Pēc Jāņiem asfaltēs Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības ielas Alūksnē - Alūksnes novads

Pēc Jāņiem asfaltēs Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības ielas Alūksnē

Alūksnē turpinās ielu pārbūve otras lielākās rūpnieciskās apbūves zonā un plānots, ka no 25. jūnija sāksies asfalta apakškārtas izbūve visā Merķeļa ielas garumā, bet vēlāk arī Jāņkalna un Brīvības ielās, kur šobrīd pakāpeniski noslēdzas konstruktīvās kārtas izbūve.

Paredzēts, ka Merķeļa iela 300 metru garumā no Uzvaras ielas uz divām dienām būs pilnībā jāslēdz satiksmei, lai ieklātu šķembu virskārtu un asfalta seguma apakškārtu, bet atlikušajā Merķeļa ielas posmā, kā arī Jāņkalna un Brīvības ielas posmos minētos darbus plānots veikt pa joslām.

Projektā paredzētie ielu pārbūves darbi Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības ielās tuvojas noslēgumam. Savukārt Uzvaras ielā ir pabeigta lietus ūdens kanalizācijas izbūve, kas turpināsies pa Latgales ielu Dārza ielas virzienā. Nesaistīti ar minēto projektu Latgales ielā AS “Simone” izbūvē siltumtrasi, lai izveidotu pieslēgumu pašvaldības īpašumā esošajai ēkai Uzvaras ielā 1, kā arī vairākiem privātīpašumiem.

Autovadītājiem jāpievērš uzmanība tam, ka būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas projekta rezultātā piedzīvos Uzvaras, Kanaviņu un Latgales ielu krustojums (attēlā). Tas iegūs jaunu konfigurāciju, un krustojumam mainīsies galvenā ceļa virziens – pēc projekta īstenošanas tas būs maršrutā Uzvaras – Latgales iela.

Savukārt Merķeļa iela sliktās pārredzamības dēļ kļūs par vienvirziena ielu posmā no Uzvaras līdz Brīvības ielai, kur satiksmi turpmāk virzīs no Uzvaras uz Brīvības ielu.

Ielu pārbūve notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” ietvaros. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

Projekts paredz uzņēmējdarbībai nozīmīgu ielu vai to posmu (Latgales, Uzvaras, Merķeļa, Jāņkalna un Brīvības) pārbūvi, jaunas ūdenssaimniecības inženiertīklu sistēmas izbūvi Latgales, Jāņkalna un Brīvības ielu posmos un ūdensvada posma izbūvi Merķeļa ielas industriālajā teritorijā nepārtrauktas ūdens padeves nodrošināšanai.

Skip to content