Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa - Alūksnes novads

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Dārza iela 11,
Alūksnē, LV 4301

Vadītāja: Inga OZOLIŅA
Vadītājas vietniece: Nansija ZUČIKA
Tālruņi: 64322809, 26360529

e- pasts: dzimtsaraksti@aluksne.lv

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00
Otrdien 10.0012.00, 14.00 – 16.00
Trešdien 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00
Ceturtdien 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00
Piektdien 10.00 – 12.00
par laulības reģistrācijas un citu ceremoniju laiku un vietu jāvienojas atsevišķi


Iestādes nolikums

Skip to content