Vakances novada uzņēmumos


Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes štābs
piedāvā darbu Alūksnē, Zemessardzes 31. kājnieku bataljonā,
DARBA AIZSARDZĪBAS VECĀKAJAM SPECIĀLISTAM

Darba pienākumi:

 • Uzturēt un pilnveidot darba aizsardzības organizatorisko struktūru un sistēmu ZS 2.Vidzemes brigādē;
 • Veikt darba vides risku un mērījumu vērtēšanu, dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Iepazīstināt personālsastāvu ar darba vides riskiem darba vietā;
 • Sagatavot darba aizsardzības noteikumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Izstrādāt darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības plānu. Vadīt to realizēšanu un kontrolēt darba vides risku samazināšanas plāna īstenošanu;
 • Kontrolēt vienības civilo darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību;
 • Pamatojoties uz darba vides risku izvērtējumu, identificēt paaugstinātas bīstamības darbus, noteikt uzraudzības pasākumus, apmācību un instruktāžu veikšanas regularitāti;
 • Organizēt apmācības un instruktāžu personālsastāvam, kurš veic paaugstinātas bīstamības darbus;
 • Uzturēt bīstamo iekārto reģistru, organizēt un piedalīties bīstamo iekārtu pārbaudēs, kā arī organizēt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību;
 • Plānot un apsekot darba vietas, noformēt aktu par darba vietu apsekošanas rezultātiem;
 • Kontrolēt konstatēto darba aizsardzības pārkāpumu novēršanu vienībās;
 • Organizēt civilo darbinieku nelaimes gadījumu izmeklēšanu, piedalīties profesionālā dienesta karavīru nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
 • Izstrādāt un vadīt apmācības, instruktāžas par darba aizsardzības jautājumiem;
 • Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus attiecībā uz darba aizsardzību vienībā;
 • Konsultēt darba aizsardzības jomā NBS reģionā esošo vienību par darba aizsardzību atbildīgos darbiniekus, organizēt viņu apmācību un instruktāžu;
 • Sagatavot un regulāri iesniegt NBS Darba aizsardzības inženierim un ZS 2. Vidzemes brigādes komandierim atskaišu ziņojumus par darba aizsardzības sistēmas efektivitāti un pārskata periodā realizētajiem darba aizsardzības pasākumiem.° 

Pamatprasības:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā ar kvalifikāciju „Darba aizsardzības vecākais speciālists”;
 • Vismaz viena gada darba pieredze ar darba aizsardzību saistītos amatos. Vēlama darba pieredze valsts institūcijās darba aizsardzības speciālista amatā;
 • 160h apliecību ugunsdrošībā uzskatīsim kā priekšrocību;
 • Elektrodrošības grupu apliecību uzskatīsim kā priekšrocību;
 • Zināšanas un prasme pielietot darba aizsardzības normatīvu prasības un drošas darba veikšanas prasības reālā darba vidē; pārzināt normatīvos aktus un to prasības darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā; pieredze dokumentu sagatavošanā un noformēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Spēja organizēt un vadīt instruktāžas, apmācības struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem;
 • Teicamas latviešu un vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • prasme plānot un organizēt darbu, spēja darboties komandā, bet vienlaicīgi arī spēja patstāvīgi veikt uzticētos uzdevumus.
 • Ļoti labas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • Analītiskā domāšana un rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti;
 • Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas;
 • Spēja pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

Piedāvājam:

 • Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu;
 • Labus darba apstākļus;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Bruto atalgojums, sākot no 745 eiro līdz 1093 eiro (atkarībā no izglītības un darba pieredzes);
 • Par priekšrocību tiks izvirzīti kandidāti, kuri jau ir zemessargi vai ir gatavi iestāties Zemessardzē.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Darba aizsardzības vecākais speciālists” iesūtīt uz e-pastu inga.balule@mil.lv līdz 25.10.2019. Tālrunis informācijai par amata pienākumiem Personāla un administrēšanas daļā 29513019.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.


