Piesakies mācībām Valsts robežsardzes koledžā - Alūksnes novads

Piesakies mācībām Valsts robežsardzes koledžā

Līdz 2018. gada 27. jūlijam ir pagarināta uzņemšana mācībām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā “Robežapsardze”.

Valsts robežsardze aicina jauniešus, kuri ir Latvijas pilsoņi ar vidējo izglītību vecumā no 18 līdz 30 gadiem, līdz 2018. gada 27. jūlijam pieteikties mācībām Valsts robežsardzes koledžā profesionālās tālākizglītības programmā “Robežapsardze”.

Pēc mācību programmas sekmīgas apguves tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis) un piešķirta kvalifikācija – Valsts robežsardzes inspektors. Mācības notiek par budžeta līdzekļiem, kā arī tiek nodrošināta dienesta vieta Valsts robežsardzē.

Dokumentus var iesniegt Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs:

  • Viļakas pārvaldē – Garnizona ielā – 19, Viļakā, tālr. 64501918;
  • Ludzas pārvaldē – Liepājas ielā 2b, Ludzā, tālr. 65703915;
  • Daugavpils pārvaldē – A.Pumpura ielā 105b, Daugavpilī, tālr. 65403749;
  • Ventspils pārvaldē – Ostas ielā 33, Ventspilī, tālr. 63604817;
  • Rīgas pārvaldē – Rūdolfa ielā 5, Rīgā, tālr. 67075791;
  • Aviācijas pārvaldē – Isnaudas pagasta „Jaunsmilgās”, Ludzas novadā, tālr. 65703986.

Plašāka informācija par uzņemšanas prasībām ir pieejama Valsts robežsardzes koledžas mājas lapā www.vrk.rs.gov.lv

 

Skip to content