Projektu konkurss: Borisa un Ināras Teterevu fonds aicina kļūt par saimniekiem savam saimes galdam - Alūksnes novads

Projektu konkurss: Borisa un Ināras Teterevu fonds aicina kļūt par saimniekiem savam saimes galdam

Borisa un Ināras Teterevu fonds turpina atbalsta programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam saimes galdam”. Aicinām bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam, līdz 17. februārim pieteikt projektu idejas.

Šīs programmas ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta darbīgu bezpeļņas organizāciju centienus iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus zemkopības darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus.

Atbalstu ieguvušās organizācijas sarūpē sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Vasarā organizē konsultācijas ģimenēm par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu. 

2020. gadā paredzētais finansējums programmas projektiem ir 15’000 eiro. Vienam projektam ieteicamais budžets ir līdz 1’500 eiro.

Lai pieteiktos atbalstam, organizācijai vispirms līdz 17. februārim jānosūta īss projekta ieceres apraksts brīvā formā uz e-pastu: saimesgaldam@teterevufonds.lv.

Ja organizācija nolemj turpināt projekta pieteikšanas procesu, tā tiks aicināta iesniegt fondam sagatavotu pilnu projekta pieteikumu un budžetu.

Pretendentus finansējuma saņemšanai aicinām rūpīgi iepazīties ar programmas “Pats savam saimes galdam” nolikumu. Jautājumus aicinām sūtīt elektroniski uz saimesgaldam@teterevufonds.lv.

2019. gada projektu konkursā Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu ieguva 12 bezpeļņas organizācijas. Lai arī 2019. gada sākumā organizācijas plānoja zemkopības darbos iesaistīt 206 mājsaimniecības (800 cilvēkus), rezultāti izrādījušies izcilāki – 2019. gadā projektos piedalījās 287 mājsaimniecības, aptverot 1’101 personu, viņu skaitā ir 467 bērni. 

Programma “Pats savam saimes galdam” ir turpinājums programmas “Maizes rieciens” (2013-2016) aktivitātei “Atbalsts līdzdarbībai” – 28 projektos iesaistījās 2`500 cilvēki, kuri pašu spēkiem audzēja dārzeņus un augļus savas saimes galdam vai guva papildu ienākumus ģimenes vajadzībām.

Par Borisa un Ināras Teterevu fondu

2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicinātu kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Fonda atbalstītie labdarības projektu rezultāti aptver simtiem tūkstošu iedzīvotāju Latvijā un iedzīvotājus 10 valstīs ārpus Latvijas teju visos kontinentos. Plašāka informācija: www.teterevufonds.lv.

Informāciju sagatavoja

Diana Bogdanova
Labdarības projektu vadītāja
26 435 463, diana.bogdanova@teterevufonds.lv
www.teterevufonds.lv

Skip to content