Noslēgušas aptaujas - Alūksnes novads

Noslēgušas aptaujas

 

APTAUJA PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU ALŪKSNES NOVADĀ

 

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par līdzšinējo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Alūksnes novadā un saņemtu priekšlikumus tās uzlabošanai nākotnē, Alūksnes novada pašvaldība izsludināja aptauju, aicinot tajā piedalīties kā fiziskās, tā arī juridiskās personas.

Aptaujas anketas iesniegšanas termiņš bija 16.10.2023.-30.10.2023.

Kopumā aptaujā saņemtas 172 respondentu atbildes. Ar informatīvo ziņojumu lūdzam iepazīties šeit: INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS


ALŪKSNES NOVADA IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PAR JAUNU ĪRES DZĪVOKĻU PIEPRASĪJUMU

 

Sakarā ar Alūksnes novada pašvaldības ieceri būvēt īres dzīvokļu mājas Alsviķu ielā 2, Alūksnē, pretendējot uz valsts atbalsta programmas līdzekļiem, pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus piedalīties aptaujā par īres dzīvokļu potenciālo pieprasījumu.

Aptaujas mērķis bija: noskaidrot iedzīvotāju interesi par īres dzīvokļu potenciālo pieprasījumu – kādas platības dzīvokļiem jaunbūvējamās mājās iedzīvotāji potenciāli dotu priekšroku.

Anketā tika norādīta aptuvenā dzīvokļu platība, ieskaitot balkonu, un orientējošā īres maksa par vienu kvadrātmetru – 5 EUR.

Aptaujas norises termiņš bija no 12.04.2023. līdz 01.05.2023. Kopumā aptaujā saņemtas 274 respondentu atbildes. Ar informatīvo ziņojumu lūdzam iepazīties šeit: INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS


APTAUJA PAR SABIEDRĪBAS ATTIEKSMI PAR SPĒĻU ZĀĻU DARBĪBU ALŪKSNES NOVADĀ

 

Azartspēļu un izložu likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrības interešu un spēlētāju tiesību aizsardzību.

Alūksnes novada pašvaldība, vēloties noskaidrot sabiedrības attieksmi par spēļu zāļu darbību Alūksnes novadā un, lai nodrošinātu novada iedzīvotāju līdzdalību šī jautājuma izlemšanā, aicināja iedzīvotājus izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu.

Aptaujas anketas iesniegšanas termiņš bija 11.04.2023.-24.04.2023. Kopumā aptaujā saņemtas 623 respondentu atbildes. Ar informatīvo ziņojumu lūdzam iepazīties šeit: INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

 

 

 

 

Skip to content