AS "Smiltenes piens" - viens no Latvijas vadošajiem piena produktu pārstrādes uzņēmumiem ar 100 gadu uzkrāto un apgūto pieredzi šajā nozarē, aicina darbā
 SPECIALIZĒTĀ AUTOMOBIĻA VADĪTĀJU

TAVI GALVENIE UZDEVUMI BŪS:
Braucot pa piena sagādes loku, savākt un pieņemt svaigpienu;
Katrā svaigpiena savākšanas reizē ņemt paraugus no katra ražotāja;
Ievērot autotransporta degvielas patēriņa normas;

no tevis sagaidām:
C kategorijas autovadītāja apliecība;
95 kods;
Atbildības sajūtu par veicamo darbu;

PIEDĀVĀJAM:
Darba vietu Smiltenes centrā;
Atbildīgu, dinamisku darbu un vērtīgu pieredzi stabilā un atpazīstamā uzņēmumā;
Draudzīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu.
Veselības apdrošināšanas polise (pēc viena nostrādāta gada);
Konkurētspējīgu atalgojumu no 900 EUR bruto.

Ja vēlies pieteikties uz šo amatu, sūti savu CV uz e-pastu: birojs@smiltenespiens.lv
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!


AS "Smiltenes piens" - viens no Latvijas vadošajiem piena produktu pārstrādes uzņēmumiem
ar 100 gadu uzkrāto un apgūto pieredzi šajā nozarē,
aicina darbā PIENA PRODUKTU PĀRSTRĀDĀTĀJU
Mūrnieku ielā 2, Smiltenē

 TAVI GALVENIE UZDEVUMI BŪS:

 • Ražot piena produktus atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām;
 • Pārbaudīt iepakojamā materiāla, piena produktu un ražošanas iekārtu stāvokli;
 • Veikt darba telpu, iekārtu un inventāra mazgāšanu un dezinfekciju;

NO TEVIS SAGAIDĀM:

 • Pamata, vidējā profesionālā izglītība rūpniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Augsta atbildības sajūta un godīga attieksme pret darbu;
 • Komunikabilitāte un spēja strādāt komandā.

TAVS IEGUVUMS:

 • Darba vietu Smiltenes centrā;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu;
 • Atbildīgu, dinamisku darbu un vērtīgu pieredzi stabilā un atpazīstamā uzņēmumā;
 • Draudzīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu;
 • Karjeras un profesionālās izaugsmes iespējas;
 • Bezmaksas uzņēmuma produkcija un citus labumus;
 • Atalgojums no 1000 EUR pēc pārbaudes laika.

Ja vēlies pieteikties uz šo amatu, sūti savu CV uz e-pastu: birojs@smiltenespiens.lv, info pa tel. 26430810
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!


AS "Smiltenes piens" - viens no Latvijas vadošajiem piena produktu pārstrādes uzņēmumiem
ar 100 gadu uzkrāto un apgūto pieredzi šajā nozarē, aicina darbā
PIENA PRODUKTU PĀRSTRĀDĀTĀJU
Cēsu ielā 8, Blomē Smiltenes novadā

 TAVI GALVENIE UZDEVUMI BŪS:

 • Ražot piena produktus atbilstoši tehnoloģiskajām instrukcijām;
 • Pārbaudīt iepakojamā materiāla, piena produktu un ražošanas iekārtu stāvokli;
 • Veikt darba telpu, iekārtu un inventāra mazgāšanu un dezinfekciju;

NO TEVIS SAGAIDĀM:

 • Pamata, vidējā profesionālā izglītība rūpniecībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Augsta atbildības sajūta un godīga attieksme pret darbu;
 • Komunikabilitāte un spēja strādāt komandā.

TAVS IEGUVUMS:

 • Konkurētspējīgu atalgojumu;
 • Atbildīgu, dinamisku darbu un vērtīgu pieredzi stabilā un atpazīstamā uzņēmumā;
 • Draudzīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu;
 • Karjeras un profesionālās izaugsmes iespējas;
 • Bezmaksas uzņēmuma produkcija un citus labumus;
 • Atalgojums no 1000 EUR pēc pārbaudes laika.

