Valsts tehniskās apskates laiki un vietas Alūksnes un Apes novados

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 25748191, e-pasts: aluksne@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Alūksnes un Apes novados

Novads

Apdzīvota vieta

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Datums

Laiks

Norises vieta

Apes

Ape

03.04.

10:30

02.05.

10:30

03.06.

10:30

Skolas iela 4 (centrs)

Kalpaki

 

 

02.05.

13:30

 

 

“Kalpaki” (Latv. A/C uzturētājs)

Vireši

03.04.

11:40

08.05.

10:50

 

 

“Vecvireši (Pie pagastnama)

Vidaga

03.04.

12:40

08.05.

12:00

 

 

“Ezerkrasti” (pie darbnīcām)

Trapene

04.04.

10:40

08.05.

14:00

03.06.

12:00

“Centra darbnīca” (pie darbnīcām)

Gaujiena

08.04.

10:40

09.05.

10:50

03.06.

15:00

“Darbnīcas” (pie darbnīcām)

Alūksnes

Alsviķi

08.04.

15:30

09.05.

15:30

05.06.

10:30

“Stūri 2” (pie Alsviķu profesionālās skolas)

Strautiņi

10.04.

10:30

13.05.

10:30

 

 

“Strautiņu administratīvā ēka” (pie vecā kantora)

Zeltiņi

10.04.

11:40

13.05.

12:00

05.06.

12:00

“Darbnīcas” (pie darbnīcām)

Ilzene

10.04.

13:00

13.05.

13:30

 

 

“Sprigulītis” (pie darbnīcām)

Liepna

11.04.

10:50

15.05.

10:50

10.06.

10:50

“Mehāniskās darbnīcas” (pie darbnīcām)

Sofikalns

11.04.

14:30

 

 

 

 

“Sofikalns 1” (pie Alodzenes un Purmalas krustojuma)

Beja

 

 

15.05.

14:00

 

 

“Teikas 1” (Beja)

Mālupe

15.04.

10:30

16.05.

10:30

 

 

“Sturīši” (aiz pieturas laukumā)

Maliena

15.04.

12:30

16.05.

13:00

10.06.

13:00

“Maks” (pie pagastmājas)

Kalncempji

 

 

20.05.

10:30

12.06.

10:30

“Cempji 2” (pie pagastnama)

Anna

 

 

20.05.

12:00

12.06.

12:00

“Vārpas” (teritorijā)

Jaunanna

17.04.

10:30

 

 

 

 

“Zaļumnieki” (pie kaltēm)

Ziemeri

18.04.

10:30

 

 

13.06.

10:30

“Atvases” (pie ziemera bijušā veikala)

Veclaicene

18.04.

12:30

22.05.

10:50

 

 

“Veclaicenes pagasta pārvalde” (Korneti)

Jaunlaicene

24.04.

10:30

22.05.

13:30

13.06.

13:30

“Līgotņi 1” (pie Jaunlaicenes tautas nama)

Māriņkalns

24.04.

15:30

 

 

 

 

“Krustceles” (pie Ziemeru tautas nama)

Kolberģis

25.04.

10:30

23.05.

10:30

 

 

“Zīles” (pie pagastnama)

Mārkalne

25.04.

11:30

23.05.

11:30

 

 

“Pagastmāja” (pie pagastnama)

Stuborova

25.04.

13:00

23.05.

13:00

 

 

“Senatnes koks” (Stuborova)

Zaiceva

29.04.

10:40

27.05.

10:40

17.06.

10:40

“Darbnīcas“ (Zaiceva)

 

Skip to content