Finanšu komitejas 15.02.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 15.02.2018. sēdes darba kārtība

Darba kārtībā:

 1. Par darba kārtību.
 2. Par projektu “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”.
 3. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu.
 4. Par investīciju projektu un aizņēmumu tā īstenošanai.
 5. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai.
 6. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļa “Bambāļi – Tortūži – Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1.kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai.
 7. Par aizņēmumu projekta “Alūksnes novada pašvaldības autoceļa “Mālupe-Purmala” pārbūve” īstenošanai.
 8. Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā” īstenošanai.
 9. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
 10. Par ielu seguma atjaunošanu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvi.
 11. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 12. Par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienību infrastruktūras un vides kvalitātes izlabošanas mērķprogrammu 2018. gadam.
 13. Par Alūksnes novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Alūksnes lauku partnerība”.
 14. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošās īpašuma – siltumapgādes sistēmas Rūpniecības ielā 1A, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 15. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma – ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu objektam Rūpniecības ielā 1A, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas Rijukalna ielā un ūdensvada Vējakalna ielā Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 16. Par īpašuma iegādi.
Skip to content