Kultūra, sports - Alūksnes novads

Kultūra, sports

Alūksnes Kultūras centra maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Alūksnes muzeja maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Maksas pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās

Cenrādis (.pdf)

Jaunlaicenes muižas muzeja pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Alūksnes novada Zeltiņu muzeja maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Zeltiņos Padomju armijas raķešu bāzes maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Zeltiņu vēstures krātuves maksas pakalpojumi

Cenrādis (.pdf)

Maksas pakalpojumi Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namos

Cenrādis (.pdf)

Par maksas pakalpojumu apmēra noteikšanu par Alūksnes Pilssalas izmantošanu publiskiem un individuāliem pasākumiem

Lēmums (.pdf)

Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Lēmums un cenrādis (.pdf)

Alūksnes novada pagastu tautas/kultūras/saieta namu telpu nomas pakalpojumi

Lēmums un cenrādis (.pdf)

Skip to content