Ja vēlies pieteikties uz šo amatu, sūti savu CV uz e-pastu: blome@smiltenespiens.lv
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!


AS "Smiltenes piens" aicina darbā REMONTATSLĒDZNIEKU
Mūrnieku ielā 2, Smiltenē

Darba pienākumi:

 • Veikt ražošanas iekārtu plānotās tehniskās apkopes.
 • Veikt ražošanas iekārtu neplānotu bojājumu remontu;
 • Veikt metināšanas darbus;
 • Ievērot un uzraudzīt, lai tiktu ievērota iekārtas ražotāja ekspluatācijas instrukcijas;
 • Stingri ievērot darba drošības instrukcijas, saglabāt un uzturēt kārtībā darba instrumentus, kas ir izsniegti darba veikšanai.

Prasības:

 • Vidējā profesionālā izglītība;
 • Praktiskā darba pieredze līdzīgā amatā ražošanas uzņēmumā;
 • Atbildības sajūta par veicamo darbu;
 • Spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:

 • Darba vietu Smiltenes centrā;
 • Konkurētspējīgu atalgojumu sākot no 1000 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • Atbildīgu darbu un vērtīgu pieredzi stabilā un atpazīstamā uzņēmumā;
 • Draudzīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu.

CV ar norādi „Remontatslēdznieks (-ce)” sūtīt uz e-pastu: birojs@smiltenespiens.lv
Info pa tālruni 26665639
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz pārrunām!Saistībā ar jaunu produktu izstrādi SIA «Rubate Metal» aicina pievienoties savai komandai KONSTRUKTORU METĀLAPSTRĀDĒ, kuram būs jāgatavo ražošanas dokumentācija, nodrošinot ražošanas procesa nepārtrauktību. Darbs komfortablos apstākļos, draudzīgā jaunu profesionāļu kolektīvā. Īstajam kandidātam – iespēja sevi pierādīt ilgtermiņā un lieliskas izaugsmes iespējas.

Darba pienākumi:
- Esošo produktu pilnveidošana un jaunu produktu projektēšana;
- patstāvīga rasējumu izstrāde un pasūtītāju rasējumu apstrāde ražošanas vajadzībām;
- darbs ciešā sadarbībā ar uzņēmuma ražošanas projektu koordinatoriem un ražošanas vadītāju.

Prasības kandidātiem:
- augstākā vai profesionālā tehniskā izglītība, vēlams metālapstrādē;
- vēlama darba pieredze konstruēšanā;
- labas iemaņas darbā ar MS Office un konstruēšanas programmu SolidWorks;
- spēja iekļauties komandas darbā, godīgums, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un pieņemt lēmumus;
- labas angļu valodas zināšanas, mutvārdos un rakstos.

Nozare – metālapstrāde.
Darba laiks – pilna slodze.
Darba alga – sākot no 950 EUR bruto.
Darba vieta – Gulbene, Baložu iela 4.

Motivētu pieteikumu un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu: metal@rubate.lv vai iesniegt personīgi Baložu ielā 4, Gulbenē.
Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai lai nodrošinātu personāla atlases norisi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula ES2016/679).


SIA JM Grupa - kokzāģētava Alfa

Vakantais amats - palīgstrādniece/-ks
Darba pienākumi - koka līstu špaktelēšana un slīpēšana.
Alga pirms nodokļu nomaksas 430 EUR.
Kontakttālrunis - 27500407


 

Vakanču publicēšanai uzņēmēji aicināti sagatavot sekojošu informāciju - uzņēmuma nosaukums, vakantā amata nosaukums, slodze, prasības pretendentam, CV un motivācijas vēstules nepieciešamība, iesniegumu pieņemšanas termiņš, uzņēmuma kontakti (tālrunis, e-pasts).
Informācija publicēšanai jānosūta uz e-pastu: sanita.pasa@aluksne.lv