Alūksnē atklāj pirmo Latgales programmas projektu uzņēmējdarbības atbalstam - Alūksnes novads

Alūksnē atklāj pirmo Latgales programmas projektu uzņēmējdarbības atbalstam

 Alūksnes novada pašvaldība šodien, 15. decembrī, svinīgā ceremonijā noslēdza nomas līgumu ar uzņēmumu SIA “LINDEN” par jaunuzceltās industriālās ēkas nomu. Alūksnes novada pašvaldība ir pirmā visā Latvijā, kura izmantojusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa finansējumu.

 

Uzņēmums SIA “LINDEN” industriālajā ēkā plāno izveidot šūšanas fabriku. Savā uzrunā uzņēmuma valdes locekle Līva Zariņa pateicās Alūksnes novada pašvaldībai par uzņēmējdarbības vides attīstīšanu novadā, kā arī Lauku atbalsta dienestam un Alūksnes lauku partnerībai par atbalstu uzņēmējdarbībai.

Pašvaldību un ēkas nomnieku sveica arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, kurš savā uzrunā īpaši uzsvēra faktu, ka Alūksnes novada pašvaldība ir pirmā pašvaldība Latvijā, kura īstenojusi projektu ERAF

līdzfinansējuma darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

 

Atzinīgus vārdus par sadarbību ar

pašvaldību izteica arī Latgales Plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, kas savā uzrunā uzsvēra atbalsta programmu uzņēmējdarbības attīstīšanai nozīmi pierobežas stiprināšanā.

 

Projekta “Alūksnes novada rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 1. kārta” ietvaros uzlabota industriālajai zonai pieguļošā ielu infrastruktūra, pārbūvējot Rūpniecības ielu un Ganību ielas posmu. Jaunizveidotā industriālā teritorija ir aprīkota ar uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām – elektroapgādi, ūdensapgādi, laukumu ar cieto segumu. Uzbūvētā industriālā ēka sastāv no ražošanas un noliktavas telpām 876,5 m2 platībā, kā arī biroja un tehniskajām telpām 115,1 m2 platībā. Ēkas kopējā platība ir 991,6 m2. Šī teritorija uzņēmējam turpmākai izmantošanai tika nodota izsoles kārtībā.

Ēkas projektēšanu un autoruzraudzību veica SIA “DG BALTIC” (autoruzrauga pārstāvis Āre Pilds). Būvuzraudzību veica SIA “Būvuzraugi LV” (atbildīgais būvuzraugs Ivo Rozentāls). Ēku būvēja SIA “MONUM”.

 

Skip to content