Pašvaldība atgādina: Dēliņkalna skatu tornis vēl ir būvobjekts! - Alūksnes novads

Pašvaldība atgādina: Dēliņkalna skatu tornis vēl ir būvobjekts!

Dēliņkalnā turpinās skatu torņa būvniecība, tādēļ Alūksnes novada pašvaldība atgādina, ka vieta, kur šobrīd tornis top, ir būvniecības objekts, un tas nav pieejams apmeklētājiem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt pacietīgiem un saprotošiem, ļaut būvniekiem turpināt veikt savu darbu, nemēģināt piekļūt pie torņa laikā, kad tur nav būvnieku, kā arī nekādā gadījumā nemēģināt uzkāpt nepabeigtajā tornī, kas var radīt draudus veselībai un dzīvībai.

Dēliņkalna skatu torni būvē specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai” ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras tīklu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, tādējādi mazinot antropogēno slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.

 

Sagatavojusi: Evita APLOKA, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content