Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas un to darba laiki - Alūksnes novads

Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas un to darba laiki

Alūksnes novada vēlēšanu komisija informē, ka vēlēšanu iecirkņu darba laiks 13.Saeimas vēlēšanu dienā 2018.gada 6.oktobrī ir no plkst.7.00 līdz plkst.20.00.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms 13.Saeimas vēlēšanām:

01.10.2018. no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00
02.10.2018. no plkst. 08.00 līdz plkst. 11.00
03.10.2018. no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00
04.10.2018. no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.00
05.10.2018. no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00
06.10.2018. no plkst. 07.00 līdz plkst. 20.00

Pirms vēlēšanu dienās vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām, balsošanas kārtību.

Alūksnes novada vēlēšanu komisija, tālrunis 26526652, e-pasts: nvk@aluksne.lv

Iecirkņa Nr. Iecirkņa nosaukums Adrese
293. Alūksnes novada pašvaldības administratīvā ēka Dārza iela 11, Alūksne
294. Alūksnes pilsētas sākumskola Lielā Ezera iela 26, Alūksne
295. Alūksnes novada vidusskola Kanaviņu iela 14, Alūksne
296. SIA “Alūksnes energoceltnieks” ēka Apes iela 4, Alūksne
298. Alsviķu kultūras nams “Kultūras nams-Alsviķi”, Alsviķi, Alsviķu pagasts
299. Strautiņu pamatskola “Strautiņu Pamatskola”, Strautiņi, Alsviķu pagasts
300. Annas kultūras nams “Tautas nams”, Anna, Annas pagasts
302. Sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrs “Dailes” “Dailes”, Jaunzemi, Ilzenes pagasts
303. Bejas bibliotēka “Rūķi”, Beja, Jaunalūksnes pagasts
304. Kolberģa tautas nams “Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts
305. Jaunannas tautas nams “Zīles”, Jaunanna, Jaunannas pagasts
306. Jaunlaicenes pamatskola “Lazdiņas”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts
307. Kalncempju pagasta pārvalde “Cempji 4”, Kalncempji, Kalncempju pagasts
308. Liepnas tautas nams „Birzītes”, Liepna, Liepnas pagasts
309. Malienas tautas nams “Brenci”, Brenci, Malienas pagasts
310. Mālupes saieta nams “Austriņi”, Mālupe, Mālupes pagasts
311. Mārkalnes tautas nams “Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts
312. Pededzes tautas nams “Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts
314. Veclaicenes pagasts pārvalde “Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts
316. Zeltiņu pagasta bibliotēka “Tērces”-10, Zeltiņi, Zeltiņu pagasts
317. Ziemera pagasta pārvalde “Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts

 

Skip to content