Pededzes skola svinēs 80 - Alūksnes novads

Pededzes skola svinēs 80

2018. gada 18. augustā Pededzes skolai – 80

 

“SKOLAS SOLA STĀSTS”

16.00-18.00 – reģistrācija, iepazīšanās ar skolu un apkārtni, vēstures mirkļu pieturu, pārsteigumi
18.00 svētku pasākums skolas zālē
Tikšanās klasēs un gaiteņos, sarunas klusos stūrīšos, skolas valsis
24.00 – zvans uz svētku kliņģeri
Dalības maksa 3,00 EUR

Gaidīti absolventi, skolotāji, darbinieki

Būsim pateicīgi par vēstures liecībām, materiālu un cita veida palīdzību, gatavojoties svētkiem

Skip to content