Sporta bāzes - Alūksnes novads

Sporta bāzes

Alūksnes novada pašvaldības sporta infrastruktūras izmantošanas cenrādis

Pielikums Alūksnes novada domes
30.03.2023. lēmumam Nr.93
sēdes protokols Nr.5, 35.p.

Objekts Vienība Cena bez PVN (EUR) PVN

likme 21%

Atbrīvojums par sporta infrastruktūras izmantošanu
Sporta zāle Glika ielā 10, Alūksnē 1 stunda 46,89 piemēro 100%*
Sporta zāle Kanaviņu ielā 14, Alūksnē 1 stunda 8,61 piemēro 100%*
Sporta zāle Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē 1 stunda 32,22 piemēro 100%*
Mālupes sporta angārs 1 stunda 16,65 piemēro 100%*
Ziemeru pamatskolas sporta zāle 1 stunda 39,10 piemēro 100%*
Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas sporta zāle 1 stunda 69,35 piemēro 100%*
Ilzenes sporta zāle 1 stunda 12,00 piemēro 100%*

 

*  Maksas atbrīvojums piemērojams Alūksnes novada teritorijā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un Alūksnes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (ja sporta infrastruktūras izmantošanas mērķis nav saimnieciskā darbība) laikā, kad nenotiek saskaņotās nodarbības atbilstoši nodarbību grafikiem, 2 stundas 2 reizes nedēļā.

Skip to content