Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Dārza iela 11,
Alūksnē, LV 4301

Vadītāja.: Inga OZOLIŅA
Tālruņi:
vadītāja - 64322809,
vadītājas vietniece - 26360529.
e- pasts: dzimtsaraksti@aluksne.lv

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien 9.00 - 13.00 14.00 - 17.00
Otrdien 8.30 - 13.00 14.00 - 17.00
Trešdien 8.30 - 13.00 14.00 - 17.00
Ceturtdien 8.30 - 13.00 14.00 - 17.00
Piektdien 8.30 - 13.00 14.00 - 17.00
Sestdien svinīgās laulību reģistrācijas ceremonijas un svinīgās bērnu kristību ceremonijas

Iestādes nolikums