Atgādina par pienākumu maksāt pašvaldības noteiktās nodevas - Alūksnes novads

Atgādina par pienākumu maksāt pašvaldības noteiktās nodevas

Alūksnes novada pašvaldība atgādina, ka kopš 2014. gada 3. jūlija spēkā ir pašvaldības saistošie noteikumi par nodevām, kuri nosaka nodevu objektus, likmes, maksāšanas kārtību, kā arī atvieglojumus un atbrīvojumus no nodevu maksāšanas.

Alūksnes novadā iedzīvotājiem ir pienākums maksāt šādas pašvaldības noteiktās nodevas:

  • nodeva par pašvaldības dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu,
  • nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās,
  • nodeva par mājas dzīvnieku turēšanu,
  • nodeva par reklāmas materiālu izvietošanu,
  • nodeva par būvatļaujas saņemšanu,
  • nodeva par tirdzniecību publiskās vietās,
  • nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu,
  • nodeva par laivu, motorlaivu un jahtu turēšanu.

Jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu iedzīvotāji var vērsties Alūksnes novada pašvaldībā. Saistošajos noteikumos noteikto pašvaldības nodevu iekasēšanu nodrošina pašvaldības komisijas un pašvaldības iestādes, kuras sniedz attiecīgo pakalpojumu.

            Pašvaldības nodevas iemaksājamas kādā no Alūksnes novada pašvaldības norēķinu kontiem, maksājuma mērķī norādot, par ko nodeva tiek maksāta.

Informējam, ka iekasētā nauda tiek virzīta attiecīgās jomas sakārtošanai un infrastruktūras uzlabošanai. Brīdinām, ka nodevu nemaksātājiem var tikt liegts saņemt attiecīgo pakalpojumu.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājaslapas sadaļā “Pašvaldība” – “Dokumenti” – “Saistošie noteikumi” – “13/2014”, apmeklējot kādu no tuvākajām bibliotēkām vai Alūksnes novada pašvaldības Kancelejā.

Skip to content