Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 39.punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļaujas anulēšanu.

Alūksnes novada pašvaldības izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Atļaujas Nr. Izsniegšanas datums Termiņš, līdz kuram atļauja derīga Saņēmējs Atradnes nosaukums Derīgo izrakteņu veids
1/2010 23.03.2010. 04.02.2020. SIA “LIMA KARJERS” “Virsaiši” Smilts–grants un smilts
3/2010 29.11.2010. 13.12.2017. A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽI” “Karva” Smilts–grants un smilts
1/2011 28.04.2011. 14.02.2018. A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽI” “Silenieki” smilts
2/2011 28.04.2011. 10.04.2021. SIA “RUBATE” “Vārpas” Smilts–grants un smilts
3/2011 28.07.2011. 24.03.2021. A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽI” “Strautiņi” II laukums Smilts–grants un smilts
5/2011 22.12.2011. 30.08.2021. SIA “SORMA PLUS” “Stārķi 1” Smilts–grants un smilts
1/2012 23.08.2012. 15.03.2022. A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽI” “Mežvidi” smilts
2/2012 20.12.2012. 05.09.2022. A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽI” “Lejupe” smilts
1/2015 24.09.2015. 18.05.2040. A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽI” “Vilkukakts” Smilts–grants un smilts
1/2016 28.01.2016. 27.08.2040 SIA “I.K.-I.K.” “Zīdeni” Smilts–grants un smilts
2/2016 28.01.2016. 08.10.2040 A/s “LATVIJAS VALSTS MEŽI” “Karva” Smilts–grants un smilts
1/2017 28.01.2018. 17.10.2041. Ainārs GIBAĻUKS “Skujenieki” Smilts-grants un smilts

Alūksnes novada pašvaldības anulētās bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas

Atļaujas Nr. Anulēšanas datums Atradnes nosaukums Atradnes veids Anulētās atļaujas adresāts Anulēšanas iemesls
1/2012 2016.gada 26.maijs Mežvidi smilts A/s “Latvijas valsts meži” 3 gadu laikā nav uzsākta derīgo izrakteņu ieguve
3 2016.gada 26.maijs Karva Smilts-grants un smilts A/s “Latvijas valsts meži” Sakarā ar jauna limita izsniegšanu 28.01.2016.
izsniegta jauna derīgo izrakteņu ieguves atļauja