Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 16.10.2019. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 16.10.2019. darba kārtība

16.10.2019, plkst. 10.00
Sēžu zāle – Uzvaras ielā 1, Alūksnē

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2018. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2018 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā”” izdošanu.
3. Par Mālupes pagasta pārvaldes struktūrvienības “Mālupes feldšerpunkts” likvidāciju.
4. Par Annas pagasta pārvaldes struktūrvienības “Annas feldšeru-vecmāšu punkts” likvidāciju.

Skip to content