MIĶEĻDIENAS SVĒTKI “ATVER RUDENTIŅAM VĀRTUS” - Alūksnes novads

MIĶEĻDIENAS SVĒTKI “ATVER RUDENTIŅAM VĀRTUS”

Miķeļi jeb Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgriežu svētki. Tos svinam 29. septembrī . Miķeļi ir diena, kad visai ražai jābūt novāktai un zem jumta.
Miķeļdienu “SPRĪDĪTĪ” šogad svinēja 26. septembrī, ar moto “Atver rudentiņam vārtus, rudens darbus čakli darot!” .

Jau visu septembri skolotājas organizēja un bērni darbojās dažādas aktivitātēs, kas saistās ar ražu, atbildīgu, veselīgu ēšanu, dabas norišu iepazīšanu pastaigās, pārgājienos dabā un iestādes teritorijā, kā arī ieklausījās un salīdzināja dažādu dārzeņu un augļu nosaukumu skanējumu latviešu un angļu valodās

Pirms svētkiem katrai grupiņai tika izdalīti ielūgumi un ceļa kartes dalībai Miķeļdienas svētku  pasākumā. Pa grupām tās iznēsāja Pelīte un Zaķis, aicinot bērnus palīdzēt rudens darbos.

Katru grupu sagaidīja četri aktivitāšu centri, kuros darbojās – Ezis, Pele, Zaķis, Saimniece.

Ezis – skolotāja Tatjana JEGOROVA.

 Centra aktivitātes:

(1., 2., 7.,8. grupas)   “Ābele ar āboliem”. Jānoņem āboli no ābeles un jāieliek grozā. Tie, kuri izpildījuši uzdevumu tiek aicināti salikt ābolu tārpiņu uz kartona plāksnītēm, izmantojot pudeļu korķus.

(3.,4.,5.,6.,9.,10.,11.gr.) Stafete – rotaļa “Čaklie ezīši”.  Aplī iebērti āboli, izveidota šķēršļu josla, aiz tās kaste. Divas komandas, pirmajam komandas dalībniekam rokā spainītis. Paņem ābolu no kaudzes, ieliek spainī, un pārvar šķēršļu joslu, ieliek  ābolu kastē un atgriežās pie nākamā komandas biedra, tā kamērt kaste pilna – ezīša krājumi ziemai.

Pele – sporta skolotāja Jūlija TETERE – TETEROVSKA.

Centra aktivitātes :

(1.,2.,7.,8.,gr) Laukumā ķirbi, kabači, bērni tos ripina no kalna lejā, lai novāktu visu ražu. Pie kalniņa lejā kastes, kurās jāsaliek raža – ķirbji, kabači.

(3.,4.,5.gr.) Ripina kabačus un ķirbjus, cauri šķēršļiem, kad veiksmīgi tie tiek līdz kastēm, ieceļ ķirbjus, kabačus kastēs. 

(6.,9.,10.,11.gr) Ķirbji un kabači jāveļ kalnā augšā pārvarot šķēršļus un jāsaliek  kastēs.

Zaķis – sporta skolotāja  Dita HOLLA

Centra aktivitātes:

(3.,4.,5.,6.,9.,10.,11.gr)  Rotaļa: “ Sakņu zupa.”  Skanot mūzikai bērni brīvi kustās pa laukumu. Pēc signāla “Kartupeļi pa divi” visi sastājās pa divi, atkal atskan mūzika visi turpina kustēties, signāls “Burkāni pa trīs” nostājās pa trīs u.t.t.

(1.,2.,7.,8.gr) Laukumā izklaidus atrodās pieci riņķi un no zaķa maisa izbirušie burkāni. Skan mūzika un bērni palīdz savākt burkānus, kad atskan signāls “Vilks” zaķi dodās uz mājiņām – vingrošanas riņķiem. Darbojās, kamērt burkāni savākti.

Saimniece – skolotāja Gunta BOJĀRE.

Centra aktivitātes:

 (1.,2.,7.,8.gr.) Salasīt un sašķirot kartupeļus. Lielos sarkanos kartupeļus lielajā grozā, mazos dzeltenos mazajā grozā.

(3.,4.,5.,6.,9.gr) Stafete.  Trīs komandas, katrai komandai ķerra, izklaidus pa laukumu kartupeļi jāieliek ķerā  – viens liels sarkans kartupelis un viens maz dzeltens kartupelis un jāaizstum līdz kastei un grozam, lielais, sarkanais kartupelis jāieliek kastē, bet mazais dzeltenais grozā. Kamēr visa raž novākta.

(10.,11.gr.) Stafete. Trīs komandas, katrai komandai viens spainītis. Izbērti kartupeļi izklaidus pa visu laukumu, ieliekam spainītī vienu lielu sarkanu kartupeli un vienu  mazu dzeltenu kartupeli, aizskrien līdz noliktajai līnījai un met lielo sarkano kartupeli kastē, bet mazo dzelteno grozā, kamērt visa kartupeļu raža novākta.

Sagatavoja: 2.grupas skolotāja Gunta BOJĀRE

Skip to content