Būvniecības dokumenti no 1. janvāra – tikai elektroniski

 Latvijā no 2020. gada 1. janvāra ieviesīs būvniecības ieceres elektronisku saskaņošanu. Tas nozīmē ne tikai papīra dokumentu aizstāšanu, bet arī procesa paātrināšanu, jo Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) izveidotajā platformā iespējamas visas nepieciešamās darbības, lai nokārtotu saskaņojumus un saņemtu atļauju būvdarbu veikšanai.

 Pāreju uz būvniecības administratīvā procesa veikšanu elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā nosaka Būvniecības likuma 21. punkts. Līdz ar to no 1. janvāra Būvvaldē iesniedzamie projekta ieceres dokumenti būs jāiesniedz caur Būvniecības informācijas sistēmu https://bis.gov.lv/.

 Jebkurš iedzīvotājs vai uzņēmējs, kurš vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības ieceri – atjaunot vai būvēt jaunu māju, pārbūvēt savu dzīvokli vai realizēt kādu būvniecības ieceri, saskaņojumus varēs veikt attālināti un vienlaikus sekot procesam līdzi BIS sistēmā, un visi dokumenti attiecībā uz konkrēto objektu būs pieejami šajā vietnē.

 Alūksnes novada pašvaldības iestāde Būvvalde no 2020. gada 1. janvāra vairs nepieņems Būvniecības projekta ieceres dokumentus papīra formātā, izņēmums ir projekti, kam jau ir izsniegta Būvatļauja.

 Iesniegt projektu BIS sistēmā var būvniecības ierosinātājs (zemes, būves īpašnieks vai apbūves tiesīgais) vai tā pilnvarotā persona (projektētājs vai cita persona), bet pilnvarojums jāveic caur BIS sistēmu, attiecīgi klāt pievienojot datni ar atbilstošo pilnvaru.

Ar jautājumiem var vērsties Būvvaldē, zvanot pa tālruni 64322770.

 Būvniecības valsts kontroles birojs ir uzsācis apmācību kampaņu BIS lietotājiem, organizējot informatīvos reģionālos seminārus un tiešsaistes apmācības, lai projektētājiem, būvspeciālistiem un tehnisko noteikumu izdevējiem viegli uztveramā un saprotamā veidā sniegt informāciju par sistēmas funkcionalitāti, izveidotajiem elektroniskajiem procesiem, projektētāju, būvspeciālistu un tehnisko noteikumu izdevēju tiesībām un pienākumiem no 2020. gada 1. janvāra, kā arī par būvniecības elektroniskā procesa sniegtām priekšrocībām.

 Sīkāk par apmācībām: http://bvkb.gov.lv/lv/news/piesakies-regionalajiem-informativajiem-seminariem-un-vebinariem-par-bis

 Tiešsaistes apmācībām (vebināriem) var pieteikties: https://ej.uz/BISvebinars