Redzu Alūksni kā vietu sapņu kāzām…

No šī gada 6. janvāra Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa atrodas jaunās telpās Dārza ielā 11. Apmeklētājus pieņemam divos darba kabinetos ēkas pirmajā stāvā, ir iekārtota laulību ceremoniju vieta administratīvās ēkas mazajā zālē. Laulības un ģimenes svētums ir mūžīgas vērtības, taču laulību ceremoniju tradīcijas un paradumi gan laikam ejot, mainās. Vēlējāmies, lai arī mūsu gadījumā vieta, kur notiek laulību ceremonijas būtu mūsdienīga, gaiša un svinīga vienlaikus. Iesaistoties pašvaldības projektu vadītājai Unai Teterei-Teterovskai un dizainerei Nadīnai Dudarei, ir izdevies lielisks kopdarbs – telpa, kur, respektējot laulību reģistrācijas juridisko faktu, ir izdevies radīt arī skaistu svētku noskaņu. Ir tapis jauns galds, arka, podesti, pārtapsēti goda krēsli laulājamo vecākiem. Dekori izvēlēti ļoti funkcionāli un mobili, un atbilstoši jaunākajām tendencēm kāzu telpu dekorēšanā. No sirds pateicos visiem, kas palīdzēja gan profesionāli, gan personiski atbalstot, veikt vēl vienu soli pretim tam, lai Alūksne patiesi kļūtu par vietu sapņu kāzām.

Atgādinām, ka jaunais koronavīruss turpina izplatīties visā pasaulē un skāris vairākas cilvēkiem nozīmīgas nozares, tostarp laulību ceremonijas. Departaments norāda, ka noslēgt laulību dzimtsarakstu nodaļā ir iespējams gadījumos, kad dzimtsarakstu nodaļā var nodrošināt personu savstarpējo divu metru distanci un ir iespējams ievērot citus noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Uzsveram, ka laulības reģistrācija ir atļauta klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem!
Līdz ar to ir atļauta tikai laulības, kā juridiska fakta, reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā, bet ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi (tajā skaitā kāzu svinību pasākumi, kuros plānots pulcēties vairākiem cilvēkiem vienkopus).

 

Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja