00 Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
LVSK2018/01

2018-06-15

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE LIEPNAS VIDUSSKOLAI 28.06.2018. plkst.14.30 Nolikums.docx Lēmums.docx
Līgums_1.pdf
Līgums_2.pdf
Līgums_3.pdf
Līgums_4.pdf
Līgums_5.pdf
Prece Pabeigts
PA SPODRA 2018/02

2018-06-13

Transportlīdzekļu un traktortehnikas tehniskā apkope, remonts un rezerves daļu iegāde 25.06.2018. plkst.9.00 Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
ANP2018/28

2018-05-24

Veselību veicinošu nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem - projekta Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros 04.06.2018. plkst. 14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Lēmums.pdf Pakalpojumi Izbeigts
JPP2018/03

2018-05-22

"Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana" 04.06.2018. plkst. 14.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
APP 2018/2

2018-05-22

„Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu pagasta autoceļu uzturēšana vasaras periodā” 08.06.2018. plkst. 10.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
izraksts.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
ANP2018/23

2018-05-09

Alūksnes novada pašvaldības autoceļu “Mežumuiža – Pakalni – Ezīšava - Vecāgas” posma “Mežumuiža – Pakalni - Ezīšava” pārbūves būvuzraudzība 22.05.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
ANP2018/22

2018-04-27

Multifunkcionālās servisa ēkas nomas telpu iekārtu/aprīkojuma piegāde 10.05.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Projekts.zip

Lēmums.pdf Prece Izbeigts
VPP 2018/1

2018-04-25

„Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta autoceļu uzturēšana” 08.05.2018. plkst.10.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
ANP2018/21

2018-04-23

Līdaku mazuļu iegāde Zivju fonda projektu “Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā”, “Līdaku pavairošana Sudala ezerā”, “Līdaku pavairošana Indzera ezerā” un “Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā” realizācijai 08.05.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Prece Pabeigts
ANP2018/19

2018-04-06

Pleskavas ielas Alūksnē, Alūksnes novadā pārbūves 3.kārtas būvuzraudzība 17.04.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
ABJSS 2018/1

2018-03-27

Pasažieru pārvadājumu pakalpojumi Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai 11.04.2018. plkst. 11:00. Nolikums.docx Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
ANP2018/16

2018-03-27

Mauzoleja un ar to saistītā Alūksnes muižas parka interaktivitāšu projekta realizācija 11.04.2018. plkst. 14:00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Projekts.pdf

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
KPP2018/1

2018-03-19

“Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšana” 03.04.2018. plkst. 9.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
APP 2018/1

2018-03-19

„Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana” 04.04.2018., plkst. 9.00. Nolikums.doc Lēmuma izraksts.pdf
Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
JPP 2018/1

2018-03-16

“Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšana” 27.03.2018. plkst. 9.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
JPP 2018/01

2018-03-15

"Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana" 28.03.2018. plkst. 14.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
IPP 2018/1

2018-03-14

„Alūksnes novada pašvaldības Ilzenes pagasta autoceļu uzturēšana.” Līdz 26.marta plkst. 10.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
PPP 2018/⁠⁠⁠01

2018-03-08

Pededzes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2018.gada pavasara- vasaras sezonā 21.03.2018. plkst.12.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
MPP 2018/⁠⁠⁠01

2018-03-08

Mārkalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2018.gada pavasara- vasaras sezonā 20.03.2018. plkst.12.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Pakalpojumi Pabeigts
APIIS 2018/01

2018-02-28

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI “SAULĪTE” 19.03.2018. plkst. 13.00. nolikums.doc LĒMUMS.pdf
Līgumi.zip
Prece Pabeigts
ANP2018/10

2018-02-21

Alūksnes novada vidusskolas infrastruktūras atjaunošanas 1.kārtas būvuzraudzība 05.03.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.PDF

Pielikumi.docx

Būvprojekts.zip

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
PA SPODRA 2018/01

2018-02-19

Ielu apgaismojuma apsaimniekošana Alūksnē 01.03.2018. plkst. 9.00. Nolikums.doc Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
MPIIM 2018/01

2018-02-19

Pārtikas produktu piegāde Malienas pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš” 2018. un 2019. gadā. 2018. gada 2. marta plkst. 12.00. Nolikums.docx Lēmums.pdf
Līgumi.zip
Prece Pabeigts
ANP2018/09

2018-02-16

Mērniecības pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām 27.02.2018. plkst. 14.00. NOLIKUMS.pdf

NOLIKUMA_pielikumi.docx

Lēmums.pdf
Līgums.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
ANP2018/06

2018-02-13

Speciālistu piesaiste slimību profilakses un veselības veicināšanas vingrošanas nodarbību norises nodrošināšanai - projektā Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” 26.02.2018. plkst. 14.00. Nolikums.pdf

Pielikumi.docx

Lēmums.pdf
Līgums iepirkuma 1.daļai 1.pdf
Līgums iepirkuma 1.daļai 2.pdf
Līgums iepirkuma 2. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 3. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 4. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 6. daļai.pdf
Līgums iepirkuma 7.daļai.pdf
Līgums iepirkuma 8. daļai.pdf
Pakalpojumi Pabeigts
PIIC 2018/02

2018-01-16

PĀRTIKAS PRODUKTU PIEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDEI „CĀLIS” 30.01.2018. plkst. 12.00 Nolikums.docx Lēmums.doc
Līgumi.zip
Prece Pabeigts
PIIC 2018/01

2018-01-15

PĀRTIKAS PRODUKTU IEGĀDE ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „CĀLIS” VAJADZĪBĀM 30.01.2018. plkst. 12.00 Nolikums.docx Pārtraukšanas iemesls – labojumi nolikumā.
Protokols nr.1.doc
Prece Pārtraukts

Piegādes un pakalpojumu iepirkumu ARHĪVS

Skip to content