Drīzumā pārvietos vairākas akmens skulptūras

Šovasar ir paredzēts pārvietot piecas akmens skulptūras no Alūksnes muižas parka uz Saules dārzu.

2001. gadā III akmens tēlniecības simpozija “Gadsimtu sasaukšanās” laikā izveidotas un Alūksnes muižas parka teritorijā izvietotas sešas akmens skulptūras, no kurām dažas – Andra Vārpas “Diānas dzimšana”, Igora Dobičina “E-ola”, Andra Vārpas “Čiekurs”, Vilņa Titāna “Kolumba ola” un Jura Švalbes “Kalna ezers”. Savukārt parka malā pie Ojāra Vācieša un Skolas ielas krustojuma atrodas Sanda Kondrāta skulptūra “Ziemeļvējš”.

2016. gadā jau aizsākta diskusija ar Alūksnes novada domes deputātiem un iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par šīm skulptūrām, to iederību Alūksnes muižas parkā, kā arī iespējamo pārvietošanu. Tolaik Sociālās, izglītības un kultūras komitejas deputāti izteica priekšlikumu, lai jautājumu par vides objektu atrašanos pilsētvidē un tālāko rīcību ar tiem izskata pašvaldības Vides dizaina padome, pieaicinot jomas ekspertus. Savukārt Tautsaimniecības komitejas deputāti, diskutējot izteica priekšlikumu uzticēt lēmuma pieņemšanu pašvaldības ainavu arhitektei.

Muižas parkā šobrīd ir atjaunota lielākā daļa vēsturisko mazo arhitektūras formu un ir pieņemts lēmums visas, izņemot skulptūru “Ziemeļvējš”, pārvietot uz Saules dārzu. Saules dārzs atrodas Pils ielas kreisajā malā, aiz Pleskavas ielas krustojuma.

Jomas speciālisti – ainavu arhitekte Kristīne Dreija un arhitekts Laimonis Šmits, kuri piedalījušies muižas parka izpētē un parka tālākās attīstības koncepciju izstrādē, norāda, ka skulptūras atrodas parka vēsturiskajā daļā, rada konkurenci ar senatni un citos laika posmos tapušajiem objektiem, līdz ar to rada neizpratni un maldina parka apmeklētājus.

Sagatavoja: Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content