Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcijas cenrādis - Alūksnes novads

Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcijas cenrādis

 

CENRĀDIS

 

Nr.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena, euro

PVN

1.

Ieejas biļete pamatekspozīcijā

 

 

 

1.1.

Pieaugušajam

1 apmeklējums

6,00

nepiemēro

1.2.

Skolēnam, studentam, pensionāram

1 apmeklējums

4,00

nepiemēro

1.3.

Ģimenes biļete (viens vai divi vecāki un 2-4 bērni līdz 18 gadiem)

1 apmeklējums

12,00

nepiemēro

1.4.

Grupas dalībniekam (10 un vairāk personas)

 

1 apmeklējums

1 personai

5,00 pieaugušajam

 

3,00

skolēnam, studentam, pensionāram

nepiemēro

1.5.

Bērnam līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot)

1 apmeklējums

bezmaksas

nepiemēro

1.6.

Grupas vadītājam vai pedagogam pavadot 10 un vairāk personas

1 apmeklējums

bezmaksas

nepiemēro

1.7.

Politiski represētai personai

1 apmeklējums

bezmaksas

nepiemēro

1.8.

Bērnam līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personai ar I grupas invaliditāti un vienai personai, kura to pavada

1 apmeklējums

bezmaksas

nepiemēro

1.9.

Akcijas, tajā skaitā

 

 

nepiemēro

1.9.1.

Akcijas “Muzeju nakts” ietvaros no pulksten 19

1 apmeklējums

bezmaksas

nepiemēro

1.9.2.

18. novembrī

1 apmeklējums

atlaide 50% apmērā

nepiemēro

1.9.3.

Jānim un Līgai (uzrādot dokumentus) 23.jūnijā un 24.jūnijā

1 apmeklējums

atlaide 50% apmērā

nepiemēro

1.9.4.

1. oktobrī pensionāram, uzrādot pensionāra apliecību

1 apmeklējums

atlaide 50% apmērā

nepiemēro

1.9.5.

1. jūnijā bērniem līdz 18 gadu vecumam

1 apmeklējums

atlaide 50% apmērā

nepiemēro

1.9.6.

Augusta pirmajā svētdienā (Dzelzceļnieku dienā), uzrādot Dzelzceļa darbinieka apliecību

1 apmeklējums

bezmaksas

nepiemēro

1.9.7.

No novembra līdz martam mēneša pēdējā svētdienā

1 apmeklējums

bezmaksas

nepiemēro

2.

Gida pakalpojumi

 

 

 

2.1.

Gida pakalpojums ekspozīcijā latviešu valodā

1 apmeklējums

10,00

nepiemēro

2.2.

Gida pakalpojums ekspozīcijā svešvalodā (krievu valodā, angļu valodā)

1 apmeklējums

15,00

nepiemēro

3.

Īslaicīga telpu noma ar ekspozīcijas pamatdarbību nesaistītiem pasākumiem

stunda

16,00

piemēro normatīvajos aktos noteiktajā apmērā

4.

Tematisku pasākumu apmeklējums

1 pasākums

3,00 pieaugušajam

1,00

skolēnam, studentam, pensionāram

nepiemēro

5.

Tematisks pasākuma apmeklējums ar pieaicinātiem speciālistiem

1 apmeklējums

5,00

pieaugušajam

3,00

skolēnam, studentam, pensionāram

nepiemēro

6.

Izglītojošas nodarbības

1 apmeklējums

1 personai

3,00

nepiemēro

7.

Speciālie piedāvājumi (kāzu u.tml. programmas līdz 15 personām) *

1 programma

50,00

nepiemēro

 

* papildu jāmaksā īslaicīgās telpu noma atbilstoši programmas ilgumam (stundu skaitam) un Cenrāža 3.punktā noteiktai maksai

Skip to content