Sporta bāzes - Alūksnes novads

Sporta bāzes

Sporta bāze Kontaktpersona Kontakti
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zāle Sarmīte ZILAUA 26137510
Alūksnes sporta centrs Līga TOMSONE 26523288
Alūksnes vidusskolas sporta zāle Ilze LĪVIŅA 29275267
Liepnas sporta zāle Andris SPIRKS 26585960
Ilzenes sporta zāle Rudīte PEHLAKA 28392422
Ziemeru pamatskolas sporta zāle Aivars AUGULIS 29379590
Pilssalas stadions Guntis KOZILĀNS 25663337
Ziemas sporta centrs „Mežinieki” Guntis KOZILĀNS 25663337

Sporta bāzu izcenojums pieejams šeit:  Sporta_zales_maksa

Skip to content