Par autoceļu pārbūvi Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novadā

Jaunlaicenes pagasta pārvalde informē, ka no 2018. gada 07. maija tiek plānots uzsākt īstenot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu “Pašvaldības autoceļa “Bambāļi –Tortuži – Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene – Dauguļi – Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā” (Nr.17-07-A00702-000076).

Informējam, ka publisko iepirkumu procedūru rezultātā minēto autoceļu pārbūves darbus veiks SIA “SORMA”, būvuzraudzību veiks SIA “GEO CONSULTANTS”, bet autoruzraudzību veiks autoceļu būvprojektu izstrādātājs SIA “CEĻU KOMFORTS”.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Būsim saprotoši un iecietīgi!

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests                 

 

Skip to content