MEDĪBU TIESĪBU IZSOĻU REZULTĀTI - Alūksnes novads

MEDĪBU TIESĪBU IZSOĻU REZULTĀTI

 

 

Liepnas pagastā

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/20/69 – noslēgts ar ZS Klajalkšņi 

25.09.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr. LPP/1.9/20/70 – noslēgts ar fizisku personu


Mālupes pagastā

29.03.2021.Medību tiesību nomas līgums Nr.MLPP/1.9/21/6 – mednieku biedrība “Upmalas”

29.03.2021.Medību tiesību nomas līgums Nr.MLPP/1.9/21/7 – A.Delpera medību iecirknis

29.03.2021.Medību tiesību nomas līgums Nr.MLPP/1.9/21/8 – mednieku biedrība “Mālupe”


Pededzes pagastā

26.08.2020. Medību tiesību nomas līgums Nr. PPP/1.9/20/55.


Alsviķu pagastā

Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Alsviķu pagastā (29.03.2021.)


Ilzenes pagastā

Medību tiesību nomai nododamās platības Alūksnes novada Ilzenes pagastā (29.03.2021.)


Skip to content