Aicina konsultēties par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas iespējām - Alūksnes novads

Aicina konsultēties par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas iespējām

No 1. līdz 31. martam Alūksnes novada pašvaldībā varēs iesniegt projektu pieteikumus, lai pretendētu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudz­dzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

 Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir pēc saistošo noteikumu Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” nosacījumiem. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem pašvaldības līdzfinansējumu vienas daudz­dzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai var saņemt ne vairāk kā vienam projektam, ne vairāk kā 50% no kopējām atbalstāmām izmaksām, un nepārsniedzot 5000 EUR.

 Pavasarī plānots izsludināt arī pieteikumu iesniegšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”. Saskaņā ar tiem pašvaldības līdzfinansējumu ir tiesīgas saņemt fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, un dzīvokļu īpašnieku kopības Alūksnes novada teritorijā esošam īpašumam.

Aicinām iedzīvotājus, kas vēlas pretendēt uz kādu no minētajiem pašvaldības finansējumiem, iepazīties ar saistošajiem noteikumiem www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi (ŠEIT) un konsultēties par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu ar Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāju Ingu Berkuli, ingus.berkulis@aluksne.lv, tālrunis 28686707.

Skip to content