Alūksnes novadā pašvaldība līdzfinansēs desmit vasaras nometnes bērniem - Alūksnes novads

Alūksnes novadā pašvaldība līdzfinansēs desmit vasaras nometnes bērniem

Alūksnes novada pašvaldība šogad līdzfinansēs desmit bērnu un jauniešu vasaras nometnes, to rīkošanai piešķirot 9139 eiro. Pašvaldības līdzfinansējumu nometņu rīkošanai saņēmuši visi desmit nometņu projektu konkursam iesniegtie projekti. Kopumā pašvaldības līdzfinansētajās nometnēs šogad varēs piedalīties 205 bērni un jaunieši. 22. maijā deputāti apstiprināja dalības maksas nometnēm, kuras organizē pašvaldības iestādes.

Dienas nometni “Velovasara” 20 dalībniekiem vecumā no 11 līdz 13 gadiem no 4. līdz 8. jūnijam organizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs. Ņemot vērā bērnu vecāku aktīvu interesi par vasaras brīvā laika pavadīšanas piedāvājumiem, šai nometnei dalībnieku sastāvs jau nokomplektēts.

Dienas nometni “Gribu zināt!” 7 – 11 gadus veciem bērniem organizēs Ziemeru pamatskola. Tā notiks no 4. līdz 8. jūnijam, un nometnē varēs piedalīties 20 dalībnieki. Pieteikšanās pa tālruni 26630322. Dalības maksa dalībniekam – 10 eiro.

Dienas nometne “Mazais pētnieks” 20 dalībniekiem vecumā no 7 līdz 11 gadiem notiks Alūksnes novada vidusskolā no 4. līdz 8. jūnijam. Pieteikšanās pa tālruni 26133347. Dalības maksa dalībniekam – 20 eiro.

Dienas nometni “Amatam ir zelta pamats” no 12. līdz 16. jūnijam organizēs Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs. Tajā varēs piedalīties 20 dalībnieki vecumā no 10 līdz 12 gadiem. Pieteikšanās pa tālruni 26563597. Dalības maksa dalībniekam – 25 eiro.

Dienas nometne “LEGO nometne 1” 20 dalībniekiem vecumā no 7 līdz 8 gadiem no 18. līdz 22. jūnijam organizē Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs. šai nometnei dalībnieku sastāvs jau nokomplektēts.

Dienas nometni “Vasaras brīnumi” no 18. līdz 22. jūnijam Liepnā organizē Liepnas internātpamatskolas un skolēnu ģimeņu atbalsta biedrība. Tajā varēs piedalīties 20 dalībnieki 8 – 12 gadu vecumā. Pieteikšanās pa tālruni 26490331. Dalības maksa dalībniekam – 10 eiro.

Diennakts nometni “Raibā nedēļa” 25 bērniem vecumā no 8 līdz 15 gadiem organizēs Bejas pamatskola. Tā notiks no 18. līdz 22. jūnijam. Pieteikšanās pa tālruni 25664429. Dalības maksa dalībniekam – 25 eiro.

Dienas nometni “LEGO nometne 2” no 25. līdz 29. jūnijam 9 – 10 gadus veciem dalībniekiem rīkos Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs. Tajā varēs piedalīties 20 bērni. Pieteikšanās pa tālruni 64322402. Dalības maksa dalībniekam – 30 eiro.

Diennakts nometnē “Ceļš (Lielais dzintars)” 11 – 18 gadus vecus bērnus un jauniešus aicina piedalīties Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze. Nometne notiks no 17. līdz 21. jūlijam, un tajā varēs piedalīties 20 dalībnieki. Pieteikšanās pa tālruni 26364072. Dalības maksa dalībniekam – 65 eiro.

Dienas nometni “Lācēna Rikikī radošās dienas” 6 – 12 gadus veciem dalībniekiem rīkos Alūksnes novada vidusskola. Nometnē, kas notiks no 20. līdz 24. augustam, varēs piedalīties 20 dalībnieki. Pieteikšanās pa tālruni 26133347. Dalības maksa dalībniekam – 20 eiro.

Savukārt Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs vasaras brīvlaikā bērniem un jauniešiem piedāvā arī citas lietderīgas laika pavadīšanas iespējas, par kurām sīkāku informāciju var iegūt www.abjc.lv vai pa tālruni 64322402.

 Evita APLOKA, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content