Finanšu komitejas 21.05.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 21.05.2020. darba kārtība

21.05.2020., plkst. 10:00
Videokonference

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2020 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2020 “Par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
3. Par uzņēmējdarbībai nozīmīgiem pašvaldības ceļiem Alūksnes novada teritorijā.
4. Par nolikuma “Par finansiāla atbalsta saņemšanas kārtību Alūksnes novada amatiermākslas kolektīvu tērpu darināšanai un iegādei” apstiprināšanu.
5. Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem.
6. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
7. Par grozījumu Alūksnes novada domes 30.04.2020. lēmumā Nr.127 “Par finansējuma pārkārtošanu “COVID-19” izplatīšanas ierobežošanai”.
8. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai.
9. Par līdzekļu piešķiršanu Strautiņu pamatskolai.
10. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
11. Par saistošo noteikumu Nr._/2020 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” izdošanu .

Skip to content