Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa - Alūksnes novads

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Dārza iela 11,
Alūksnē, LV 4301

Vadītāja: Inga OZOLIŅA
Vadītājas vietniece: Nansija ZUČIKA
Tālruņi: 64322809, 26360529

e- pasts: dzimtsaraksti@aluksne.lv

Apmeklētājus pieņem:
Pirmdien 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00
Otrdien 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00
Trešdien 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00
Ceturtdien 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00
Piektdien 8.00 - 13.00 14.00 - 17.00
par laulības reģistrācijas un citu ceremoniju laiku un vietu jāvienojas atsevišķi

Iestādes nolikums 

Skip to content