Pašvaldībai izdodas panākt “Sīļu” un “Kalnadruvu” elektrības jautājuma virzību

Alūksnes novada pašvaldībai pēc ilgstošām un mērķtiecīgām sarunām ar AS “Sadales tīkls” ir izdevies panākt, ka Alūksnes pilsētas kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Kalnadruvas” teritorijā esošā elektropārvades 20kv gaisvadu līnija un transformatora apakšstacija ir pārņemtas AS “Sadales tīkls” īpašumā. Līdz ar to ir atrisināta daļa problēmas, kas saistīta ar dārzkopības sabiedrību “Sīļi” un “Kalnadruvas” energoapgādi.

Šobrīd vēl atklāts jautājums paliek par 0,4kv gaisvadu līniju. Iedzīvotāji par saņemto elektroenerģiju turpina norēķināties caur kooperatīvo sabiedrību pēc juridiskas personas tarifa. Lai šo jautājumu sakārtotu, nepieciešams tehniskais projekts, kuru finansētu paši zemes gabalu īpašnieki, savukārt būvdarbu izdevumus kabeļa ieguldīšanai sadalītu starp AS “Sadales tīkls” un zemes gabalu īpašniekiem.

 

Ingus BERKULIS,
Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs